Talouselämä

46 Kysymyst

Settings
Please wait...
Talouselämä

Talouden termistön treenailua.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari. 
 • 2. 
  Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu.
 • 3. 
  Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä.
 • 4. 
  Rahan ostoivoiman heikkeneminen, hintojen nousu.
 • 5. 
  Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja . sosiaaliturva- ja eläkemaksuja
 • 6. 
  Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle
 • 7. 
  Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä.
 • 8. 
  Kahden yrityksen yhteenliittyminen
 • 9. 
  Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla tavallaan vahva tai hallitseva asema
 • 10. 
  Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu
 • 11. 
  Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin. 
 • 12. 
  Pakotuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita.
 • 13. 
  Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin.
 • 14. 
  Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 
 • 15. 
  Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä
 • 16. 
  Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22%:n välillä. 
 • 17. 
  Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta.
 • 18. 
  Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja.
 • 19. 
  Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito.
 • 20. 
  Tutkii kokonaistaloudellisia ilmiöitä kuten työttömyys, inflaatio jne 
 • 21. 
  Ovat aineellisia hyödykkeitä
 • 22. 
  Ovat aineettomia hyödykkeitä
 • 23. 
  Oman pääoman lisäys
 • 24. 
  Ovat tarpeentyydytyksen välineitä
 • 25. 
  Ovat hyödykkeitä, jotka menevät lopulliseen kulutukseen
 • 26. 
  Ovat hyödykkeitä, joiden avulla valmistetaan uusia hyödykkeitä
 • 27. 
  Ovat käytössä ilman taloudellisia ponnisteluja
 • 28. 
  On yhteisnimitys luonnonvaroille, pääomille ja työvoimalle
 • 29. 
  Ovat raaka-aineita ja puolivalmisteita
 • 30. 
  Käsittää mm. raaka-aineet, koneet, kuljetusvälineet ja rakennukset
 • 31. 
  Osoittaa, mitkä kahden hyödykkeen yhdistelmät on mahdollista tuottaa, jos kaikki tuotannontekijät käytössä
 • 32. 
  On kansantaloudessa vuoden aikana ansaittujen tulojen summa
 • 33. 
  Saadaan kun BKT:stä vähennetään kiinteän pääoman kuluminen
 • 34. 
  Tarkoittaa sitä väestön tarpeiden tyydytyksen tasoa, joka saavutetaan tiettynä aikana tarjotuilla hyödykkeillä
 • 35. 
  Saadaan kun yrityksen muilta ostamat välituotteet vähennetään sen myyntituloista
 • 36. 
  Osoittaa mihin tarkoitukseen tuotetut hyödykkeet on käytetty
 • 37. 
  Ovat kotitaloudet, yritykset, rahoituslaitokset julkisyhteisöt ja ulkomaankauppa
 • 38. 
  On kokonaiskysyntä ja -tarjonta vuoden aikana
 • 39. 
  Saadaan kun kun perushintaiseen BKT:hen lisätään tuotannon ja tuonninverot ja vähennetään tuotannon tukipalkkiot
 • 40. 
  Yhteisnimitys valtiolle, kunnille, kuntayhtymille ja sosiaaliturvarahastoille
 • 41. 
  Muodostaa julkisyhteisöjen palkkamenot, kulutustavarahankinnat jne.
 • 42. 
  Osoittaa kuinka suuri osuus 15-64-vuotiaista on työllisiä
 • 43. 
  Verojen ja sosiaaliturvanmaksujen osuus BKT:stä
 • 44. 
  Osoittaa säästämisen osuuden BKT:sta
 • 45. 
  Muodostuu mm. palkoista, koroista, osingoista, vuokrista ja voitoista.
 • 46. 
  Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulosiirtojen taseesta. 
  • A. 

   Globalisaatio

  • B. 

   Kauppatase

  • C. 

   Vaihtotase

  • D. 

   Inflaatio

  • E. 

   Markkinatalous