Spm Sejarah - Set 1

20 Soalan | Total Attempts: 3650

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Spm Sejarah - Set 1

Questions and Answers
 • 1. 
  Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia?
  • A. 

   Kesuburan tanah

  • B. 

   Kesesuaian seni bina

  • C. 

   Jaminan keselamatan

  • D. 

   Potensi untuk pelancongan

 • 2. 
  Tokoh-tokoh berikut memberi sumbangan yang besar kepada tamadun awal manusia Tamadun Tokoh India Chandragupta Maurya China Shih Huang Ti   Apakah persamaan peranan kedua-dua tokoh tersebut?
  • A. 

   Mengasaskan pemerintahan diktator

  • B. 

   Melaksanakan perluasan empayar

  • C. 

   Mengutamakan aspek keagamaan

  • D. 

   Memperkenal perundangan moden

 • 3. 
  Ketinggian peribadi Nabi Muhammad s.a.w. dalam rajah di atas dapat dibuktikan melalui
  • I Sentiasa merendah diri
  • II Sikap suka membantu isteri
  • III Mengutamakan pendidikan anak-anak
  • IV Bersikap pemaaf kepada golongan tua
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 4. 
  Apakah kesan daripada amalan hidup zaman Jahiliah berikut
  • • Mementingkan suku kaum
  • • Mengamalkan sistem berkabilah
  • A. 

   Kegiatan ekonomi tidak berkembang

  • B. 

   Kemunculan semangat assabiah

  • C. 

   Kelemahan sistem kekeluargaan

  • D. 

   Kerajaan sering bertukar ganti

 • 5. 
  Dialog di bawah mungkin berlaku antara ketua-ketua Quraisy di Makkah.  
  • Ketua 1: Kita perlu menolak ajaran Muhammad dengan bersungguh-sungguh.
  • Ketua 2: Ya, ajarannya telah menggugat perkembangan ekonomi kita.
    Apakah faktor yang mendorong mereka menganggap ajaran Islam menggugat perkembangan ekonomi mereka?
  • A. 

   Mengharamkan amalan perdagangan

  • B. 

   Melarang amalan penindasan golongan bawahan

  • C. 

   Menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala

  • D. 

   Menyekat penjualan air di telaga zamzam

 • 6. 
  Rajah di atas adalah berkaitan dengan usaha khalifah Abu Bakar al-Siddiq menetapkan hak rakyat bukan Arab yang memeluk Islam. Y tersebut merujuk kepada golongan
  • A. 

   Sufi

  • B. 

   Zimmi

  • C. 

   Mozarab

  • D. 

   Mawali

 • 7. 
  Senarai berikut merupakan kawasan-kawasan baru yang berjaya dikuasai oleh Tun Perak pada abad ke-15
  • Siak
  • Rokan
  • Kampar
  Apakah kesan daripada penguasaan kawasan-kawasan tersebut?
  • A. 

   Perluasan syiar Islam

  • B. 

   Penyebaran adat istiadat Melaka

  • C. 

   Warisan kesultanan diperkukuh

  • D. 

   Kepesatan ilmu pengetahuan

 • 8. 
  Kerajaan Melaka telah mengecualikan cukai ke atas barangan tertentu. Apakah barangan tersebut?
  • A. 

   Manik

  • B. 

   Sutera

  • C. 

   Beras

  • D. 

   Rempah

 • 9. 
  Apakah faktor penting yang mendorong kuasa Sepanyol dan Portugal menjelajah ke Timur abad ke-15?
  • A. 

   Perdagangan rempah

  • B. 

   Semangat kekitaan

  • C. 

   Tanggungjawab terhadap bangsa

  • D. 

   Bersaing dengan kuasa Eropah lain

 • 10. 
  Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494 oleh kuasa imperialis Eropah. Apakah kepentingan perjanjian ini?
  • A. 

   Portugal dan Sepanyol menetapkan pengaruh masing-masing

  • B. 

   Portugal mula mendapat hak ke atas Amerika Latin

  • C. 

   Sepanyol menjadi kuasa besar dalam penjajahan

  • D. 

   Sepanyol dan Portugal mula berperang

 • 11. 
  Apakah maksud imperialisme ?
  • A. 

   Pengenalan ekonomi moden

  • B. 

   Penjajahan wilayah lain

  • C. 

   Penyebaran budaya luar

  • D. 

   Pembebasan kuasa politik

 • 12. 
  Monolog berikut mungkin diungkapkan oleh penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia Pegawai Belanda : Sekolah untuk anak priyayi mesti diasingkan daripada sekolah anak orang biasa Mengapakah penjajah berbuat demikian?
  • A. 

   Melahirkan pegawai kerajaan

  • B. 

   Menghalang perpaduan rakyat

  • C. 

   Melahirkan golongan menengah

  • D. 

   Mendapat sokongan bangsawan

 • 13. 
  Jadual di bawah merujuk kepada akhbar yang diterbitkan di Tanah Melayu sejak tahun 1930-an. Akhbar Tempat Utusan Melayu Singapura Majlis Kuala Lumpur Warta Negara Pulau Pinang Apakah peranan akhbar tersebut?
  • A. 

   Menyeru orang Melayu bersatu

  • B. 

   Menganjurkan pertubuhan politik

  • C. 

   Menuntut kemerdekaan tanah air

  • D. 

   Memulaukan pentadbiran Barat

 • 14. 
  Sempadan sesebuah kerajaan dalam masyarakat Melayu tradisional ditentukan oleh
  • A. 

   Kedaulatan raja

  • B. 

   Keluasan taklukan

  • C. 

   Kesetiaan rakyat

  • D. 

   Kedudukan sungai

 • 15. 
  Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British telah mendapat tentangan daripada rakyat. Apakah kemuncak penentangan tersebut?
  • A. 

   Penangkapan Rosli Dhobi

  • B. 

   Peletakan jawatan Vyner Brooke

  • C. 

   Pembunuhan Sir Duncan Stewart

  • D. 

   Peletakan jawatan kakitangan awam

 • 16. 
  Apakah matlamat penubuhan parti berikut? Parti Independence Malaya Parti (IMP) Pengasas Dato’Onn Ja’afar
  • A. 

   Mempercepatkan pilihanraya

  • B. 

   Mewujudkan perpaduan

  • C. 

   Merundingkan kemerdekaan

  • D. 

   Mengasaskan gerakan radikal

 • 17. 
  Maklumat berikut menunjukkan perkembangan politik yang berlaku di Singapura pada tahun 1961 Peristiwa Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim Mengapakah Lee Kuan Yew bimbang dengan peristiwa tersebut?
  • A. 

   Kegiatan ekonomi merosot

  • B. 

   Perpecahan masyarakat berlaku

  • C. 

   Rancangan kemerdekaan tergugat

  • D. 

   Kemasukan pengaruh asing

 • 18. 
  Senarai di bawah merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama.
  • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
  Apakah persamaan peranan agensi tersebut?
  • A. 

   Mempelbagaikan jenis tanaman

  • B. 

   Menumpukan pembangunan luar bandar

  • C. 

   Mengawal kemasukan bahan makanan import

  • D. 

   Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

 • 19. 
  Bagaimanakah dasar berikut dilaksanakan?   Dasar Hala Tuju Cara Baru  
  • I Mendirikan pusat latihan kemahiran
  • II Mengelompokkan kampung-kampung
  • III Melaksanakan program usahawan desa
  • IV Membuka tanah pertanian besar-besaran
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 20. 
  Mengapakah pakatan berikut diwujudkan? Peran2 Dunia Pertama Pakatan Bertiga Perikatan Kuasa Tengah Britain Jerman Perancis Austria-Hungry Rusia Itali
  • A. 

   Memupuk perpaduan dunia

  • B. 

   Menganjurkan rundingan damai

  • C. 

   Menyekat pengaruh komunis

  • D. 

   Memulakan persaingan kuasa

Back to Top Back to top