SSRS Po Stalino Mirties

15 klausim | Total Attempts: 308

SettingsSettingsSettings
Please wait...
SSRS Po Stalino Mirties

Radus klaidą - rašykite mumsTESTO ATNAUJINIMAI:2017-04-262017-04-292017-05-02 


Questions and Answers
 • 1. 
  Kieno valdymo metu vyko atšilimas?
  • A. 

   N. Chruščiovo

  • B. 

   Brežnevo

  • C. 

   Gorbačiovo

 • 2. 
  Kuris vadovas pasmerkė Stalino asmenybės kulto garbinimo ir teroro politiką?
  • A. 

   Chruščiovas

  • B. 

   Brežnevas

 • 3. 
  Kurį SSKP CK generalinį sekretorių 1964 m. nušalino nomenklatūra?
  • A. 

   Brežnevą

  • B. 

   Chruščiovą

  • C. 

   Gorbačiovą

 • 4. 
  Kuris SSRS vadovas sukūrė doktriną?
  • A. 

   Brežnevas

  • B. 

   Chruščiovas

 • 5. 
  Kuris asmuo valdė SSRS Kubos krizės metu?
  • A. 

   Chruščiovas

  • B. 

   Brežnevas

 • 6. 
  Kuriais metais pastatyta Berlyno siena?
  • A. 

   1961 m.

  • B. 

   1985 m.

  • C. 

   1944 m.

  • D. 

   1982 m.

 • 7. 
  Kurie teiginiai tinka Gorbačiovo pertvarkai?Galimi keli teisingi teiginiai
  • A. 

   Sumažinta cenzūra

  • B. 

   Stalino kulto garbinimas

  • C. 

   Leista kurti privačias įmones (kooperuotis)

  • D. 

   Gauti palaikymą iš vakarų, būti atviresniems, daugiau viešumo atskleidžiant SSRS

  • E. 

   Ginklu malšinta perversmai satelitinėse valstybėse

 • 8. 
  Kas yra "Aksominė revoliucija"?
  • A. 

   Komunistinių režimų žlugimas, kurių metu nepanaudota karinės pajėgos

  • B. 

   Komunistinių režimų žlugimas, kurių metu panaudota karinės pajėgos

 • 9. 
  Kada įvyksta Berlyno sienos griūtis ir kokios valstybės susijungia?
  • A. 

   1989 m. VFR ir VDR

  • B. 

   1980 m. VFR ir Čekoslovakija

  • C. 

   1991 m. Vengrija ir Vokietija

 • 10. 
  Kuris asmuo tapo Rusijos prezidentu iširus SSRS?
  • A. 

   Borisas Jelcinas

  • B. 

   Michailas Gorbačiovas

 • 11. 
  Apie kokį įvykį rašoma?Daugeliui SSRS nomenklatūros atstovų nepalaikė Gorbačiovo vykdomos reformos, todėl bandė surengti jo valdžios nuvertimą 1991 m. Bet šis veiksmas nepavyko, nes minios žmonių vadovaujamos Jelcino perėmė valdžią.
  • A. 

   Pučas

  • B. 

   Aksominė revoliucija

 • 12. 
  Koks SSRS vadovas vykdydamas pertvarką teigė:Galvoti apie taiką, vadinasi, galvoti apie vaikus.
  • A. 

   Brežnevas

  • B. 

   Gorbačiovas

 • 13. 
  Kuris SSRS vadovas galėjo tai pasakyti (tai susiję su jo valdymo metu įvykiais)? 
  1. Tie, kurie išgyvens atominį karą, pavydės mirusiesiems.
  • A. 

   Michailas Gorbačiovas

  • B. 

   Nikita Chruščiovas

Related Topics
Back to Top Back to top