Soal Agama Islam Kelas 1

9 Soalan | Total Attempts: 1521

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Agama Islam Kelas 1

Latihan Soal Bab Syahadat


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Syahadat artinya...
  • A. 

   Pembukaan

  • B. 

   Persaksian

  • C. 

   Rukun islam

  • D. 

   Keyakinan

  • E. 

   Kepercayaan

 • 2. 
  2. Syahadat ada....
  • A. 

   Satu

  • B. 

   Dua

  • C. 

   Tiga

  • D. 

   Empat

  • E. 

   Lima

 • 3. 
  3. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, disebut syahadat...
  • A. 

   Tauhid

  • B. 

   Rasul

  • C. 

   Syahadatain

  • D. 

   Allah

  • E. 

   Muhammad

 • 4. 
  4. Yang dimaksud dengan syahadat rasul yaitu...
  • A. 

   Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah

  • B. 

   Bersaksi bahwa Allah itu satu

  • C. 

   Bersaksi bahwa Allah maha besar

  • D. 

   Bersaksi bahwa nabi Muhammad utusan Allah

  • E. 

   Bersaksi bahwa nabi Muhammad rasul terakhir

 • 5. 
  5. Bunyi syahadat rasul yaitu...
  • A. 

   Asyhadu alla ilaha illallah waasyhadu anna muhammadarasulullah

  • B. 

   Asyhadu alla ilaha illallah

  • C. 

   Wa asyhadu anna muhammadarasulullah

  • D. 

   Allahuma shalli ala muhammad

  • E. 

   Wa alla ali muhammad

 • 6. 
  6. Asyhadu alla ilaha illallah, adalah bunyi ....
  • A. 

   Syahadattain

  • B. 

   Syahadat tauhid

  • C. 

   Syahadat rasul

  • D. 

   Syahadat

  • E. 

   Syahadat dua

 • 7. 
  7. Syahadat merupakan rukun Islam yang...
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kedua

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Keempat

  • E. 

   Kelima

 • 8. 
  8. Setiap kali kita shalat kita selalu membaca syadattain. Ketika gerakan apakah kita membaca syahadat...
  • A. 

   Berdiri tegak

  • B. 

   Rukuk

  • C. 

   Sujud

  • D. 

   Tasyahud

  • E. 

   I'tidal

 • 9. 
  Asyhadu alla illaha....