TỰ HÀo Blouse TrẮng

10 Questions | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Please wait...
T Ho Blouse Trng


Questions and Answers
 • 1. 
  Bạn hãy cho biết ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày nào?
  • A. 

   27/02

  • B. 

   28/02

  • C. 

   27/03

  • D. 

   28/03

 • 2. 
  Ngày 27/02, Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế với những lời dạy quý báu. Từ đó, ngày này được xem là  ngày "Thầy thuốc Việt Nam" nhằm tôn vinh các y, bác sĩ, những người làm việc trong ngành y tế. Bạn hãy cho biết sự kiện này diễn ra vào năm nào ?
  • A. 

   1955

  • B. 

   1953

  • C. 

   1954

  • D. 

   1956

 • 3. 
  Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7/5/1909, mất ngày 7/11/1968.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 4. 
  Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM được chính thức đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào ngày/tháng/năm nào ?
  • A. 

   27/2/2008

  • B. 

   30/4/2008

  • C. 

   9/1/2008

  • D. 

   7/1/2008

 • 5. 
  Ngày thành lập Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ Y tế TPHCM:
  • A. 

   15/3/1989

  • B. 

   16/3/1989

  • C. 

   17/3/1989

  • D. 

   18/3/1989

 • 6. 
  Hiệu trưởng hiện nay của trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch là?(Ghi rõ họ tên, đánh CHỮ CÓ DẤU)
 • 7. 
  Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch là ai?(Ghi đầy đủ họ tên, đánh CHỮ CÓ DẤU)
 • 8. 
  Ông là một bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học Việt Nam, là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về Kí sinh trùng ở Việt Nam. Trong thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc, ông đã nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc Penicillin, góp phần rất lớn trong điều trị nhiễm khuẩn cho thương binh và nhân dân. Bạn hãy cho biết ông là ai? (Ghi đầy đủ họ tên, đánh CHỮ CÓ DẤU)
 • 9. 
  Ông là Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam (1961 - 1983), Viện trưởng đầu tiên của Viện Tai mũi họng Trung Ương, Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Y học Việt Nam. Ông có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng ngành Tai mũi họng của nước ta. Bạn hãy cho biết ông là ai? (Ghi đầy đủ họ tên, đánh CHỮ CÓ DẤU)
 • 10. 
  Ông là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và phẫu thuật gan. Tác giả của "Phương pháp cắt gan khô" nổi tiếng. Ông là ai?
  • A. 

   Tôn Thất Tùng

  • B. 

   Tôn Thất Bách

  • C. 

   Văn Tần

  • D. 

   Đặng Văn Ngữ

Back to Top Back to top