Sumber Elektrik

15 Questions
Sumber Elektrik
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Kekuatan voltan kemagnetan dipengaruhi oleh I    bilangan lilitan gegelung wayar. II   kekuatan magnet. III  kelajuan gerakan magnet. IV  jenis wayar yang digunakan.
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   II, III dan IV

  • D. 

   I, II, III dan IV

 • 2. 
  Rajah menunjukkan satu penjana elektrik. Antara berikut, prinsip manakah digunakan oleh penjana di atas?
  • A. 

   Menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik

  • B. 

   Menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik

  • C. 

   Menggunakan aruhan kemagnetan menghasilkan arus elektrik

  • D. 

   Menggunakan sistem solar untuk menghasilkan arus elektrik

 • 3. 
  Apakah nama peralatan yang ditunjukkan pada rajah di atas?
  • A. 

   Dinamo

  • B. 

   Bateri

  • C. 

   Sel kering

  • D. 

   Lampu pijar

 • 4. 
  Bahagian berlabel X dinamakan
  • A. 

   Pemutar

  • B. 

   Teras

  • C. 

   Magnet kekal

  • D. 

   Gegelung wayar

 • 5. 
  Antara berikut, yang manakah bahagian utama dinamo? I    Gegelung wayar II   Magnet kekal III  Teras besi IV  Elektrolit
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 6. 
  Antara berikut, yang manakah mempengaruhi kekuatan voltan bagi dinamo?
  • A. 

   Bilangan lilitan dawai

  • B. 

   Kekuatan teras besi

  • C. 

   Kekuatan magnet

  • D. 

   Kelajuan putaran

 • 7. 
  Rajah di bawah menunjukkan satu mekanisme penghasilan tenaga elektrik. Penghasilan tenaga elektrik adalah terhasil daripada sumber
  • A. 

   Kimia

  • B. 

   Kinetik

  • C. 

   Solar

  • D. 

   Kemagnetan

 • 8. 
  Rajah menunjukkan keratan rentas sel kering. Bahagian yang manakah menunjukkan punca negatif sel?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 9. 
  Batang karbon ditunjukkan oleh bahagian yang berlabel
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 10. 
  Bahagian manakah terdiri daripada campuran ammonium klorida dan mangan dioksida?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 11. 
  Rajah di bawah menunjukkan sejenis sel. Yang manakah kemungkinan sel itu?
  • A. 

   Sel alkali

  • B. 

   Sel lithium

  • C. 

   Sel merkuri

  • D. 

   Sel basah

 • 12. 
  Rajah di bawah menunjukkan binaan asas sumber elektrik yang menunjukkan X sebagai sumber elektrik. X mungkin ialah
  • A. 

   Haba

  • B. 

   Cahaya

  • C. 

   Kemagnetan

  • D. 

   Tindakan kimia

 • 13. 
  Rajah menunjukkan sel lithium. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang sel di atas? I     Membekalkan arus rendah II    Boleh cas semula III   Digunakan pada telefon bimbit IV   Mempunyai jangka hayat yang lama
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 14. 
  Rajah di bawah menunjukkan
  • A. 

   Sel lithium

  • B. 

   Sel basah

  • C. 

   Sel kering

  • D. 

   Sel solar

 • 15. 
  Kalkulator menggunakan sumber elektrik daripada
  • A. 

   Haba

  • B. 

   Gerakan

  • C. 

   Sel

  • D. 

   Kemagnetan