کدوم اعضای شخصیت های مختلف وجود دارد

16 | Total Attempts: 138

Please wait...

هر كدوم از اعضا شخصيت هاي متفاوتي دارن اين آزمايش رو گذاشتم كه هر كسي كه عاشق دابل اس هست ببينه كه ايده آل ترين اعضاي گروه برايش كيه..البته حتي اگه يكي از اعضا رو هم دوست داريد بازم جواب سوال ها رو صادقانه بديد تا آخر جواب درست رو ببينيد پس همه براي شروع اسمتون رو بنويسيد ^_^


Questions and Answers
 • 1. 
  وقتي شما مريضيد ....
  • A. 

   هيون جونگ هيچ چي نميگه و از خونه ميره تا براتون دارو بخره

  • B. 

   يونگ سنگ با صدايي نگران ازتون ميپرسه كه چي لازم دارين تا حالتون بهتر شه

  • C. 

   كيو جونگ نگران ميشه و كنارتون ميمونه

  • D. 

   جونگ مين نگران ميشه و سريع به دكتر زنگ ميزنه

  • E. 

   هيونگ جون نگران ميشه و گريه ميكنه

 • 2. 
   تولد شماست....
  • A. 

   هيون جونگ مياد خونتون و دي وي دي مورد علاقه اش درباره ي فضايي ها رو مياره و اون رو با شما كل روز تماشا ميكنه

  • B. 

   يونگ سنگ شما رو براي يه شام شگفت انگيز به پشت بوم ميبره

  • C. 

   كيو جونگ شما رو به پارك ميبره و بعد از دوچرخه سواري كردن با شما يه پشمك رو قسمت ميكنه

  • D. 

   جونگ مين كه شما رو با يك كادو ي گرون سورپرايز ميكنه

  • E. 

   هيونگ جون كه شما رو براي شام به يك رستوران تجملي ميبره

 • 3. 
  وقتي كه شما ميريد خريد...
  • A. 

   هيون جونگ كه بيرون صبر ميكنه تا خريد شما تموم شه

  • B. 

   يونگ سنگ كه هر چي ميخواين براتون ميخره

  • C. 

   كيو جونگ كه كيف خريد شما رو حمل ميكنه و هر جا كه ميريد باهاتون مياد

  • D. 

   جونگ مين كه براي خودش يه لباس انتخاب ميكنه

  • E. 

   هيونگ جون كه براي شما يه لباس انتخاب ميكنه

 • 4. 
  وقتي ميخواين سالگرد آشناييتون رو چشن بگيريد..
  • A. 

   هيون جونگ كه هر روز كه با هم بودين تو يه كاغذ مينويسه و همه ي كاغذ هاي تا شده رو به شما ميده

  • B. 

   يونگ سنگ كه به اتاق موزيك رو اجاره ميكنه و با يك پيانو براتون آواز ميخونه

  • C. 

   كيو جونگ كه به شما يه گل ميده و كل روز رو با شما ميگذرونه

  • D. 

   جونگ مين كه براي يه غذاي عالي و يه رقص شگفت انگيز يه رستوران رو براي كل شب اجاره ميكنه

  • E. 

   هيونگ جون كه يه شعر براي شما ميسازه و اون رو براتون ميخونه

 • 5. 
  وقتي شما ناراحتيد...
  • A. 

   هيون جونگ كه خيلي تلاش ميكنه كه شما بخندونه بدون اين كه نشون بده كه ميدونه شما ناراحتيد

  • B. 

   يونگ سنگ كه يه كاري ميكنه كه شما با لبخندش لبخند بزنين

  • C. 

   كيو جونگ كه شما رو محكم بغل ميكنه و ميپرسه براي چي ناراحتيد

  • D. 

   جونگ مين كه هر كاري ميكنه كه شما رو بخندونه

  • E. 

   هيونگ جون كه ازتون ميپرسه كه چرا ناراحتيد و هر كاري رو ميكنه كه شما رو خوشحال كنه

 • 6. 
   وقتي كه شما گشنه ايد..
  • A. 

   هيون جونگ كه براي شما رامن و دوكبوكي ميپزه

  • B. 

   يونگ سنگ كه براي شما غذاي مكزيكي ميپزه

  • C. 

   كيو جونگ كه ازتون ميپرسه كه چي ميخواين و براتون ميخره

  • D. 

   جونگ مين كه دنبال يه چيزي حاضر تو خونه ميگرده كه شما رو سير كنه

  • E. 

   هيونگ جون ميپرسه كه چي ميخواين تا براتون سفارش بده

 • 7. 
  وقتي شما از دستش عصبي هستين..
  • A. 

   هيون جونگ قبل از اين كه چيزي بگه سكوت ميكنه تا شما آروم شيد

  • B. 

   يونگ سنگ با دلربائي اش سعي ميكنه كه با آرامش براتون توضيح بده

  • C. 

   كيو جونگ كه بغلتون ميكنه و عذر خواهي ميكنه

  • D. 

   جونگ مين كه دليل مياره و باهاتون كل كل ميكنه

  • E. 

   هيونگ جون كه گريه ميكنه و براي اشتباهي كه كرده عذر خواهي ميكنه

 • 8. 
  وقتي كه ميگيد دوستش داريد...
  • A. 

   هيون جونگ كه به شما لبخند دل نشيني ميزنه و دستش رو دور گردنتون حلقه ميكنه

  • B. 

   يونگ سنگ كه شما رو به خودش نزديك ميكنه و از لب بوستون ميكنه

  • C. 

   كيو جونگ كه ميگه " دوستت دارم " و شما رو محكم بغل ميكنه

  • D. 

   جونگ مين كه از شيرين بودنتون تعريف ميكنه و بهتون ميگه كه دوستتون داره

  • E. 

   هيونگ جون كه با لحني شيرين ميگه "دوستت دارم" و لپ شما رو بوس ميكنه

 • 9. 
  اون بهتون ميگه دوستتون داره..
  • A. 

   هيون جونگ كه به طور مستقيم نميگه ولي با كار هاش بهتون نشون ميده كه دوستتون داره

  • B. 

   يونگ سنگ كه توي گوشتون زمزمه ميكنه

  • C. 

   كيو جونگ كه صورتشو با دست هاش قايم ميكنه و يا با نگاه كردن به زمين و با خجالت ميگه دوستتون داره

  • D. 

   جونگ مين كه قبل گفتن دوستت دارم يه كلمه بهش اضافه ميكنه مثلا واي خداي من..من دوستت دارم

  • E. 

   هيونگ جون كه با لحن نازي ميگه دوستت دارم

 • 10. 
   وقتي كه شما باهاش بهم ميزنيد...
  • A. 

   هيون جونگ كه باهاتون موافقت ميكنه و ديگه هيچ وقت باهاتون حرف نميزنه

  • B. 

   يونگ سنگ كه با قيافه اي ناراحت به دلايلتون گوش ميده قبل از اين كه چيزي بگه

  • C. 

   كيو جونگ كه ميپرسه اشكال چيه و توصيه ميكنه كه درستش كنيم

  • D. 

   جونگ مين كه از اون جا خارج ميشه و ميره يه گوشه گريه ميكنه طوري كه مطمئن بشه تو نميبينيش

  • E. 

   هيونگ جون كه گريه ميكنه و ازتون التماس ميكنه كه يه شانس ديگه هم به عشقتون بدين

 • 11. 
   وقتي كه شما تو خيابون به زمين ميفتيد...
  • A. 

   هيون جونگ كه بهتون ميخنده و ميگه كه از زمين بلند شيد

  • B. 

   يونگ سنگ كه بهتون لبخند ميزنه و دستش رو دراز ميكنه

  • C. 

   كيو جونگ كه چك ميكنه نكنه جايي تون آسيب ديده باشه

  • D. 

   جونگ مين كه بهتون ميخنده و كمك ميكنه كه بلند شيد

  • E. 

   هيونگ جون كه نگران ميشه و مياد كنارتون و كمك ميكنه كه بلند شيد

 • 12. 
    شما ميريد خارج ...
  • A. 

   هيون جونگ كه ناراحتيشو نشون نميده ولي منتظر برگشتتون هست

  • B. 

   يونگ سنگ كه شما رو سورپرايز ميكنه و به ديدنتون مياد

  • C. 

   كيو جونگ كه شما رو محكم بغل ميكنه و ميگه كه دلش براتون تنگ ميشه

  • D. 

   جونگ مين كه بهتون عكسش رو ميده تا دلتون براش تنگ نشه

  • E. 

   هيونگ جون كه گريه ميكنه و قول ميده كه هر روز بهتون زنگ ميزنه

 • 13. 
    داره بارون ميباره و اون فقط يه چتر داره
  • A. 

   هيون جونگ چترش رو بهتون ميده حتي اگه خودش خيس بشه

  • B. 

   يونگ سنگ كه چترش رو با شما قسمت ميكنه تا بيشتر به هم نزديك باشيد

  • C. 

   كيو جونگ كه كت خودش رو به شما ميده و چترش رو با شما قسمت ميكنه

  • D. 

   جونگ مين كه چترش رو پرت ميكنه تا زير بارون در كنار شما خيس بشه

  • E. 

   هيونگ جون كه يادش ميره كه چتر داره و شما ميبره جايي كه خيس نشيد

 • 14. 
  وقتي كه يك روز تعطيلي داره...
  • A. 

   هيون جونگ كه شما رو به خونه اش دعوت ميكنه و بهتون ميگه كه ميخواد استراحت كنه تا بتونيد با هم استراحت كنيد

  • B. 

   يونگ سنگ كه شما رو به خارج از شهر ميبره

  • C. 

   كيو جونگ كه شما رو به يه پيكنيك دعوت ميكنه

  • D. 

   جونگ مين كه به شما بليت سينما ميده كه بتونيد با هم تماشا كنيد

  • E. 

   هيونگ جون كه با ماشينش شما رو ميگردونه

 • 15. 
   شما يه خانواده رو با هم تشكيل ميديد....
  • A. 

   هيون جونگ كه يه مهيا كننده خوبيه و سخت براي خانواده اش كار ميكنه

  • B. 

   يونگ سنگ كه يه تهيه كننده ي خوبيه و يه همسر خوب

  • C. 

   كيو جونگ كه همسر شگفت انگيزي ميشه و شما يه خانواده سنتي و با رسم و رسوم هاي هميشگي خواهيد داشت

  • D. 

   جونگ مين كه هنوز يه فرزند نميخواد و بيشتر به كارهاش فكر ميكنه و شما يه همسر حمايت كننده ميشيد

  • E. 

   هيونگ جون كه يه پدر باحال و يه همسر دوست داشتي ميشه و شما يه زندگي خوشي خواهيد داشت

 • 16. 
   قبل از اين كه شما بخوابيد...
  • A. 

   هيون جونگ كه از قبل خوابيده چون روز سختي رو تو كار داشته

  • B. 

   يونگ سنگ كه براي شما لالايي ميخونه تا شما خوابتون ببره

  • C. 

   كيو جونگ كه شما رو بغل ميكنه قبل از اين كه شما بريد بخوابيد

  • D. 

   جونگ مين كه ازتون ميخواد قبل از خواب ماساژش بدين

  • E. 

   هيونگ جون كه كنار شما دراز ميكشه و درباره روزش به شما ميگه

Back to Top Back to top