soal latihan turunan fungsi kelas xi IPA

3 Soalan
soal latihan turunan fungsi kelas xi IPA

Jawablah soal soal berikut, jangan lupa terlebih dahulu menuliskan Nama/No Absen/Kelas, setelah selesai mngerjakan soal harap dengan jujur menuliskan hasil pekerjaan anda pada komentar di bawahnya, Selamat Mengerjakan !

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Turunan pertama dari f(x) = sin4( 3x² – 2 )  adalah f’(x) = ….
  • A. 

   2 sin² ( 3x² – 2 ) sin ( 6x² – 4 )

  • B. 

   12x sin² ( 3x² – 2 ) sin ( 6x² – 4 )

  • C. 

   12x sin² ( 3x² – 2 ) cos ( 6x² – 4 )

  • D. 

   24x sin³ ( 3x² – 2 ) cos² ( 3x² – 2 )

  • E. 

   24x sin³ ( 3x² – 2 ) cos ( 3x² – 2 )

 • 2. 
  Jika f(x) = ( 2x – 1 )² ( x + 2 ), maka  f’(x) = ….
  • A. 

   4 ( 2x – 1 ) ( x + 3 )

  • B. 

   2 ( 2x – 1 ) ( 5x + 6 )

  • C. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 5 )

  • D. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 11 )

  • E. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 7 )

 • 3. 
  Turunan pertama fungsi f(x) = (6x – 3)³ (2x – 1) adalah f’(x). Nilai dari f’(1) = ….
  • A. 

   18

  • B. 

   24

  • C. 

   54

  • D. 

   162

  • E. 

   216