Nabi Musa As Dan Khidir

10 Pertanyaan | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nabi Musa As Dan Khidir

Klik mulai untuk menjawab pertanyaan !


Questions and Answers
 • 1. 
  Nabi yang diperintah oleh Allah untuk bertemu Khidir ialah  …….  
  • A. 

   Nabi Musa

  • B. 

   Nabi Daud

  • C. 

   Nabi Sulaiman

 • 2. 
  Tujuan Nabi Musa bertemu Khidir ialah untuk ……
  • A. 

   Berdagang

  • B. 

   Memberi nasehat

  • C. 

   Belajar ilmu

 • 3. 
  Petunjuk jalan untuk bertemu dengan Khidir ialah seekor   ………
  • A. 

   Keledai

  • B. 

   Ikan

  • C. 

   Burung

 • 4. 
  Ketika Musa tertidur ………
  • A. 

   Tidak terjadi apa-apa.

  • B. 

   Burung terbang

  • C. 

   Ikan berjalan ke air

 • 5. 
  Musa bertemu Khidir di ………
  • A. 

   Tempat melompatnya ikan

  • B. 

   Bawah pohon

  • C. 

   Rumah

 • 6. 
  Selama perjalanan Nabi Musa dilarang oleh Khidir untuk  ………
  • A. 

   Makan

  • B. 

   Minum

  • C. 

   Bertanya

 • 7. 
  Musa dan khidir berangkat menuju seberang menggunakan ………
  • A. 

   Onta

  • B. 

   Kuda

  • C. 

   Perahu

 • 8. 
  Khidir melubangi perahu agar tidak……………oleh raja yang zalim
  • A. 

   Dibeli

  • B. 

   Dinaiki

  • C. 

   Dirampas

 • 9. 
  Ketika Musa dan Khidir bertemu dengan penduduk kampung mereka  …...
  • A. 

   Menerima dengan baik

  • B. 

   Mengusirnya

  • C. 

   Memberinya hadiah

 • 10. 
  Gubuk / rumah yang diperbaiki khidir adalah milik………
  • A. 

   Petani

  • B. 

   Dua anak yatim

  • C. 

   Nelayan

Back to Top Back to top