Tarix Vİktorİnasi

30 Questions | Total Attempts: 177

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tarix Vktornasi

Suallara diqqətlə baxın və cavabları verməkdə tələsməyin qalib ən yüksək bal toplayandı


Questions and Answers
 • 1. 
  Solon islahatları nə zaman həyata keçdi?
  • A. 

   E.ə 624

  • B. 

   E.ə 621

  • C. 

   E.ə 509

  • D. 

   E.ə 594

 • 2. 
  Əhmənilər dövləti kim tərəfindən quruldu?
  • A. 

   I Dara

  • B. 

   Kir

  • C. 

   Kambiz

  • D. 

   II Dara

 • 3. 
  Konstantinapol nə zaman paytaxt oldu?
  • A. 

   330 

  • B. 

   313

  • C. 

   476

  • D. 

   31

 • 4. 
  Adrianapol döyüşü nə zaman baş verdi?
  • A. 

   375

  • B. 

   378

  • C. 

   351

  • D. 

   410

 • 5. 
  Yəhudi dövləti kim tərəfindən yox edildi ?
  • A. 

   II Ramzes

  • B. 

   Nanokodonosor

  • C. 

   Kambiz

  • D. 

   Kir

 • 6. 
  Hansı əhməni şahı və nə zaman Misiri işğal etdi?
  • A. 

   Kir ; e.ə 553

  • B. 

   I Dara; e.ə 510

  • C. 

   Kambiz; e.ə 525

  • D. 

   Kambiz; e.ə 510

 • 7. 
  Milan ediktində hansı qərar alındı ?
  • A. 

   Xristiyanlığın dövlət dini olması

  • B. 

   Xristiyanlığın təqibi

  • C. 

   Xristiyanlığın başqa dinlərlə bərabərliyi

  • D. 

   Bütpərəstliyin ləğvi

 • 8. 
  Romada respublika dövrü ?
  • A. 

   E.ə 753 - 510

  • B. 

   E.ə 510 - 31

  • C. 

   E.ə 44-31

  • D. 

   E.ə 510 - 44

 • 9. 
  İsgəndər nə zaman Makedoniya kralı oldu?
  • A. 

   E.ə 331

  • B. 

   E.ə 356

  • C. 

   E.ə 336

  • D. 

   E.ə 323

 • 10. 
  E.ə 331 ci ildə hansı məşhur döyüş oldu ?
  • A. 

   Kanna döyüşü

  • B. 

   Qavqamella döyüşü

  • C. 

   Katalon döyüşü

  • D. 

   Marafon döyüşü

 • 11. 
  Assuriyanı hansı ölkələr süquta uğratdı?
  • A. 

   Babilistan və Əhmənilər

  • B. 

   Misir və Xetlər

  • C. 

   Babilistan və Midiya

  • D. 

   Əhmənilər və Misir

 • 12. 
  Xronoloji ardıcıllığın hansı doğrudur?
  • A. 

   Drakon qanunları - Solon islahatları - Kristin islahatları - Perkilin islahatları

  • B. 

   Drakon qanunları - Kristin islahatları- Solon islahatları - Perkilin islahatları

  • C. 

   Kristin islahatları - Drakon qanunları - Solon islahatları  - Perkilin islahatları

  • D. 

   Perkilin islahatları - Drakon qanunları - Kristin islahatları- Solon islahatları

 • 13. 
  Roma şəhəri nə zaman salınıb?
  • A. 

   E.ə 744

  • B. 

   E.ə 753

  • C. 

   E.ə 1274

  • D. 

   E.ə 825

 • 14. 
  Əhmənilər Babili nə zaman işğal etdilər? 
  • A. 

   E.ə 549

  • B. 

   E.ə 539

  • C. 

   E.ə 541

  • D. 

   E.ə 1274

 • 15. 
  İlk xristiyan imperator kim oldu ?
  • A. 

   Yustinyan

  • B. 

   Konstantin

  • C. 

   Taryan

  • D. 

   Yuli Sezar

 • 16. 
  Karfaqen şəhəri nə zaman yarandı ?
  • A. 

   E.ə 753

  • B. 

   E.ə 539

  • C. 

   E.ə 615

  • D. 

   E.ə 825

 • 17. 
  Milan edikti nə zaman oldu?
  • A. 

   313

  • B. 

   E.ə 31

  • C. 

   476

  • D. 

   410

 • 18. 
  Kadeş müharibəsi nə zaman baş verdi?
  • A. 

   1274

  • B. 

   E.ə 1271

  • C. 

   1256

  • D. 

   E.ə 1274

 • 19. 
  Nanokodonosor nə zaman yaşadı?
  • A. 

   E.ə  660 - 565

  • B. 

   E.ə 1274 - 1226

  • C. 

   E.ə 605 - 562

  • D. 

   E.ə 16 əsr

 • 20. 
  Romada bütpərəstliyin qadağan olunması ?
  • A. 

   313

  • B. 

   389

  • C. 

   381

  • D. 

   225

 • 21. 
  E.ə 31 - 14 Romada hansı imperatorun hakimiyyət dövrü idi?
  • A. 

   Taryan

  • B. 

   Oktavian Avqust

  • C. 

   Yuli Sezar

  • D. 

   Diolektian

 • 22. 
  Hunların Avropaya yürüşü ?
  • A. 

   381

  • B. 

   216

  • C. 

   375

  • D. 

   389

 • 23. 
  Şəkildəki hansı Yəhudi kralının təsviridi?
  • A. 

   David

  • B. 

   Saul

  • C. 

   Suleyman

  • D. 

   Musa

 • 24. 
  Katalon döyüşü nə zaman baş verdi?
  • A. 

   451

  • B. 

   331

  • C. 

   476

  • D. 

   410

 • 25. 
  Hiksoslar Misiri nə zaman işğal etdilər?
  • A. 

   E.ə 16 əsr

  • B. 

   E.ə 13 əsr

  • C. 

   1274

  • D. 

   E.ə 1274

Back to Top Back to top