Soal Uji Kompetensi Guru Aspek Akademis 1 (gaya & H.newton ) Created Indaka

10 Questions
Soal Uji Kompetensi Guru Aspek Akademis 1 (gaya & H.newton ) Created Indaka

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C ,D ATAU E YANG ANDA ANGGAP PALING BENAR !

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Alat untuk mengukur gaya disebut ....
  • A. 

   Dinamometer

  • B. 

   Sonometer

  • C. 

   Neraca

  • D. 

   Spedometer

  • E. 

   Mikrometer

 • 2. 
  Satuan SI untuk gaya ialah ....
  • A. 

   Dyne atau kg.m/s2

  • B. 

   Kgf atau GF

  • C. 

   Pascal

  • D. 

   Newton atau kg.m/s2

  • E. 

   Pascal atau g.m/s

 • 3. 
  Berat suatu benda ialah ....
  • A. 

   Gaya sentuh

  • B. 

   Massa benda

  • C. 

   Massa per volume

  • D. 

   Gaya gravitasi yang dialami benda

  • E. 

   Massa per panjang

 • 4. 
  Sebuah tali diikat pada balok dan ditarik. Saat balok mulai bergerak berarti pada saat itu ....
  • A. 

   Gaya geseknya lebih kecil dari gaya tariknya

  • B. 

   Gaya geseknya lebih besar dari gaya tariknya

  • C. 

   Gaya geseknya sama dengan gaya tariknya

  • D. 

   Gayanya seimbang

  • E. 

   Gayanya tidak dapat dipastikan

 • 5. 
  Yang bukan merupakan satuan dari gaya adalah ....
  • A. 

   Dyne

  • B. 

   Newton

  • C. 

   Kg.m/s2

  • D. 

   G.cm/s2

  • E. 

   N/m2

 • 6. 
  Gaya gesek pada permukaan kasar menjadi ....
  • A. 

   Diabaikan

  • B. 

   Kecil

  • C. 

   Sedang

  • D. 

   Besar

  • E. 

   Tidak menentu

 • 7. 
  Gaya adalah ....
  • A. 

   Jatuh ke bumi

  • B. 

   Tarikan dan dorongan

  • C. 

   Tarikan

  • D. 

   Dorongan

  • E. 

   Tekanan

 • 8. 
  Bila resultan semua gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda dikatakan dalam keadaan ...
  • A. 

   Tidak setimbang

  • B. 

   Kesetimbangan

  • C. 

   Keadaan bergerak

  • D. 

   Memberi tekanan

  • E. 

   Menerima tekanan

 • 9. 
  Bila 2 buah gaya akan menunjukkan keseimbangan maka ....
  • A. 

   Segaris, berlawanan arah dan tidak sama besar

  • B. 

   Segaris, searah, dan tidak sama besar

  • C. 

   Segaris, berlawanan arah, dan tidak tentu

  • D. 

   Segaris, berlawanan arah, dan sama besar

  • E. 

   Segaris, searah, dan sama besar

 • 10. 
  Resultan gaya- gaya yang segaris dan searah ialah ....
  • A. 

   Perpangkatan kedua gaya

  • B. 

   Selisih kedua gaya

  • C. 

   Perkalian kedua gaya

  • D. 

   Pembagian kedua gaya

  • E. 

   Jumlah kedua gaya