Spanish Vocabulary: Days Of The Week & Months Of The Year

31 Questions | Total Attempts: 265

SettingsSettingsSettings
Days Of The Week Quizzes & Trivia

Days of the Week and Months of the Year 


Questions and Answers
 • 1. 
  Monday
  • A. 

   El lunes

  • B. 

   El martes

  • C. 

   Los lunes

  • D. 

   Sabados

  • E. 

   El miercoles

 • 2. 
  Tuesday
  • A. 

   El jueves

  • B. 

   Los lunes

  • C. 

   El domingo

  • D. 

   El martes

  • E. 

   El viernes

 • 3. 
  Wednesday
  • A. 

   El lunes

  • B. 

   El domingo

  • C. 

   El jueves

  • D. 

   El martes

  • E. 

   El miercoles

 • 4. 
  Thursday
  • A. 

   Los lunes

  • B. 

   El jueves

  • C. 

   El sabado

  • D. 

   El viernes

  • E. 

   Los sabado

 • 5. 
  Friday 
  • A. 

   El jueves

  • B. 

   El domingo

  • C. 

   El lunes

  • D. 

   El viernes

  • E. 

   El miercoles

 • 6. 
  Saturday 
  • A. 

   El miercoles

  • B. 

   El sabados

  • C. 

   El martes

  • D. 

   El lunes

  • E. 

   El domingo

 • 7. 
  Sunday 
  • A. 

   El sabado

  • B. 

   El jueves

  • C. 

   El martes

  • D. 

   El lunes

  • E. 

   El domingo

 • 8. 
  Weekend 
  • A. 

   Fin de semana

  • B. 

   Dia laborable

  • C. 

   Dia de fiesta

  • D. 

   Que dia es hoy

  • E. 

   Hoy es fiesta

 • 9. 
  Workday
  • A. 

   Que dia es hoy

  • B. 

   Hoy es fiesta

  • C. 

   Fin de semana

  • D. 

   Dia laborable

  • E. 

   Dia de fiesta

 • 10. 
  What day is it?
  • A. 

   Dia de fiesta

  • B. 

   Que dia es hoy

  • C. 

   Hoy es fiesta

  • D. 

   Fin de semana

  • E. 

   Dia laborable

 • 11. 
  Holiday
  • A. 

   Hoy es fiesta

  • B. 

   Fin de semana

  • C. 

   Que dia es hoy

  • D. 

   Dia laborable

  • E. 

   Dia de fiesta

 • 12. 
  Today is a holiday.
  • A. 

   Dia de fiesta

  • B. 

   Hoy es fiesta

  • C. 

   Dia laborable

  • D. 

   Que dia es hoy

  • E. 

   Fin de semana

 • 13. 
  January
  • A. 

   Mes del ano

  • B. 

   Ano bisiesto

  • C. 

   Enero

  • D. 

   Diciembre

  • E. 

   Agosto

 • 14. 
  February
  • A. 

   Abril

  • B. 

   Mayo

  • C. 

   Calendario

  • D. 

   Febrero

  • E. 

   Octubre

 • 15. 
  March
  • A. 

   Marzo

  • B. 

   Mensual

  • C. 

   En que mes est amos

  • D. 

   Noviembre

  • E. 

   Julio

 • 16. 
  May
  • A. 

   Junio

  • B. 

   Calendario

  • C. 

   Ano escolar

  • D. 

   Mayo

  • E. 

   Mensualmente

 • 17. 
  June 
  • A. 

   Julio

  • B. 

   Ano escolar

  • C. 

   Ano bisiesto

  • D. 

   Mayo

  • E. 

   Junio

 • 18. 
  July
  • A. 

   En que mes estamos

  • B. 

   Julio

  • C. 

   Agosto

  • D. 

   Ano escolar

  • E. 

   Noviembre

 • 19. 
  August
  • A. 

   Calendario

  • B. 

   Mensual

  • C. 

   En que mes estamos

  • D. 

   Agosto

  • E. 

   Mayo

 • 20. 
  September
  • A. 

   Ano escolar

  • B. 

   Abril

  • C. 

   Septiembre

  • D. 

   Marzo

  • E. 

   Enero

 • 21. 
  October
  • A. 

   Junio

  • B. 

   Mensualmente

  • C. 

   Noviembre

  • D. 

   Octbre

  • E. 

   Diciembre

 • 22. 
  November
  • A. 

   Ano escolar

  • B. 

   Septiembre

  • C. 

   Mes del ano

  • D. 

   Julio

  • E. 

   Noviembre

 • 23. 
  December
  • A. 

   Diciembre

  • B. 

   Enero

  • C. 

   Febrero

  • D. 

   Marzo

  • E. 

   Mayo

 • 24. 
  What month is it?
  • A. 

   Calendario

  • B. 

   Ano escolar

  • C. 

   Marzo

  • D. 

   En que mes est amos

  • E. 

   Agosto

 • 25. 
  School year
  • A. 

   Ano escolar

  • B. 

   Febreo

  • C. 

   Mensual

  • D. 

   Mensualmente

  • E. 

   Diciembre

Back to Top Back to top