Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com)

25 Questions | Total Attempts: 307

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pitik iku sikile jumlahe ana ...
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

 • 2. 
  Manuk dara iku mabur nggunakake ...
  • A. 

   Sikil

  • B. 

   Buntut

  • C. 

   Lar

 • 3. 
  Anak sapi iku arane ...
  • A. 

   Piyek

  • B. 

   Kuthuk

  • C. 

   Pedet

 • 4. 
  Wedus iku nduwe swara ...
  • A. 

   Petok-petok

  • B. 

   Mbek-mbek

  • C. 

   Ngeong-ngeong

 • 5. 
  Kewan sing senengane kluruk yaiku ...
  • A. 

   Kucing

  • B. 

   Pitik

  • C. 

   Wedus

 • 6. 
  Gula lan madu iku rasane ...
  • A. 

   Pahit

  • B. 

   Legi

  • C. 

   Kecut

 • 7. 
  Sing rasane asin yaiku ...
  • A. 

   Uyah

  • B. 

   Jeruk

  • C. 

   Pelem

 • 8. 
  Andi diparingi hadiah soko bu guru andi banjur ngucapake ...
  • A. 

   Ngapurane

  • B. 

   Sugeng enjang

  • C. 

   Matur nuwun

 • 9. 
   Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake ...
  • A. 

   Sugeng dalu

  • B. 

   Sugeng sonten

  • C. 

   Sugeng enjang

 • 10. 
  Yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake ...
  • A. 

   Kulo nuwun

  • B. 

   Matur nuwun

  • C. 

   Nyuwun sewu

 • 11. 
  Ibu nembe turu basa kramane yaiku ....
  • A. 

   Ibu lagi sare

  • B. 

   Ibu nembe sare

  • C. 

   Ibu nembe siram

 • 12. 
  Basa kramane tangan yaiku ...
  • A. 

   Suku

  • B. 

   Rikma

  • C. 

   Asta

 • 13. 
  Yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa ...
  • A. 

   Ngoko

  • B. 

   Krama

  • C. 

   Dolanan

 • 14. 
  Bapak nembe tindak basa ngokone tindak yaiku ...
  • A. 

   Mangan

  • B. 

   Lunga

  • C. 

   Bali

 • 15. 
  Sing digunakake kanggo ngrungokake yaikut ...
  • A. 

   Mripat

  • B. 

   Cangkem

  • C. 

   Kuping

 • 16. 
  Mripat iku digunakake kanggo ...
  • A. 

   Mangan

  • B. 

   Mikul

  • C. 

   Ningali

 • 17. 
  Wong sing sregep sinau iku bakal ...
  • A. 

   Pinter

  • B. 

   Sugih

  • C. 

   Ayu

 • 18. 
  Yen kepengen awake sehat iku uripe kudu ...
  • A. 

   Resikan

  • B. 

   Dolanan

  • C. 

   Mangan terus

 • 19. 
  Rini arep mangkat sekolah rini kudu .... karo wong tuane
  • A. 

   Njaluk sangu

  • B. 

   Pamitan

  • C. 

   Dolanan

 • 20. 
  Ani lagi luru godong gedang rupane godong gedang yaiku ...
  • A. 

   Abang

  • B. 

   Putih

  • C. 

   Ijo

 • 21. 
  Budi tangi turu jam lima esuk sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare Jam enem budi banjur adus Sakwise adus budi terus sarapan Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane budi mangkat sekolah bareng konco-koncone sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku ...
  • A. 

   Wong tuane budi

  • B. 

   Budi

  • C. 

   Kancane budi

 • 22. 
  Budi tangi turu jam lima esuk sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare Jam enem budi banjur adus Sakwise adus budi terus sarapan Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane budi mangkat sekolah bareng konco-koncone budi tangi turu jam ...
  • A. 

   Setengah pitu

  • B. 

   Jam enem

  • C. 

   Jam lima

 • 23. 
  Budi tangi turu jam lima esuk   sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare   Jam enem budi banjur adus   Sakwise adus budi terus sarapan   Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane   budi mangkat sekolah bareng konco-koncone sakwise adus budi banjur ...
  • A. 

   Pamitan

  • B. 

   Sarapan

  • C. 

   Mangkat sekolah

 • 24. 
  Budi tangi turu jam lima esuk   sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare   Jam enem budi banjur adus   Sakwise adus budi terus sarapan   Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane   budi mangkat sekolah bareng konco-koncone kapan budi pamitan karo wong tuane?
  • A. 

   Jam setengah pitu

  • B. 

   Jam enem esuk

  • C. 

   Jam pitu

 • 25. 
  Budi tangi turu jam lima esuk   sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare   Jam enem budi banjur adus   Sakwise adus budi terus sarapan   Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane   budi mangkat sekolah bareng konco-koncone budi mangkat sekolah karo ...
  • A. 

   Konco-koncone

  • B. 

   Wong tuane

  • C. 

   Dewekan