Sunda Test Sajak - Carita Babad X Ips 4

10 Pertanyaan | Total Attempts: 13

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sunda Test Sajak - Carita Babad X Ips 4


Questions and Answers
 • 1. 
  Di handap ieu mangrup ciri-ciri tina Sajak iwal ti
  • A. 

   Kaasup karya sastra modern

  • B. 

   Kaasup karya sastra ugeran

  • C. 

   Jumlah jajar, pada, atanapi engangna bebas

  • D. 

   Jumlah jajar, pada, atanapi engangna kapatok

 • 2. 
  Di handap ieu mangrupa unsur tina sajak iwal ti
  • A. 

   Puseur sawangan

  • B. 

   Jejer

  • C. 

   Amanat

  • D. 

   Gayabasa

  • E. 

   Tema

 • 3. 
  Sajak "Tukeuran ieu sajak" mangrupa karya
  • A. 

   Etti RS

  • B. 

   Rahmat M. Sas. Karana

  • C. 

   Ajip Rosidi

  • D. 

   Yus Rusyana

  • E. 

   Acep Zamzam Noor

 • 4. 
  Di handap ieu mangrupa judul sajak jeung pangarangna anu bener iwal ti
  • A. 

   Lagu hirup - Eddy D ISkandar

  • B. 

   Tanah Sunda - Taufik Faturohman

  • C. 

   Jante Arkidam - Ajip Rosidi

  • D. 

   Pamayang - Rachmat M Sas Karana

  • E. 

   Blues Kere Lauk - Godi Suwarna

 • 5. 
  Sajak Sunda munggaran/ mimiti ditulis ku
  • A. 

   D.K Ardiwinata 1943

  • B. 

   Kis WS - taun 1946

  • C. 

   Rachmat M Sas Karana - 1951

  • D. 

   Etti RS - 1984

  • E. 

   Ajip Rosidi - 1967

 • 6. 
  Ti jaman Salaka nagara Urang Sunda miboga sipat atawa watek Di handap ieu, iwal ti...
  • A. 

   Cageur

  • B. 

   Pinter

  • C. 

   Singer

  • D. 

   Kaweur

  • E. 

   Pinter

 • 7. 
  Di handap ieu aya sababaraha naskah anu ngajelaskeun ngeunaan Sajarah Sunda iwal ti 
  • A. 

   Sanghyang Siksa Kandang Karesian

  • B. 

   Bujangga manik

  • C. 

   Wangsakerta

  • D. 

   Candakarana

  • E. 

   Carita Parahyangan

 • 8. 
  Di handap ieu mangrupa ngaran Raja -Raja Sunda ti mimiti Salaka Nagara nepikaTarumanagara iwal ti
  • A. 

   Mulawarman

  • B. 

   Purnawarman

  • C. 

   Sudhawarman

  • D. 

   Linggawarman

  • E. 

   Kertawarman

 • 9. 
  Dihandap ieu mangrupa ciri-ciri Babad, iwal ti...
  • A. 

   Aya Pamohalanna

  • B. 

   Ngandung Kapercayaan

  • C. 

   Carita Fiksi

  • D. 

   Karéréaan Ditulis Dina Wangun Wawacan

  • E. 

   Bukti Sumber Sajarah

 • 10. 
  Di handap ieu mangrupa judul-judul Babad, iwal ti...
  • A. 

   Babad Godog

  • B. 

   Babad Limbangan

  • C. 

   Babad Cikundul

  • D. 

   Babad Panjalu

  • E. 

   Babad Congéang

Back to Top Back to top