Sjömanskap

15 Questions | Total Attempts: 1260

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sjmanskap

Här kan du utföra ett lekfullt test i sjömanskap hos Alandia Navigation, företaget som utbildar fritidsbåtskeppare. Kör igång och lycka till!(Om du inte får alla rätt bör du nog inte vara skeppare på båten.) Besök också vår hemsida www.alandianavigation.ax Där finns mycket för båtfolk.


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är vänster till sjöss?
  • A. 

   Babord

  • B. 

   Badbord

  • C. 

   Bakbord

  • D. 

   Barbord

  • E. 

   Hamnbord

 • 2. 
  Vad är höger till sjöss?
  • A. 

   Sydbord

  • B. 

   Styrbord

  • C. 

   Snedbord

  • D. 

   Fyrbord

  • E. 

   Sjöbord

 • 3. 
  Vad är en prick?
  • A. 

   Flytande sjömärke

  • B. 

   Bottenfast sjömärke

  • C. 

   Skarpt avgränsat grund

  • D. 

   Ensmärke för positionering av flytande sjömärken

  • E. 

   En fläck på båtens fribord

 • 4. 
  Vilken färg har styrbords lanterna?
  • A. 

   Röd

  • B. 

   Vit

  • C. 

   Gul

  • D. 

   Grön

  • E. 

   Blå

 • 5. 
  Vilken färg har babords lanterna?
  • A. 

   Röd

  • B. 

   Gul

  • C. 

   Grön

  • D. 

   Vit

  • E. 

   Blå

 • 6. 
  Vad är förpik?
  • A. 

   Kort bogspröt

  • B. 

   Den förliga båtshaken

  • C. 

   Utrymme längst förut i båten

  • D. 

   Förliga änden av en koj

  • E. 

   Förliga änden av kajutan

 • 7. 
  Var ligger kölsvinet?
  • A. 

   Längst förut i båten

  • B. 

   Längst akterut i båten

  • C. 

   Längst ner i båten

  • D. 

   Vid båtens insidor, under däck

  • E. 

   Under fördäcket

 • 8. 
  Vad ä en kompassros?
  • A. 

   Inbyggd blomstervas i kompassens fot

  • B. 

   En art av rosor som växer vid stränder norr om polcirkeln

  • C. 

   En skiva indelad i väderstreck och grader

  • D. 

   En skiva indelad i distansminuter

  • E. 

   En skiva indelad i radianer

 • 9. 
  Vad är kompasskurs?
  • A. 

   En handbok i hur man använder kompassen

  • B. 

   En riktning som för mot den magnetiska nordpolen

  • C. 

   Den riktning man styr efter kompassen

  • D. 

   Den riktning kompassen visar när man räknat bort deviationen

  • E. 

   Sjöfartsverkets nybörjarkurs i navigation för sjöscouter

 • 10. 
  Vilken färg har en topplanterna?
  • A. 

   Röd

  • B. 

   Grön

  • C. 

   Vit

  • D. 

   Gul

  • E. 

   Blå

 • 11. 
  Vad är en logg?
  • A. 

   Roderstock

  • B. 

   Kölstock

  • C. 

   Anteckningar i sjökortet

  • D. 

   Skepparens nattlektyr

  • E. 

   Fartmätare

 • 12. 
  Vad är ett fall?
  • A. 

   Ett rep man revar segel med

  • B. 

   Benämning på virrig besättningsmedlem

  • C. 

   Ett rep man hissar segel med

  • D. 

   Flagglina

  • E. 

   Ankarlina

 • 13. 
  Vad är detta?
  • A. 

   Mittledsmärke

  • B. 

   Västprick

  • C. 

   Sydprick

  • D. 

   Ostprick

  • E. 

   Nordprick

 • 14. 
  Vad är detta?
  • A. 

   Styrbordsmärke

  • B. 

   Varning för grund

  • C. 

   Babordsmärke

  • D. 

   Mittledsmärke

  • E. 

   Punktmärke

 • 15. 
  Vilken knop?
  • A. 

   Kärringstek

  • B. 

   Gubbstek

  • C. 

   Pålstek

  • D. 

   Skotstek

  • E. 

   Halvstek