Snp - Hannawald Na Następnych Zawodach Cię Pokonam

111 Pyta | Total Attempts: 407

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Snp - Hannawald Na Nastpnych Zawodach Ci Pokonam

Baza składa sie z 111 pytań, mogą sie zdarzyć błędy, pozdrawiam obyście zalecieli daleko na egzaminie jak pan powyżej ;>


Questions and Answers
 • 1. 
  Negocjacje są uprawnioną metodą rozwiązywania sporów w następujących koncepcjachprawa:
  • A. 

   Pozytywistycznych,

  • B. 

   Niepozytywistycznych

  • C. 

   Topiczno-retorycznych,

  • D. 

   Ekonomicznych

 • 2. 
  Można wyróżnić następujące modele negocjacyjne:
  • A. 

   Ekonomiczny

  • B. 

   Erudycyjny

  • C. 

   Dialektyczno-logiczny

  • D. 

   Argumentacyjny

 • 3. 
  Podstawowym kryterium stosowanym w modelu argumentacyjnym jest: 
  • A. 

   Skuteczność

  • B. 

   Zdrowy rozsądek

  • C. 

   Słuszność

  • D. 

   Racjonalność

 • 4. 
  Podstawowym kryterium w modelu topiczno-retorycznym jest: 
  • A. 

   Sprawiedliwość

  • B. 

   Skuteczność

  • C. 

   Postępowanie zgodne z powszechnie ważnymi zasadami

  • D. 

   Empatia

 • 5. 
  Podstawowym kryterium w modelu ekonomicznym jest: 
  • A. 

   Spryt

  • B. 

   Wyrachowanie

  • C. 

   Umiar

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 6. 
  Strategia top-down pojawia się w modelu: 
  • A. 

   Topiczno-retorycznym

  • B. 

   Perswazyjnym

  • C. 

   Argumentacyjnym

  • D. 

   Ekonomicznym

 • 7. 
  Elementy strategii zarówno top-down i bottom-up są obecne w modelu: 
  • A. 

   Argumentacyjnym

  • B. 

   Erystycznym

  • C. 

   Retorycznym

  • D. 

   Ekonomicznym

 • 8. 
  Uprawomocnienie dla filozofii negocjacyjnej można znaleźć w:
  • A. 

   Fenomenologii

  • B. 

   Pozytywizmie

  • C. 

   Hermeneutyce

  • D. 

   teorii dyskursu

 • 9. 
  Negocjacje podejmujemy w sytuacji:
  • A. 

   Sporu interpretacyjnego

  • B. 

   Konieczności sprawdzenia czegoś „na wszelki wypadek”

  • C. 

   Potrzeby estetycznej

  • D. 

   Powstania konfliktu interesów ekonomicznych

 • 10. 
   Do „zasad wspólnych” zaliczyć można w szczególności:
  • A. 

   Zasadę prostoty

  • B. 

   Zasadę odpłaty

  • C. 

   Zasadę dobrowolności

  • D. 

   Zasadę braku dominacji

 • 11. 
  Obok czterech zasad podstawowych negocjacji istnieją jeszcze dwie „zasady wspólne”:
  • A. 

   zasada aktualizacji

  • B. 

   zasada respektowania ustaleń faktycznych,

  • C. 

   zasada konkretyzacji,

  • D. 

   zasada poszanowania reguł języka

 • 12. 
  Najczęściej negocjacje są sposobem rozwiązywania sporów prawnych w:
  • A. 

   Japonii

  • B. 

   Polsce

  • C. 

   Niemczech

  • D. 

   Stanach Zjednoczonych

 • 13. 
   Poszczególne modele negocjacyjne można odróżnić odwołując się do:
  • A. 

   Naszych upodobań,

  • B. 

   Celu negocjacji,

  • C. 

   Preferencji estetycznych,

  • D. 

   Wiedzy tła.

 • 14. 
  Najczęstszym powodem powstawania negocjacyjnych nieporozumień jest: 
  • A. 

   Natura ludzka,

  • B. 

   Egoizm osób uczestniczących w negocjacjach,

  • C. 

   Terminologiczny bałagan,

  • D. 

   Niedostatek wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 • 15. 
  Model fazowy negocjacji prawniczych był propagowany przez:
  • A. 

   Arystotelesa

  • B. 

   A. Douglas’a,

  • C. 

   G. Kennedy’ego,

  • D. 

   Ch. Perelmana.

 • 16. 
  Obok modeli fazowych negocjacji prawniczych były popularyzowane również: 
  • A. 

   Modele kognitywne

  • B. 

   Modele pozycyjne,

  • C. 

   Modele emotywne,

  • D. 

   Modele oparte o zasady.

 • 17. 
  Model Harwardzki jest modelem:
  • A. 

   Sytuacyjnym

  • B. 

   Pozycyjnym

  • C. 

   Fazowym

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

 • 18. 
  Twórcą modelu Harwardzkiego był:
  • A. 

   R. Alexy,

  • B. 

   Ch. Perelman,

  • C. 

   G. Kennedy,

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

 • 19. 
  Za twórcę dziedziny rozważań poświęconych topice uchodzi:
  • A. 

   Gorgiasz

  • B. 

   Sokrates

  • C. 

   Arystoteles

  • D. 

   Plotyn

 • 20. 
  Topika była nauką o:
  • A. 

   Cnotach podstawowych,

  • B. 

   technikach perswazyjnych,

  • C. 

   miejscach wspólnych i specjalnych,

  • D. 

   przekonywaniu pro fas et nefas.

 • 21. 
  Entymemat to:
  • A. 

   Typ metody erystycznej,

  • B. 

   sylogizm retoryczny,

  • C. 

   Antynomia logiczna,

  • D. 

   Sofizmat.

 • 22. 
  Starożytna retoryka była sztuką:
  • A. 

   przekonywania za pomocą mowy,

  • B. 

   gromadzenia właściwych racji,

  • C. 

   zapamiętywania tekstu oracji,

  • D. 

   wygłaszania uprzednio przygotowanego przemówienia.

 • 23. 
  Twórcą „nowej retoryki” był: 
  • A. 

   A. Schopenhauer,

  • B. 

   J.F. Kennedy,

  • C. 

   Ch. Perelman,

  • D. 

   R. Posner.

 • 24. 
  „Nowa retoryka” opierała się na przekonaniu że:
  • A. 

   wszystko jest dozwolone,

  • B. 

   retoryka nie posługuje się logiką formalną,

  • C. 

   przekonanie i namowa są kategoriami stopniowalnym,

  • D. 

   ludzie z natury swej są dobrzy.

 • 25. 
  Podstawowym kryterium w modelu topiczno-retorycznym jest:
  • A. 

   formalnie rozumiana sprawiedliwość,

  • B. 

   substancjalnie rozumiana sprawiedliwość,

  • C. 

   Skuteczność

  • D. 

   ekonomicznie rozumiana efektywność.

Back to Top Back to top