Személyi adatok - kérdések / Personal data - questions
1 Question
Párosítsd a kérdéseket és a válaszokat! / Match the questions and the answers.