Slovenská Inteligencja: Všetko Slovenskô

29 Otzky | Total Attempts: 232

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Slovenská Inteligencja: Všetko Slovenskô

1. kvíz vedomostní, ktorí v kavjarňi našej tento víkend sa odohral a primárňe Slovensku a jeho reáljam sa venuje. Viskúšajťe si svoje vedomosťi.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ako sa najvišší vrch sopečnjeho pôvodu na Slovensku menuje?
 • 2. 
  Čo to Telgártska slučka jest?
  • A. 

   Slávna šibeňica, na ktorej zbojňíkov kedisi v Telgárťe vešali.

  • B. 

   Tunel železniční, ktorí kvôli prevíšeňju jak slučka zatočení jest.

  • C. 

   Most pri Telgárťe, ktorí podobou svojou slučku pripomína.

 • 3. 
  Menujťe pôvodnje názvi tíchto slovenskích mjest: Partizánskô, Štúrovo, Hlohovec
  • A. 

   Baťovany, Gúta, Pered

  • B. 

   Baťovo, Párkány, Gúta

  • C. 

   Baťovany, Párkány, Frašták

 • 4. 
  Kďe prameňí rjeka Bodrog?
  • A. 

   Košickí kraj

  • B. 

   Prešovskí kraj

  • C. 

   Ňeprameňí ňikde

 • 5. 
  Kďe na Slovensku vivjera na povrch ropa?
  • A. 

   Obec Korňa, Kysuce

  • B. 

   Mesto Gbely, Záhorje

  • C. 

   Rimavská Sobota, Gemer

 • 6. 
  Ktorô mesto na Slovensku (dla skupini Karpina) največšja ďjera jest?
 • 7. 
  Dla čoho dostala názov "kukanádoba" a k akjemu účelu slúži?
  • A. 

   Smetná nádoba firmou Kuka virábaná

  • B. 

   Úložná nádoba do domácnosťi firmou Kuka virábaná

  • C. 

   Ludoví názov pre ďalekohlad na Považí

 • 8. 
  Kďe vôbec prvô filmovô spracovaňje Upíra z Nosferatu natočenô bolo.
  • A. 

   Spišskô podhraďje

  • B. 

   Hrad Branč

  • C. 

   Oravskí podzámok

 • 9. 
  Na ktorom námesťí v Prešporku začína zňelka serjálu Bambulkine dobrodružstvá?
  • A. 

   Námesťje SNP

  • B. 

   Kamennô námesťje

  • C. 

   Hodžovo námesťje

 • 10. 
  Kto postavu Aňički vo filme Pacho, hibskí zbojňík bol stvárňil?
  • A. 

   Eva Máziková

  • B. 

   Božidara Turzonovová

  • C. 

   Milka Vášaryová

 • 11. 
  Ako sa známi básňik Ivan Krasko vlastním menom volal?
 • 12. 
  Kďe a kedi sa moped znački Babeta začal virábať?
  • A. 

   Podpoljanske strojárňe, 1970

  • B. 

   Považskje strojárňe, 1971

  • C. 

   Trnavksje automobilovje závodi, 1971

 • 13. 
  Do ktorjeho mesta na Slovensku prišjel prví parní vlak (v stoleťí 19.)?
 • 14. 
  Kďe napísal Beethoven svoju slávnu Sonátu mesačnjeho svitu?
  • A. 

   Dolná Krupá

  • B. 

   Budmerice

  • C. 

   Červení kameň

 • 15. 
  Čo z uveďeních vecí nevinašjel známi slovenskí vinálezca Jozef Murgaš?
  • A. 

   Bezdrôtoví telegraf

  • B. 

   Naviják na ribárski prút

  • C. 

   Vlnomer

  • D. 

   Elektrickí transformátor

 • 16. 
  Menujťe aspoň jednjeho slovenskjeho svetca (ňje blahoslavenjeho).
 • 17. 
  S ktorou z osobnosťí tíchto sa Ludevít Štúr ňikdi ňemohol stretnúť?
  • A. 

   Anton Bernolák

  • B. 

   Karl Marx

  • C. 

   Giuseppe Verdi

  • D. 

   Abraham Lincoln

 • 18. 
  Ktorježe slovneskje kúpele cisárovna Alžbeta Bavorská (Sissi) bola navšťívila?
  • A. 

   Rajecké Ťeplice

  • B. 

   Barďejovskje kúpele

  • C. 

   Smrdáky

  • D. 

   Lúčki

 • 19. 
  Na akích bankovkách sa objavil Ludevít Štúr?
  • A. 

   50 Kčs

  • B. 

   5000 Sk

  • C. 

   100 Kčs

  • D. 

   500 Sk

  • E. 

   500 Kčs

 • 20. 
  Ktorá známa osobnosť sa v rodnom dome Ludevíta Štúra ťjež naroďila?
 • 21. 
  Ktorô je najdlhšô slovenskô slovo?
 • 22. 
  Kedi sa ypsilom Ludevítom Štúrom zrušení so slovenčini speť vráťil?
  • A. 

   1851

  • B. 

   1865

  • C. 

   1878

  • D. 

   1895

 • 23. 
  Napíšťe gramatikci správňe: kr_štáľový cukor, kr_štáľový pohár, kr_štalická soľ
 • 24. 
  Napíšťe sinonimá tíchto slovenskích slov: íver, samodruhá, ďumbjer
 • 25. 
  Kolko fanúšikov má kavjareň SHTOOR na Facebooku?
  • A. 

   5568

  • B. 

   9850

  • C. 

   7600

  • D. 

   1235

Back to Top Back to top