Soal Sturuktur Atom Dan Sistem Periodik Unsur

5 Questions | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Sturuktur Atom Dan Sistem Periodik Unsur

Questions and Answers
 • 1. 
  Atom merupakan bola yang bermuatan positif, pada tempat – tempat tertentu ada elektron yang bermuatan positif. Pendapat ini dikemukakan oleh.... 
  • A. 

   Rutherford

  • B. 

   Dalton

  • C. 

   Bohr

  • D. 

   Thompson

  • E. 

   L. Meyer

 • 2. 
  Kulit-kulit atom bukan merupakan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, melainkan hanyalah suatu keboleh jadian elektron. Peryataan ini dikemukakan oleh ....
  • A. 

   Heisenberg

  • B. 

   Niels Bohr

  • C. 

   Rutherford

  • D. 

   J.J thompson

  • E. 

   Goldstein

 • 3. 
  Jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar dari atom unsur dengan nomor massa 80 dan mempunyai 45 neutron adalah ....
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   7

  • E. 

   5

 • 4. 
  Konfigurasi elektron dari unsur 19K adalah ....
  • A. 

   2.8.7

  • B. 

   2.8.8

  • C. 

   2.8.9

  • D. 

   2.8.8.1

  • E. 

   2.8.8.3

 • 5. 
  Suatu atom mempunyai nomor massa 80 dan memiliki jumlah neutron 45. Unsur tersebut terletak pada ....
  • A. 

   Golongan IA periode 6

  • B. 

   Golongan VIIA periode 4

  • C. 

   Golongan IIA periode 6

  • D. 

   Golongan VIA periode 1

  • E. 

   Golongan VIA periode 2

Back to Top Back to top