Soal Tema 7, Subtema 2

11 Pertanyaan | Total Attempts: 106

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Tema 7, Subtema 2

Soal Latihan Tema 7, Subtema 2
Kelas 2. 2 SDN Cibabat Mandiri 1


Questions and Answers
 • 1. 
    Singa Si Raja Hutan Kera merasa kasihan kepada Singa. Kera usul kepada hewan lain untuk menengok Singa, tetapi mereka menolak. Mereka tidak suka kepada Singa yang sombong. Tokoh dalam dongeng di atas adalah ....
  • A. 

   Kiko

  • B. 

   Kera dan Singa

  • C. 

   Singa dan Kiko

  • D. 

   Kera dan Buaya

 • 2. 
    Singa Si Raja Hutan Kera merasa kasihan kepada Singa. Kera usul kepada hewan lain untuk menengok Singa, tetapi mereka menolak. Mereka tidak suka kepada Singa yang sombong. Tokoh dalam dongeng di atas adalah ....
  • A. 

   Kiko

  • B. 

   Kera dan Singa

  • C. 

   Singa dan Kiko

  • D. 

   Kera dan Buaya

 • 3. 
  Tokoh yang mengajak hewan lain menengok singa adalah ....
  • A. 

   Kelinci

  • B. 

   Kiki

  • C. 

   Kera

  • D. 

   Kuda

 • 4. 
  Perhatikan gambar di bawah ini! Arsiran tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan ....  
  • A. 

   Sepertiga

  • B. 

   Seperempat

  • C. 

   Setengah

  • D. 

   Seperlima

 • 5. 
  Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan ...
  • A. 

   Satuan

  • B. 

   Penyebut

  • C. 

   Bilangan

  • D. 

   Tersebut

 • 6. 
  Salah satu kebersamaan di dalam kelas adalah ...
  • A. 

   Bermain kucing dan tikus

  • B. 

   Piket kelas

  • C. 

   Sarapan bersama

  • D. 

   Membuang sampah sembarangan

 • 7. 
  Kebersihan kelas wajib dijaga oleh ....
  • A. 

   Anak laki-laki

  • B. 

   Guru

  • C. 

   Anak perempuan

  • D. 

   Semua warga kelas

 • 8. 
  Jika ada 2 perempuan dan 1 laki-laki, maka pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah ....
  • A. 

   3/2

  • B. 

   1/3

  • C. 

   2/3

  • D. 

   3/1

 • 9. 
  Suku Ambon berasal dari ....
  • A. 

   Malaysia

  • B. 

   Jawa

  • C. 

   Sumatera

  • D. 

   Maluku

 • 10. 
  "Selamat pagi, Pak Pos. Apakah ada surat untukku?" Kata sapaan dari teks tersebut adalah ....
  • A. 

   Selamat pagi

  • B. 

   Pak pos

  • C. 

   Surat

  • D. 

   Apakah

 • 11. 
  Saat semua anak saling mengahrgai, kelas terasa ....
  • A. 

   Panas

  • B. 

   Dingin

  • C. 

   Nyaman

  • D. 

   Sepi

Back to Top Back to top