SOALAN ICTL FORM 1

12 Questions
Soalan Ictl Form 1

PILIH JAWAPAN YANG TEPAT

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai
  • A. 

   Input

  • B. 

   Ouput

  • C. 

   Storan

  • D. 

   Pemprosesan

 • 2. 
  Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input?
  • A. 

   Tetikus

  • B. 

   Pengimbas

  • C. 

   Kayuria

  • D. 

   Semua

 • 3. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan Input?
  • A. 

   Kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer

  • B. 

   Maklumat yang dikeluarkan oleh komputer

  • C. 

   Data yang dimasukkan ke dalam komputer

  • D. 

   Mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data

 • 4. 
  Apakah fungsi peranti bunyi?
  • A. 

   Bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan

  • B. 

   Untuk memaparkan gambar pada skrin

  • C. 

   Mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki

  • D. 

   Menukar data output digital kepada ke bentuk suara

 • 5. 
  .“Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan:  
  • A. 

   Output

  • B. 

   Input

  • C. 

   Pemprosesan

  • D. 

   Storan

 • 6. 
  Microsft Word dikenali juga sebagai:
  • A. 

   Hamparan eletronik

  • B. 

   Persembahan elektronik

  • C. 

   Pemprosesan perkataan

  • D. 

   Fail aplikasi

 • 7. 
  Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
  • A. 

   Surat

  • B. 

   Thesis

  • C. 

   Laporan

  • D. 

   Semua

 • 8. 
  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word. i. Klik butang Start. ii. Klik Microsoft Word iii. Pilih Programs. iv. Klik Microsoft Office  
  • A. 

   Iii, i, ii, iv

  • B. 

   I, iii, iv, ii

  • C. 

   I, ii, iii, iv

  • D. 

   Iii, ii, i, iv

 • 9. 
  Kekunci Enter berfungsi untuk:
  • A. 

   Membatalkan arahan

  • B. 

   Memaksa teks turun ke baris berikutnya.

  • C. 

   Menghapus aksara di sebelah kiri kursor

  • D. 

   Menyelitkan aksara di mana kursor berada

 • 10. 
  Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
  • A. 

   Tab.

  • B. 

   Backspace

  • C. 

   Space bar.

  • D. 

   Enter.

 • 11. 
  Pada Generasi Kedua, transistor digunakan untuk menggantikan tiub vakum.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 12. 
  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita menekan kekunci TAB untuk membetulkannya ejaan tersebut.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah