Spesielt Viktige Emner

11 Sprsml

Settings
Please wait...
Spesielt Viktige Emner


De spesielt viktige emner er spørsmål som alltid kommer på eksamen. Hvis færre enn 80%
( 2 av de 12 spørsmålene i kategorien ) blir besvart riktig vil kandidaten stryke på eksamen.
Det er mange som stryker på grunn av denne nye regelen.
Her kan du teste deg selv for å se hvordan du ville klart det.

På kursene til SVEN MARIN SERVICE fokuserer vi på denne kategorien, og med en ståprosent på over 95% frem til nå er vi sikre på at vi gjør en god jobb.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva betegner dette kartsymbolet?
  • A. 

   Fyrlykt

  • B. 

   Grunne

  • C. 

   Skvalpeskjær

  • D. 

   Varde

 • 2. 
  Er rød sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei, ikke hvis du følger godt med på kartet.

  • C. 

   Rød sone er trygg

 • 3. 
  En motorbåt og en seilbåt som bare bruker seil til fremdrift har kryssende kurs. Hvordan skal partene forholde seg?
  • A. 

   Det spørs på hvem som har vikeplikt (Hvilken av båtene som ser den andre båtens babord side)

  • B. 

   Seilbåten skal vike for motorbåten, dette fordi seilbåter kjører mye saktere enn motorbåter.

  • C. 

   Motorbåten skal vike for seilbåten.

 • 4. 
  Hvordan skal man forholde seg til en jernstake? For eksempel den over som er svært slitt.
  • A. 

   Jernstaken peker mot der det er trygt, det er der du skal passere med båten.

  • B. 

   Jernstaken peker mot der det er en fare/grunne. Du skal ikke navigere der jernstaken peker.

  • C. 

   Hvis du kjører med leia skal man gå på siden jernstaken peker mot, hvis man kjører mot leia skal man navigere til siden båken ikke peker mot.

 • 5. 
  Hvordan ser dette merket ut på kartet?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  Hvem har vikeplikt, båt A eller båt B (Begge båtene bruker bare seil til fremdrift).
  • A. 

   A har vikeplikt for seilbåt B

  • B. 

   B har vikeplikt for seilbåt A

  • C. 

   Det brukes høyre regelen, begge må svinge til styrbord.

 • 7. 
  Vi skal kjøre __________________________
  • A. 

   Nord for nordmerket

  • B. 

   Sør for nordmerket

  • C. 

   øst for nordmerket

  • D. 

   Vest for nordmerket

 • 8. 
  Hvordan skal du passere dette kartmerket i virkeligheten?
  • A. 

   Sør for staken.

  • B. 

   Ha styrbord side mot sjømerket.

  • C. 

   Vest for staken.

  • D. 

   Øst for staken.

 • 9. 
  En seilbåt som seiler og en motorbåt har kryssende kurs, hvilke linjer skal båtene følge?
  • A. 

   Røde

  • B. 

   Blå

  • C. 

   Ingen av delene

 • 10. 
  To maskindrevne båter er på kollisjonskurs, hvilke linjer bør de følge, røde eller blå?
  • A. 

   De blå linjene.

  • B. 

   De røde linjene.

  • C. 

   Verken av linjene.

 • 11. 
  Skal du kjøre på vestsiden eller østsiden av dette kartmerket?
  • A. 

   Vest, faren ligger øst for merket (A)

  • B. 

   Øst, faren ligger vest for merket (B)

  • C. 

   Valgfritt, dette merket gjelder bare for store båter.

  • D. 

   Du skal kjøre på styrbord side av dette kartmerket i virkeligheten.