Tactica SpecialĂ Pentru Ofiţeri Inferiori

10 ntrebri | Total Attempts: 799

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tactica SpecialĂ Pentru Ofiţeri Inferiori

Test pentru ofiţeri inferiori


Questions and Answers
 • 1. 
  Care regimuri pot fi instituite în ţară ?
  • A. 

   A) starea excepţională, starea de alertă şi starea de război

  • B. 

   B) starea de urgenţă, starea de asediu şi starea de război

  • C. 

   C) starea excepţională, de mobilizare şi starea de război

 • 2. 
  Care sunt eşaloanele de planificare a întrebuinţării Forţelor Armate?
  • A. 

   A) operativ, operativ-tactic şi tactic

  • B. 

   B) strategic, operativ şi tactic

  • C. 

   C) strategic, operativ-tactic şi tactic

 • 3. 
  Timpul astronomic (TA) este:
  • A. 

   A) timpul astronomic cînd se trece de la timpul de vară la timpul de iarnă

  • B. 

   B) timpul real in care se desfăşoară activităţile care duc la rezolvarea situaţiilor

  • C. 

   C) timpul real cînd primul militar (unitate) a intersectat limita dinainte apărării inamicului, pe timpul ofensivei

 • 4. 
  Ce cuprinde sprijinul genistic?
  • A. 

   A) asigurarea sprijinului genistic pe timp de pace şi război

  • B. 

   B) sprijinul genistic de luptă şi sprijinul genistic general/special

  • C. 

   C) asigurarea sprijinului genistic la realizarea protecţiei forţelor

 • 5. 
  Ce este şi ce reprezintă protecţia forţelor?
  • A. 

   A) asigurarea sprijinului genistic la realizarea protecţiei forţelor, realizarea contramobilităţii forţelor inamicului

  • B. 

   B) asigurarea puterii de luptă prin prin efectuarea surprinderii şi mobilităţii forţelor proprii

  • C. 

   C) asigurarea mobilităţii, realizarea contramobilităţii menţinerea şi realizarea protecţiei forţelor prin puterea de luptă, surprinderea şi contrasurprinderea

 • 6. 
  Dacă braţul întins către un copac cu înălţimea de 25 m este de 60 cm, iar rigla pe care o ţineţi pentru aprecierea înălţimii copacului vă indică valoarea de 6 mm, distanţa până la copac va fi egală cu:
  • A. 

   A) 3 000 m

  • B. 

   B) 2 500 m

  • C. 

   C) 2 000 m

 • 7. 
  Care sunt criteriile de stabilire a gradului de risc neglijabil?
  • A. 

   A) pînă la 0.1% victime pot cauza dozele de radiaţie

  • B. 

   B) pînă la 1 % victime pot cauza;

  • C. 

   C) punctul a) şi b)

 • 8. 
  Ce agenţi chimici se folosesc de către adversar în ofensivă?
  • A. 

   A) lovituri nucleare

  • B. 

   B) arma biologică (bacteriologică)

  • C. 

   C) zorin, zoman, iprită, Vx

 • 9. 
  Organizarea comunicaţiilor în apărare se realizează, preponderent, prin?
  • A. 

   A) mijloacele radio

  • B. 

   B) mijloacele fir

  • C. 

   C) semnale

 • 10. 
  Pentru realizarea comunicaţiilor militare se folosesc următoarele tipuri de mijloace?
  • A. 

   A) mijloace telefonice, radio, radioreleu şi reţelele informatice

  • B. 

   B) mijloace tehnice, mobile(poştale) şi de semnalizare

  • C. 

   C) semnale vizuale şi auditiv

Back to Top Back to top