Stara Grčka

52 Pitanja | Total Attempts: 1098

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Stara Grka

Pitanja za ponavljanje gradiva antičke Grčke


Questions and Answers
 • 1. 
  Prve brončanodobne kulture na grčkom kopnu su:
  • A. 

   Mikenska

  • B. 

   Kiklopska

  • C. 

   Minojska

  • D. 

   Kikladska

 • 2. 
  Gdje se razvijala minojska kultura?
 • 3. 
  Pismo koje su poznavali Minojci i Ahejci je?
  • A. 

   Klinopis

  • B. 

   Grčki alfabet

  • C. 

   Linearno

  • D. 

   Fonetsko

 • 4. 
  Starosjedioci Grčke prije doseljenja indoeuropskih grčkih plemena bili su:
  • A. 

   Pelazgi

  • B. 

   Minojci

  • C. 

   Dorani

  • D. 

   Ahejci

 • 5. 
  Što je prikazano na antičkoj vazi?
  • A. 

   Heraklovo rođenje

  • B. 

   Trojanski konj

  • C. 

   Tezej ubija Minotaura

  • D. 

   Dedala i Ikara

 • 6. 
  Gdje je bilo skrovište Minotaura?
 • 7. 
  Koje je grčko pleme osnovalo Mikenu?
  • A. 

   Dorani

  • B. 

   Jonjani

  • C. 

   Ahejci

  • D. 

   Eoljani

 • 8. 
  Gdje je bila smještena antička Troja?
  • A. 

   Na Atici

  • B. 

   U Maloj Aziji

  • C. 

   Na Peloponezu

  • D. 

   Na Kreti

 • 9. 
  O Trojanskom ratu pisao je slijepi grčki pjesnik Herodot.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  U kojem Homerevom djelu je opisan Trojanski rat?
 • 11. 
  Vojna jedinica Grka zvala se?
  • A. 

   Demos

  • B. 

   Falanga

  • C. 

   Hopliti

  • D. 

   Agora

 • 12. 
  Koji je drugi naziv za homersko doba Grčke?
 • 13. 
  Kako su Grci zvali sebe same?
 • 14. 
  Razdoblje grčke kolonizacije traje:
  • A. 

   12.-8. st. pr. Kr

  • B. 

   8.-4. st. pr. Kr.

  • C. 

   4.-2. st. pr. Kr.

  • D. 

   16.-12. st. pr. Kr.

 • 15. 
  Kako se zovu grčki gradovi države?
 • 16. 
  Kako se zove grad koji osniva koloniju?
 • 17. 
  Gdje su Grci osnivali prve kolonije?
  • A. 

   Na obali Jadrana

  • B. 

   Na obali Crnog mora

  • C. 

   Na Siciliji i u južnoj Italiji

 • 18. 
  Najvažniji grčki polisi do 4. st. pr. Kr. su:
  • A. 

   Atena

  • B. 

   Teba

  • C. 

   Sparta

  • D. 

   Milet

  • E. 

   Korint

 • 19. 
  Označi stanovnike Sparte
  • A. 

   Spartijati

  • B. 

   Heloti

  • C. 

   Perijeci

  • D. 

   Meteci

 • 20. 
  2 efora vladala su Atenom
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 21. 
  Gdje su živjeli grčki bogovi?
 • 22. 
  Kako se zvala legendarna proročica koja je davala dvoznačne odgovore?
  • A. 

   Helena

  • B. 

   Afrodita

  • C. 

   Dijana

  • D. 

   Pitija

 • 23. 
  Najpoznatije grčko proročište bilo je:
  • A. 

   Zeusovo u Dodoni

  • B. 

   Apolonovo u Didimi

  • C. 

   Apolonovo u Delfima

 • 24. 
  Koja je bila nagrada za pobjedu na antičkim Olimpijskim igrama?
 • 25. 
  Tko je bila Sapfo?
Back to Top Back to top