Standard 1 - Bahasa Melayu

2 Questions
Standard 1 - Bahasa Melayu

Pilih jawapan yang palingsesuai. Setiap soalan betulakan diberikan 1 markah. Sila fikir baik sebelum menjawab

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Saya dan kakak akan pulang ke kampung kerana ______________ingin menjenguk nenek.
  • A. 

   Kami

  • B. 

   Kamu

  • C. 

   Mereka

  • D. 

   Kita

  • E. 

   Dia

 • 2. 
  Chun Fatt ialah seorang doktor. _____________ bekerja dengan hospital itu sejak lima tahun yang lalu.
  • A. 

   Kami

  • B. 

   Kita

  • C. 

   Dia

  • D. 

   Aku

  • E. 

   Mereka