Soal Semester Genap Kls Vii

30 Questions
Soal Semester Genap Kls Vii

Isikan identitas Anda pada kotak yang tersedia Untuk memulai Klik Star Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan mengklik pada huruf A, B, C, atau D Disediakan soal sebanyak 30 soal Waktu mengerjakan selama 60 menit

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dibaca jelas   disebut bacaan….
  • A. 

   Ikhfa

  • B. 

   Idghom bighunnah

  • C. 

   Iqlab

  • D. 

   Idhar

 • 2. 
  Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf mim disebut bacaan…
  • A. 

   Ikhfa

  • B. 

   Idghom bighunnah

  • C. 

   Iqlab

  • D. 

   Idhar

 • 3. 
  مِنْ نِعْمَةٍ     adalah salah satu contoh dari bacaan....
  • A. 

   Idghom bilaghunnah

  • B. 

   Idghom bighunnah

  • C. 

   Idghom mimi

  • D. 

   Idghom mislain

 • 4. 
  Berikut ini yang merupakan salah satu contoh bacaan idghom bilaghunah adalah.....
  • A. 

   مِنْ رِبِّهِمْ

  • B. 

   نِارٌحَامِيَهْ

  • C. 

   مَنْ يَعْمَلْ

  • D. 

   مِنْ بَعْدِ

 • 5. 
  Di bawah ini yang merupakan contoh bacaan idghom bighunah adalah ....
  • A. 

   مِنْ لَدُنْهُ

  • B. 

   نَرٌ حَامِيَهْ

  • C. 

   مَنْ يَقُوْلُ

  • D. 

   مِنْ قِطْمِيرْ

 • 6. 
  Di bawah ini yang merupakan huruf-huruf idhar adalah...
  • A. 

   ا ك خ ع غ ھ

  • B. 

   ا ح خ ع غ ھ

  • C. 

   ا ل خ ع غ ھ

  • D. 

   ا س خ ع غ ھ

 • 7. 
  Sebagian perilaku  yang ditunjukkan oleh  malaikat adalah....
  • A. 

   Selalu berbuat baik kepada Allah

  • B. 

   Menuruti hawa nafsu amarah

  • C. 

   Kadang taat kadang tidak

  • D. 

   Selalu durhaka kepada Allah swt

 • 8. 
  Nama malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia  adalah...
  • A. 

   Rakib- Atid

  • B. 

   Munkar-Nakir

  • C. 

   Malik- Ridwan

  • D. 

   Izroil- Isrofil

 • 9. 
  Malaikat Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah swt kepada para nabi dan rasul  adalah......
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Mikail

  • C. 

   Isrofil

  • D. 

   Izroil

 • 10. 
  Mencabut nyawa  setiap makhluk  adalah tugas malaikat...
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Mikail

  • C. 

   Isrofil

  • D. 

   Izroil

 • 11. 
  Manusia yang tidak beriman pada Allah akan menempati neraka , yang dijaga oleh malaikat....
  • A. 

   Ridwan

  • B. 

   Malik

  • C. 

   Mikail

  • D. 

   Isrofil

 • 12. 
  Makhluk Allah yang senantiasa menggoda manusia untuk berbuat dosa adalah....
  • A. 

   Jin

  • B. 

   Manusia

  • C. 

   Iblis

  • D. 

   Malaikat

 • 13. 
  Usaha sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita atau tujuan merupakan pengertian dari....
  • A. 

   Tekun

  • B. 

   Ulet

  • C. 

   Teliti

  • D. 

   Kerja keras

 • 14. 
  Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah nasib dirinya sendiri merupakan inti dari surat...
  • A. 

   Ar Ra’du ayat 11

  • B. 

   Ar Rahman ayat 11

  • C. 

   An Nisa ayat 11

  • D. 

   An Nur ayat 11

 • 15. 
  Manusia hendaklah berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh , adapun hasilnya...
  • A. 

   Diri sendiri yang mengatur

  • B. 

   Orang tua yang membantu

  • C. 

   Orang lain yang memberi

  • D. 

   Allah yang menentukan

 • 16. 
  Untuk mencapai suatu keberhasilan baik untuk dunia maupun akhirat harus disertai dengan....
  • A. 

   Usaha, kerja, dan doa

  • B. 

   Usaha maksinal

  • C. 

   Doa dan pasrah

  • D. 

   Tawakal

 • 17. 
  Salat Jumat dalam satu minggu dilakukan sekali , yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam....
  • A. 

   Musafir

  • B. 

   Laki-laki

  • C. 

   Wanita

  • D. 

   Anak-anak

 • 18. 
  Salat Jumat dilaksanakan pada waktu...
  • A. 

   Dhuhur

  • B. 

   Siang

  • C. 

   Asar

  • D. 

   Duha

 • 19. 
  Hukum melaksanakan salat Jumat bagi yang telah memenuhi persyaratan adalah....
  • A. 

   Sunah kifayah

  • B. 

   Sunah muakad

  • C. 

   Sunah ghairu muakad

  • D. 

   Fardu ‘ain

 • 20. 
  Yang termasuk syarat wajib untuk pelaksanaan  salat Jumat adalah...
  • A. 

   Tua

  • B. 

   Musafir

  • C. 

   Menetap

  • D. 

   Perempuan

 • 21. 
  Khatib berwasiat untuk meningkatkan  takwa kepada Allah swt pada saat khutbah Jumat adalah termasuk ..
  • A. 

   Rukun

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Mubah

  • D. 

   Makruh

 • 22. 
  Orang muslim laki-laki yang sudah baligh apabila sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan tidak melakukan salat Jumat,  tetapi harus....
  • A. 

   Salat Jumat lain waktu

  • B. 

   Salat duhur

  • C. 

   Sodaqoh pada orang miskin

  • D. 

   Membayar denda

 • 23. 
  Jama’ah salat jum’at  yang bercakap-cakap (mengobrol) saat khatib memberikan  khutbah Jumat, maka salat jumatnya ....
  • A. 

   Baik

  • B. 

   Tidak sempurna

  • C. 

   Batal

  • D. 

   Benar

 • 24. 
  Pengertian salat jamak yang benar adalah...
  • A. 

   Mengumpulkan dua salat fardu dikerjakan dalam satu waktu

  • B. 

   Mengumpulkan salat wajib lima waktu

  • C. 

   Meringkas salat fardu dalam satu waktu

  • D. 

   Meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat.

 • 25. 
  Salat fardu yang boleh dijamak antara lain....
  • A. 

   Subuh dan Duhur

  • B. 

   Asar dan Magrib

  • C. 

   Duhur dan Asar

  • D. 

   Isya dan Subuh

 • 26. 
  Salat jamak apabila dilaksanakan pada waktu salat yang kedua disebut salat jamak....
  • A. 

   Qasar

  • B. 

   Ta’khir

  • C. 

   Takdim

  • D. 

   Qadim

 • 27. 
  Arif Budiman adalah siswa sebuah SMP , ketika mengikuti kegiatan studi tour ke Jakarta, ia meringkas salat magribnya menjadi dua rakaat. Pelaksanaan salat Magrib yang dilakukan Arif Budiman adalah ....
  • A. 

   Sah

  • B. 

   Afdhol

  • C. 

   Tidak sah

  • D. 

   Lebih utama

 • 28. 
  Di antara syarat salat jamak adalah....
  • A. 

   Suci dari perkataan kotor

  • B. 

   Menutup wajah

  • C. 

   Menghadap kebarat

  • D. 

   Berniat salat jamak

 • 29. 
  Berikut ini adalah diantara orang yang boleh menjamak dan mengqosor salat fardu yaitu....
  • A. 

   Musafir

  • B. 

   Mahrom

  • C. 

   Mukim

  • D. 

   Mu’alaf

 • 30. 
  Tujuan Allah memberikan keringanan berupa salat jamak, salat qasar dan salat jamak qasar adalah agar manusia....
  • A. 

   Tidak meninggalkan salat

  • B. 

   Meninggalkan salat

  • C. 

   Suka bepergian

  • D. 

   Mudah beribadah