STD- Chameli Sub- Marathi Mark-20

17 Questions | Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
STD- Chameli  Sub- Marathi Mark-20 - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र १ ला रिकाम्या जागा भरा   टमाट्याचा रंग ....... आहे.
  • A. 

   काळा

  • B. 

   लाल

  • C. 

   निळा

 • 2. 
  घड्याळ ...... काटे आहे.
  • A. 

   तीन

  • B. 

   एक

  • C. 

   चार

 • 3. 
  चिमणी चा आवाज.......
  • A. 

   काव काव

  • B. 

   कुकुच्कु

  • C. 

   चिऊ चिऊ

 • 4. 
  आपल्या हाताची बोटं ....... आहे
  • A. 

   अकरा 

  • B. 

    दहा

  • C. 

   सात

 • 5. 
  आठवड्याचे वार ...... आहे
  • A. 

   सहा

  • B. 

   पाच

  • C. 

   सात 

 • 6. 
  प्र २ रा चित्र पहा व योग्य नाव सांगा      
  • A. 

   मासा

  • B. 

   साप

  • C. 

   गांडूळ

 • 7. 
  चित्र पहा व योग्य नाव सांगा      
  • A. 

   मकडी

  • B. 

   मुंगी

  • C. 

   मधमाशी 

 • 8. 
  चित्र पहा व योग्य नाव सांगा      
  • A. 

   रानडुक्कर

  • B. 

   डुक्कर

  • C. 

   गेंडा

 • 9. 
  चित्र पहा व योग्य नाव सांगा      
  • A. 

   बकरी

  • B. 

   शेळी

  • C. 

   बोकड

 • 10. 
  चित्र पहा व योग्य नाव सांगा      
  • A. 

   कोंबडी  

  • B. 

   कोंबडा

  • C. 

   कासव

 • 11. 
  ब ) चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   चमचा

  • B. 

    चमची

  • C. 

   चंमच

 • 12. 
  चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   मग

  • B. 

   ग्लास

  • C. 

   जग

 • 13. 
  चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   कैची

  • B. 

   कातर

  • C. 

   टेबल

 • 14. 
  चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   फुटबॉल

  • B. 

   चेंडू 

  • C. 

   बॉल 

 • 15. 
  चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   खुर्ची

  • B. 

   टेबल

  • C. 

   चेअर

 • 16. 
  चित्र पहा व मराठीत काय म्हणतात ते ओळखा.
  • A. 

   पेन

  • B. 

   पेन्सील

  • C. 

   सिसपेन

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.