Soal Seni Rupa Kelas 8 Semester 1

10 Soalan | Total Attempts: 1706

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Seni Rupa Kelas 8 Semester 1

Mata Pelajaran        : Seni Budaya (Seni Rupa) Kelas / Semester     : VIII (delapan) / 1 (satu) STANDAR KOMPETENSI        : 1.   Mengapresiasi Karya   Seni Rupa. KOMPETENSI DASAR    : 1.1 Mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan nusantara.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tradisi kepercayaan sebelum masuknya ajaran agama mulai muncul dengan adanya penggambaran symbol seperti: bentuk tangan, kaki, perahu, binatang, benda-benda langit seperti matahari dan bulan. Tanda-tanda tersebut berkaitan dengan kepercayaan mereka. Bentuk tangan digunakan untuk menglambangkan apa.....?
  • A. 

   Persabahatan

  • B. 

   Berduka apabila ada keluarga mereka yang meninggal dunia

  • C. 

   Perjumpaan setelah lama berpisah

  • D. 

   Penghormatan pada kekuatan magis

 • 2. 
  Di bawah ini merupakan benda-benda yang berhubungan dengan kepercayaan kepada kekuatan ghaib (leluhur) antara lain: 1.    menhir atau tugu peringatan, 2.    altar, 3.    peti kubur atau sarkopagus, 4.    Punden berundak, 5.    Nekara. Punden berundak dipercaya memiliki makna....
  • A. 

   Leluhur memiliki keinginan masuk sorga

  • B. 

   Leluhur berpostur tinggi

  • C. 

   Para leluhur berada di tempat yang lebih tinggi seperti gunung

  • D. 

   Leluhur menjalani hidup dengan proses setahap demi setahap

 • 3. 
  Beberapa benda seni rupa  banyak kita dijumpai pada candi di Jawa, kecuali....
  • A. 

   Ogoh-ogoh

  • B. 

   Kinara-kinari

  • C. 

   Kalpa taru

  • D. 

   Lingga dan Yoni

 • 4. 
  Ragam hias ini dipercaya merupakan simbol pohon kehidupan yang berada di syurga. Pohon ini dipercaya dapat memberikan segala keinginan manusia...Ragam hias tersebut adalah...
  • A. 

   Kalpataru

  • B. 

   Kalamakara

  • C. 

   Swastika

  • D. 

   Kinara kinari

 • 5. 
  Kembang padma atau teratai merupakan bunga suci  simbol dari........
  • A. 

   Dewi kesuburan

  • B. 

   Dewi kuburan

  • C. 

   Perawan suci

  • D. 

   Tempat duduknya para dewata

 • 6. 
  Kalamakara yaitu ragam hias yang biasanya terdapat pada bagian .......
  • A. 

   Pintu masuk candi

  • B. 

   Altar candi

  • C. 

   Kuburan raja

  • D. 

   Relief candi

 • 7. 
  Kalamakara  merupakan simbol dari....
  • A. 

   Saat sifat iri manusia menguasai bumi

  • B. 

   Pengrusak mayapada

  • C. 

   Keserakahan raksasa/butha

  • D. 

   Segala sesuatunya akan dimakan waktu

 • 8. 
  Patung Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Ganesha dan patung kendaraan Dewa Tri Murti berupa patung Lembu Nandi, Angsa, dan Garuda dapat dijumpai pada.........
  • A. 

   Candi Prambanan

  • B. 

   Candi Borobudur

  • C. 

   Peninggalan agama Budha

  • D. 

   Peninggalan Kerajaan Demak

 • 9. 
  Saat ini kita masih dapat melihat benda seni rupa peninggalan masa Hindu dan Budha. Tetapi terbatas, kebanyakan adalah benda seni rupa yang terbuat dari bahan keras ( contoh: batu dan logam), sedangkan benda seni rupa yang terbuat dari  bahan yang lebih lunak seperti kertas, kain kebanyakan telah sulit untuk dijumpai karena diduga lebih mudah lapuk. Peninggalan yang terbuat dari logam yang masih dapat kita jumpai adalah...
  • A. 

   Candi Prambanan

  • B. 

   Candi Dieng

  • C. 

   Lingga Yoni

  • D. 

   Keris

 • 10. 
  Islam masuk setelah adanya agama Hidu dan Budha. Peninggalan arsitektur kesenian zaman Islam yang terkenal adalah....
  • A. 

   Masjid Nabawi

  • B. 

   Menara Kudus

  • C. 

   Kota Lama

  • D. 

   Wayang kulit

Back to Top Back to top