Tactica SpecialĂ Pentru Subofiţeri

10 ntrebri | Total Attempts: 1044

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tactica SpecialĂ Pentru Subofiţeri

Test pentru subofiţeri


Questions and Answers
 • 1. 
  Care este Componenţa Forţelor Armate ale Republicii Moldova?
  • A. 

   A) Trupele de grăniceri şi carabinieri, Serviciu protecţie civilă şi situaţii excepţionale, Armata Naţională

  • B. 

   B) Trupele de grăniceri, trupele de protecţie civilă, trupele de carabinieri, trupele serviciului informaţii şi securitate, Armata Naţională

  • C. 

   C) Armata Naţională, Serviciu Trupelor de grăniceri, Departamentul Trupelor de carabinieri

 • 2. 
  Care stări ale capacităţii de luptă sînt stabilite în Forţele Armate ?
  • A. 

   A) ridicată, completă şi de război

  • B. 

   B) permanentă, ridicată şi completă

  • C. 

   C) permanentă, ridicată şi de război

 • 3. 
  Cum se exercită conducerea supremă a Forţelor Armate?
  • A. 

   A) Preşedintele Republicii Moldova – comandant suprem al Forţelor Armate, Parlament şi Guvern

  • B. 

   B) Comandantul suprem al Forţelor Armate, Ministrul apărării, Prim-ministru al Republicii Moldova

  • C. 

   C) Preşedintele Republicii Moldova – comandant suprem al Forţelor Armate, Prim-ministru al Republicii Moldova şi Ministrul apărării

 • 4. 
  Ce cuprinde sprijinul genistic?
  • A. 

   A) asigurarea sprijinului genistic pe timp de pace şi război

  • B. 

   B) sprijin genistic de luptă şi sprijin genistic general/special

  • C. 

   C) asigurarea sprijinului genistic la realizarea protecţiei forţelor

 • 5. 
  Numiţi tipurile de obstacole în teren?
  • A. 

   A) obstacole obişnuite, militare şi combinare

  • B. 

   B) naturale, artificiale, baraje genistice, construite de forţele proprii sau inamic

  • C. 

   C) obstacole explozive şi combinate, construite de forţele proprii sau inamic

 • 6. 
  Înălţimea maximală pe teritoriul ţării este egală?
  • A. 

   A) 448 m

  • B. 

   B) 400 m

  • C. 

   C) 428 m

 • 7. 
  Ce defineşte noţiunea de „risc”?
  • A. 

   A) nu este posibil riscul

  • B. 

   B) este posibil riscul

  • C. 

   C) este posibil pericol

 • 8. 
  În care zonă  adversarul foloseşte armele NBC?
  • A. 

   A) zona de acţiune a adversarului

  • B. 

   B) zona de acţiune a forţelor proprii

  • C. 

   C) punctul a) şi b)

 • 9. 
  Prin ce echipament se unesc aparatele telefonice în reţea?
  • A. 

   A) aparataje telefonice

  • B. 

   B) noduri de comunicaţii fir

  • C. 

   C) centrale telefonice

 • 10. 
  Aparatele fax sunt destinate pentru transmiterea… (o singură variantă):
  • A. 

   A) imaginii

  • B. 

   B) textului

  • C. 

   C) datelor cifrate