Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 2 Sd Semester 2

25 Questions | Total Attempts: 2010

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 2 Sd Semester 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Keluargane Rini Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah. Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru. Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji. Irah-rahan cerita ing duwur yaiku ....
  • A. 

   Keluargane Firman

  • B. 

   Cita-citane Rini

  • C. 

   Keluargane Rini

 • 2. 
  Keluargane Rini Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah. Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru. Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji.  Jenengen bapake rini yaiku ...
  • A. 

   Pak Ahmad

  • B. 

   Pak Joko

  • C. 

   Pak Firman

 • 3. 
  Keluargane Rini Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah. Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru. Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji. Penggaweane wong tuane rini yaiku ...
  • A. 

   Guru

  • B. 

   Petani

  • C. 

   Tukang kayu

 • 4. 
  Keluargane Rini Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah. Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru. Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji. Rini kuwi anak sing nomer ...
  • A. 

   Siji

  • B. 

   Telu

  • C. 

   Papat

 • 5. 
  Anak sing ruju kuwi anak sing ....
  • A. 

   Paling keri

  • B. 

   Paling tua

  • C. 

   Paling ayu

 • 6. 
  Keluargane Rini Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah. Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru. Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji. Cita-citane rini yaiku ...
  • A. 

   Dadi petani

  • B. 

   Dadi guru

  • C. 

   Dadi wong pinter

 • 7. 
  Anak sing paling tuo diarani ...
  • A. 

   Mbarep

  • B. 

   Ruju

  • C. 

   Ragil

 • 8. 
  Dina : “Bapak bade tindak pundi?” Pak Aji : “Bapak arep tindak nang Surabaya!” Tembung tindak kuwi pada karo tembung ...
  • A. 

   Bali

  • B. 

   Teka

  • C. 

   Lunga

 • 9. 
   Ibu : “Yen wayah sore iku ora oleh donalan nang njaba” Santi : “Nggih bu.” Basa kramane tembung sore yaiku ...
  • A. 

   Wengi

  • B. 

   Enjang

  • C. 

   Sonten

 • 10. 
  Ali : “ ..... koe lunga?” Diki : “Aku lunga saka pasar” Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukoro ing dhuwur iku yaiku ...
  • A. 

   Apa

  • B. 

   Saka ngendi

  • C. 

   Mbi sapa

 • 11. 
  Pitakon kanggo nakokake panggonan sing bener yaiku ...
  • A. 

   Apa sing digawe Rina?

  • B. 

   Ing Ngendi omahe Rina?

  • C. 

   Sapa sing bareng Rina?

 • 12. 
  Simbah lagi bali saka pasar. Tembung bali basa kramane yaiku ...
  • A. 

   Tindak

  • B. 

   Nitih

  • C. 

   Wangsul

 • 13. 
  Bapak lagi maca buku Basa kramane sing bener yaiku ...
  • A. 

   Bapak nembe maos buku

  • B. 

   Bapak nembe tumbas buku

  • C. 

   Bapak nembe nitih buku

 • 14. 
  Yen dolanan layangan ana ing ...
  • A. 

   Kelas

  • B. 

   Lapangan

  • C. 

   Dhuwur omah

 • 15. 
  Yen dolanan karo konco kuwi ora oleh ...
  • A. 

   Bareng-bareng

  • B. 

   Sore-sore

  • C. 

   Tukaran

 • 16. 
  Dini awake lagi lara Dini kudu ngombe ...
  • A. 

   Obat

  • B. 

   Es teh

  • C. 

   Kopi

 • 17. 
  Aku biasa dikanggokake nutupi sirah. Aku digawe soko kain. Aku yaiku ...
  • A. 

   Tas

  • B. 

   Klambi

  • C. 

   Topi

 • 18. 
  Omah iku katon resik ora ono larahane. Kosok baline resik yaiku ...
  • A. 

   Ayu

  • B. 

   Rusoh

  • C. 

   Bening

 • 19. 
  Piranti pacul iku digunakake petani ana ing ...
  • A. 

   Kantor

  • B. 

   Sekolah

  • C. 

   Sawah

 • 20. 
  Kucing – iwak – mangan – ana Urutan sing bener yaiku ...
  • A. 

   Kucing mangan ana iwak

  • B. 

   Ana iwak mangan kucing

  • C. 

   Ana kucing mangan iwak

 • 21. 
  Pandhwa iku cacahe ana ....
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

 • 22. 
  Pandhawa sing kembar jenenge yaiku ...
  • A. 

   Janaka lan Arjuna

  • B. 

   Nakula lan Sadewa

  • C. 

   Werkudara lan Gatutkaca

 • 23. 
  Pandhawa sing paling rupane bagus dewe yaiku ...
  • A. 

   Janaka

  • B. 

   Nakula

  • C. 

   Sadewa

 • 24. 
  Punakwan sing awake lemu dewe yaiku ....
  • A. 

   Semar

  • B. 

   Gareng

  • C. 

   Petruk

 • 25. 
  Aku kewan seng sikile papat. Aku seneng mangan suket. Yen mlaku aku seneng mencolot-mencolot. Aku yaiku ....
  • A. 

   Kucing

  • B. 

   Kodok

  • C. 

   Kelinci

Back to Top Back to top