Bank Soal IPA Kelas Iv Semester 2

10 Pertanyaan
Bank Soal IPA Kelas Iv Semester 2
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Pengikisan tanah akibat terjangan air disebut:
  • A. 

   Erupsi

  • B. 

   Erosi

  • C. 

   Reboisasi

  • D. 

   Transportasi

 • 2. 
  Bulan yang tampak berbentuk lingkaran penuh disebut ....
  • A. 

   Gerhana bulan

  • B. 

   Bulan mati

  • C. 

   Bulan sabit

  • D. 

   Bulan purnama

 • 3. 
  Menggesek-gesekkan kedua tangan akan menghasilkan energi ...
  • A. 

   Listrik

  • B. 

   Bunyi

  • C. 

   Gerak

  • D. 

   Panas

 • 4. 
  Tempat memasak makanan pada tumbuhan yaitu di ....
  • A. 

   Fotosintesis

  • B. 

   Klorofil

  • C. 

   Kambium

  • D. 

   Stomata

 • 5. 
  Kaleng yang dipukul palu berubah menjadi gepeng. Ini berarti, gaya dapat mengubah ... benda
  • A. 

   Gerak

  • B. 

   Bentuk

  • C. 

   Jenis

  • D. 

   Warna

 • 6. 
  Gaya tarik bulan mengakibatkan terjadinya ... di bumi
  • A. 

   Siang malam

  • B. 

   Cuaca

  • C. 

   Pasang surut

  • D. 

   Suhu

 • 7. 
  Angin yang membantu nelayan berlayar mencari ikan di malam hari adalah ...
  • A. 

   Angin kumbang

  • B. 

   Angin bahorok

  • C. 

   Angin laut

  • D. 

   Angin darat

 • 8. 
  Gerakan mengayuh sepeda merupakan gaya berupa ....
  • A. 

   Gaya pegas

  • B. 

   Gaya gesek

  • C. 

   Tarikan

  • D. 

   Dorongan

 • 9. 
  Berikut ini merupakan sumber-sumber panas kecuali:
  • A. 

   Matahari

  • B. 

   Listrik

  • C. 

   Uap panas

  • D. 

   Angin

 • 10. 
  Bunyi tidak dapat merambat melalui
  • A. 

   Logam

  • B. 

   Hampa udara

  • C. 

   Air

  • D. 

   Udara