Sw316 Сорил 1

97 Questions | Total Attempts: 946

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sw316 Сорил 1

ҮСО хичээлийн сорил №1Нийт оноо 15Хугацаа 60 минутНийт асуултын тоо: 138Олон зөв хариулт байгааБуруу хариултууд хасах оноотойНэг асуултын зөв, буруу хариултуудын онооны нийлбэр нь тэг байна.


Questions and Answers
 • 1. 
  X86 процессорт Стекийн заагч ямар нэртэй вэ?
  • A. 

   PS

  • B. 

   SS

  • C. 

   SP

  • D. 

   PP

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 2. 
  СХР гэж юу вэ?
  • A. 

   Системийн хаягийн регистр

  • B. 

   Санах ойн хаягийн регистр

  • C. 

   Синхрон хандалтын регистр

  • D. 

   Системийн хугацааны регистр

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 3. 
  Тооболсын үндсэн элемент бишийг сонго
  • A. 

   Процессор

  • B. 

   Хатуу диск

  • C. 

   Санах ой

  • D. 

   Дэлгэц

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 4. 
  Програмчилсан О/Г –аас тасалдлаар удирдагдах О/Г нь юугаараа давуу вэ?
  • A. 

   Хэрэглэгчид илүү ойр дөхөм

  • B. 

   Процессор дэмий хүлээхгүй

  • C. 

   Давуу тал байхгүй

  • D. 

   Хандалтын хурд илүү

 • 5. 
  Флагийн утгыг хэн/юу тогтоож өгдөг вэ?
  • A. 

   Хэрэглэгч

  • B. 

   Системийн програм зохиогч

  • C. 

   Оролт гаралтын модуль

  • D. 

   Процессор

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 6. 
  Fetch Cycle –н үед (командыг санах ойгоос ачаалах) ямар регистрийн утга өөрчлөгддөг вэ?
  • A. 

   ПТҮ

  • B. 

   ПТ

  • C. 

   О/Г ХР

  • D. 

   КР

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 7. 
  Тасалдал юунд ашиглагддаг вэ?
  • A. 

   Процессор ба хэрэглэгчийн харилцан ажиллагааг синхрончлох

  • B. 

   Процессорыг үр ашигтай ашиглах

  • C. 

   О/Г –г зохицуулах

  • D. 

   Процессорын үйл ажиллагааг зогсоох

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 8. 
  Олон тасалдлыг боловсруулах ямар схем байдаг вэ?
  • A. 

   Дараалан боловсруулах

  • B. 

   Тасалдал таслах

  • C. 

   Зэрэглэлээр зохицуулах

  • D. 

   Түрүүлж үүссэнийг түрүүлж боловсруулах

 • 9. 
  Аль нь үйлдлийн системийн үйлчилгээ биш вэ?
  • A. 

   О/Г –н төхөөрөмж рүү хандах

  • B. 

   Бүртгэл хяналт

  • C. 

   Мэдээллийн дүрслэл

  • D. 

   Програм үүсгэх

 • 10. 
  Тасалдал боловсруулагчийг хэн засварлах, зохион бүтээх вэ?
  • A. 

   Хэрэглэгч

  • B. 

   ҮС зохиогч

  • C. 

   Хэрэглээний програм хангамж зохиогч

  • D. 

   Техник хангамж зохион бүтээгч

  • E. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 11. 
  Оролт гаралтын ямар технологи байдаггүй вэ?
  • A. 

   Програмчилсан О/Г

  • B. 

   Санах ойн шууд хандалт

  • C. 

   Техник хангамжид үндэслэсэн О/Г

  • D. 

   Тасалдлаар удирдагдсан О/Г

 • 12. 
  Үйлдлийн системийн үндсэн үүрэг юу вэ?
  • A. 

   Техник хангамжийг удирдах

  • B. 

   Хэрэглэгчид техник хангамжийг ашиглах боломж олгох

  • C. 

   Хэрэглэгчид техник хангамжийг дээд хэмжээгээр ашиглах боломж олгох

  • D. 

   Техник хангамж ба хэрэглэгчийг тусгаарлах

  • E. 

   Аль нь ч биш

 • 13. 
  Регистр, Үндсэн санах ой, Соронзон диск, Оптик дискийг хандалтын хурдаар нь буурахаар эрэмбэлсэн нь аль вэ?
  • A. 

   Үндсэн санах ой, Регистр, Оптик диск, Соронзон диск

  • B. 

   Үндсэн санах ой, Регистр, Соронзон диск, Оптик диск

  • C. 

   Регистр, Үндсэн санах ой, Соронзон диск, Оптик диск

  • D. 

   Регистр, Соронзон диск, Үндсэн санах ой, Оптик диск

 • 14. 
  Тооболсын ямар үе шаттай програм зохиогч харьцдаг вэ?
  • A. 

   Хэрэглэгчийн програм

  • B. 

   Системийн програм

  • C. 

   Үйлдлийн Систем

  • D. 

   Компьютерын техник хангамж

 • 15. 
  Аль нь үйдлийн системийн үндсэн асуудал биш вэ?
  • A. 

   Нууцлалт хамгаалалт

  • B. 

   Хэрэглэгчийн эрхийн зохицуулалт

  • C. 

   Санах ой удирдлага

  • D. 

   Нөөцийн удирдлага

 • 16. 
  Нөөцийг чадвараар нь юу гэж ангилдаг вэ?
  • A. 

   Уян, Хатуу

  • B. 

   Зөөлөн , Хатуу

  • C. 

   Байнга, Түр

  • D. 

   Физик, Виртуал

 • 17. 
  Аль нь санах ойн удирдлагын үүрэг биш вэ?
  • A. 

   Автомат хуваарилалт ба удирдлага

  • B. 

   Процесс тусгаарлалт

  • C. 

   Процессын санах ойн хандалтын зохицуулалт

  • D. 

   Байнга хадгалах

 • 18. 
  Үйлдлийн системийн дараагийн хувилбар гарах үндсэн шалтгаан аль нь биш вэ?
  • A. 

   Хэрэглэгчийн хүсэлт

  • B. 

   Шинэ үйлчилгээ гарах

  • C. 

   Алдаа засах, зүгшрүүлэх

  • D. 

   Өрсөлдөөн

 • 19. 
  Аль О/Г –н технологийн үед процессорын ажлын ачаалал хамгийн бага байх вэ?
  • A. 

   Програмчилсан О/Г

  • B. 

   Санах ойн шууд хандалт

  • C. 

   Техник хангамжид үндэслэсэн О/Г

  • D. 

   Тасалдлаар удирдагдсан О/Г

 • 20. 
  Кэш санах ойн үүрэг
  • A. 

   Санах ойн хэмжээг ихэсгэх

  • B. 

   Онц хэрэггүй

  • C. 

   Үндсэн санах ойд хандах давтамжийг багасгах

  • D. 

   Процессорыг дэмий хүлээлгэхгүй байх

 • 21. 
  Процесс туслах санах ойд байж болох уу?
  • A. 

   Болно

  • B. 

   Болохгүй

 • 22. 
   Нөөцийг хэрэгжүүлэлтээр юу гэж ангилдаг вэ?
  • A. 

   Уян, Хатуу

  • B. 

   Зөөлөн , Хатуу

  • C. 

   Байнга, Түр

  • D. 

   Физик, Виртуал

 • 23. 
  Тооболсын хөгжлийн дээд үе шат юу вэ?
  • A. 

   Багаж

  • B. 

   Автомеханик

  • C. 

   Ухаалаг систем

  • D. 

   Электроник тооболс

 • 24. 
  Процессийн тодорхойлолт бишийг ол.
  • A. 

   Удирдагдаж буй модуль

  • B. 

   Биелэгдэж буй програм

  • C. 

   Динамик обьект

  • D. 

   Гүйцэтгэж буй ажил

 • 25. 
  Нөөцийг орших хэлбэрээр юу гэж ангилдаг вэ?
  • A. 

   Уян, Хатуу

  • B. 

   Зөөлөн , Хатуу

  • C. 

   Байнга, Түр

  • D. 

   Физик, Виртуал

Back to Top Back to top