Soal Ulangan Kd1: Peta, Atlas Dan Globe

10 Questions | Total Attempts: 383

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Ulangan Kd1: Peta, Atlas Dan Globe

Pilihlah Jawaban yang paling tepat diantara a, b, c, dan d


Questions and Answers
 • 1. 
  Ilmu yang mempelajari tentang peta adalah ....
  • A. 

   Kartografi

  • B. 

   Kartografer

  • C. 

   Koreografi

  • D. 

   Koreografer

 • 2. 
  Peta jalur penerbangan dunia dan peta persebaran flora dan fauna termasuk ke dalam jenis peta  ....
  • A. 

   Korografi

  • B. 

   Umum

  • C. 

   Topografi

  • D. 

   Khusus/tematik

 • 3. 
  Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi disebut ....
  • A. 

   Judul peta

  • B. 

   Legenda peta

  • C. 

   Skala peta

  • D. 

   Tanda peta

 • 4. 
  Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar disebut ....
  • A. 

   Peta

  • B. 

   Sketsa

  • C. 

   Atlas

  • D. 

   Globe

 • 5. 
  Peta relief adalah peta yang dibuat berdasarkan ....
  • A. 

   Bentuk permukaan bumi yang sebenarnya

  • B. 

   Ketinggian suatu tempat di permukaan bumi

  • C. 

   Keadaan daratan di permukaan bumi

  • D. 

   Kondisi sosial budaya suatu daerah

 • 6. 
  Kumpulan peta yang dibukukan adalah ....
  • A. 

   Atlas

  • B. 

   Globe

  • C. 

   Peta

  • D. 

   Sketsa

 • 7. 
  Berikut ini yang merupakan salah satu kegunaan dari atlas adalah ....
  • A. 

   Melihat permukaan muka bumi

  • B. 

   Sebagai alat permainan

  • C. 

   Untuk mencari letak suatu tempat di permukaan bumi

  • D. 

   Melihat keadaan masyarakat di suatu tempat

 • 8. 
  Salah satu fungsi garis astronomis pada globe adalah ....
  • A. 

   Untuk menentukan besarnya globe

  • B. 

   Untuk menentukan pembagian wilayah di permukaan bumi

  • C. 

   Untuk menentukan pembagian wilayah iklim di permukaan bumi

  • D. 

   Untuk menentukan suatu tempat pada peta

 • 9. 
  Tiruan bentuk bumi dalam ukuran yang kecil disebut ....
  • A. 

   Atlas

  • B. 

   Globe

  • C. 

   Peta

  • D. 

   Sketsa

 • 10. 
  Peta suatu desa termasuk jenis peta ....
  • A. 

   Peta kadaster

  • B. 

   Peta skala besar

  • C. 

   Peta skala sedang

  • D. 

   Peta skala kecil

Back to Top Back to top