Soal Bab 5 : Akhlaq Tercela

10 Pertanyaan | Total Attempts: 63

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Bab 5 : Akhlaq Tercela

KELAS 3 SD/MI SEMESTER II UJI POTENSI


Questions and Answers
 • 1. 
  Nama ayah Nabi Yusuf adalah ....
  • A. 

   Yakub

  • B. 

   Sulaiman

  • C. 

   Nuh

  • D. 

   Ismail

 • 2. 
  Saudara Nabi Yusuf yang seibu adalah ....
  • A. 

   Bunyamin

  • B. 

   Ishak

  • C. 

   Qobil

  • D. 

   Habil

 • 3. 
  Kata lain dari khianat adalah ....
  • A. 

   Tamak

  • B. 

   Ingkar janji

  • C. 

   Takabur

  • D. 

   Fasik

 • 4. 
  Dengki disebut juga ....
  • A. 

   Ridha

  • B. 

   Benci

  • C. 

   Ikhlash

  • D. 

   Hasad

 • 5. 
  Dengki termasuk penyakit ....
  • A. 

   Tubuh

  • B. 

   Hati

  • C. 

   Fisik

  • D. 

   Raga

 • 6. 
  Orang yang suka ingkar janji disebut ....
  • A. 

   Murtad

  • B. 

   Takabur

  • C. 

   Fasik

  • D. 

   Munafik

 • 7. 
  Orang yang berkianat akan ....
  • A. 

   Ditendang

  • B. 

   Dicintai

  • C. 

   Diazab Allah

  • D. 

   Disayang Alah

 • 8. 
  Saudara Nabi Yusuf yang mengusulkan supaya Nabi Yusuf dimasukkan kedalam sumur adalah ....
  • A. 

   Qobil

  • B. 

   Qarun

  • C. 

   Salman

  • D. 

   Yahuza

 • 9. 
  Jika kita mendapatkan Nikmat yang banyak kita harus ....
  • A. 

   Berfoya-foya

  • B. 

   Bersyukur

  • C. 

   Kufur

  • D. 

   Bergembira

 • 10. 
  Khianat, iri, dan dengki termasuk akhlaq ....
  • A. 

   Terpuji

  • B. 

   Tercela

  • C. 

   Mahmudah

  • D. 

   Mulia

Back to Top Back to top