Vrste I Svojstva Polimernih Materijala

10 vpraanj | Total Attempts: 145

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vrste I Svojstva Polimernih Materijala

Questions and Answers
 • 1. 
  Polimeri su skupno ime za ____________________________.
 • 2. 
  Svim polimerima je zajedničko to što su građeni od malih molekula.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 3. 
  Označi sve osnovne sirovine za proizvodnju polimera.
  • A. 

   Nafta

  • B. 

   željezo

  • C. 

   Vapno

  • D. 

   Voda

  • E. 

   Zemni plin

  • F. 

   Kaučuk

  • G. 

   Drvo

 • 4. 
  Svi polimeri imaju jednaka svojstava (tvrdoću, elastičnost...)
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 5. 
  Kemijskim postupkom polikondenzacije dobivaju se ____________.
 • 6. 
  Elastomeri se dobivaju procesom polimerizacije.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 7. 
  Najraširenija vrsta polimera su ________________.
 • 8. 
  Koja se vrsta polimera ne može naknadno termički obrađivati?
  • A. 

   Elastomeri

  • B. 

   Duromeri

  • C. 

   Plastomeri

 • 9. 
  Označi prirodne polimere.
  • A. 

   Nokti

  • B. 

   Plastika

  • C. 

   Celuloza

  • D. 

   Vuna

  • E. 

   Guma

Back to Top Back to top