Ski IV : Khalifah Abu Bakr As Shiddiq

15 Pertanyaan | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ski IV : Khalifah Abu Bakr As Shiddiq

Jangan Lupa Baca Bismillah


Questions and Answers
 • 1. 
  Abu Bakr Ash-Shiddiq adalah khalifah yang ke...
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Dua

  • C. 

   Tiga

  • D. 

   Empat

 • 2. 
  Berilah tanda Cheklist pada ( ✓ ) Tugas seorang Khulfau Ar Rasyidin
  • A. 

   Melanjutkan perjuangan Rasulullah

  • B. 

   Mengumpulkan harta kaum muslimin

  • C. 

   Membaca Al Qur'an

  • D. 

   Menegakkan Tauhid dan menyebarkan Islam

 • 3. 
  Khulafau Ar Rasyidin adalah pemimpin umat islam yang berada di jalan yang lurus..
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Abu Bakr menjadi khalifah memimpin umat islam selama
  • A. 

   1 tahun

  • B. 

   2 tahun

  • C. 

   3 tahun

  • D. 

   4 tahun

 • 5. 
  Abu Bakr Ash Shiddiq dilahirkan 2 tahun satu bulan setelah kelahiran Nabi. . .
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 6. 
  Berilah tanda ( ✓ ) Program kerja Khalifah Abu Bakr...
  • A. 

   Memerangi pemberontak

  • B. 

   Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat

  • C. 

   Memerangi orang orang muslim

  • D. 

   Memerangi orang orang murtad

 • 7. 
  Berilah tanda ( ✓ ) keutamaan Abu Bakr
  • A. 

   Orang yang menemani Rasulullah Hijrah

  • B. 

   Orang yang menggantikan nabi tidur di tempat tidur ketika orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah

  • C. 

   Dijamin masuk Surga

 • 8. 
  Abu Bakr memiliki perilaku yang lemah lembut
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Pembukuan Al Qur'an dilakukan di Zaman
  • A. 

   Zaid bin Tsabit

  • B. 

   Umar bin Khaththab

  • C. 

   Abu Bakr Ash Shiddiq

  • D. 

   ALi bIn Abi Thalib

 • 10. 
  Orang orang yang keluar Islam disebut
 • 11. 
  Abu Bakr memimpin selama. . .
  • A. 

   2 tahun

  • B. 

   3 tahun

  • C. 

   4 tahun

  • D. 

   5 tahun

 • 12. 
  Saahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakr
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top