Sistemski Pozivi Za Fs2

50 Questions | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Sistemski Pozivi Za Fs2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr) pri čemu je parametar fdptr:
  • A. 

   Fdptr pokazivač na celobrojno polje od dva elementa

  • B. 

   Fdptr pokazivač na celobrojno polje od jednog elementa

  • C. 

   Fdptr pokazivač na celobrojno polje od tri elementa

  • D. 

   Fdptr pokazivač na celobrojno polje od četiri elementa

 • 2. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se:
  • A. 

   Imenovana pipe datoteka

  • B. 

   Neimenovana pipe datoteka

  • C. 

   Obična datoteka

  • D. 

   Direktorijum

 • 3. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka koja:
  • A. 

   Nema ime, nema inode strukturu

  • B. 

   Ima ime, nema inode strukturu

  • C. 

   Nema ime, ima inode strukturu

  • D. 

   Ima ime, ima inode strukturu

 • 4. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka koju mogu da koriste:
  • A. 

   Svaki proces koji ima r,w pravo na tu datoteku

  • B. 

   Samo proces koji je pokrenuo sistemski poziv pipe

  • C. 

   Samo proces čiji je vlasnik root

  • D. 

   Samo proces koji je pokrenuo sistemski poziv pipe i njegova deca

 • 5. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, a broj novih ulaza u UFDT tabeli je:
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   1

  • D. 

   0

 • 6. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, a broj novih ulaza u FT tabeli je
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   0

  • D. 

   3

 • 7. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, a broj novih ulaza u incore inode tabeli je
  • A. 

   2

  • B. 

   0

  • C. 

   1

  • D. 

   3

 • 8. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, a broj novih ulaza u incore inode tabeli je jedan, a broj referenci za taj ulaz je
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 9. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, kod koje je offset-pomeraj za sledeće čitanje upis u
  • A. 

   Incore inode tabeli

  • B. 

   UFDT tabeli

  • C. 

   Direktorijumu

  • D. 

   FT tabeli

 • 10. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, kod koje za čitanje i upis važe pravilo
  • A. 

   čitanje slobodno, upis je slobodan

  • B. 

   čitanje strogo FIFO kontrolisano, upis je strogo FIFO kontrolisan

  • C. 

   čitanje strogo FIFO kontrolisano, upis je slobodan

  • D. 

   čitanje je slobodno, upis je strogo FIFO kontrolisan

 • 11. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, kod koje se za alokaciju blokova koriste
  • A. 

   Pointeri svih stepena

  • B. 

   Pointeri do prvog stepena

  • C. 

   Samo direktni pointeri

  • D. 

   Pointeri do drugog stepena

 • 12. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, kod koje, ako proces čitaoc pokušava čitanje iz prazne pipe datoteke:
  • A. 

   Može da čita ako je datoteka prazna

  • B. 

   Ne može da čita ako je datoteka prazna, ali ne ide na spavanje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ne može da čita ako je datoteka prazna, ide na spavanje

 • 13. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, kod koje ako proces pisac pokušava upis u punu pipe datoteku
  • A. 

   Ne može da upisuje ako je datoteka puna, ide na spavanje

  • B. 

   Ne može da upisuje ako je datoteka puna, ali ne ide na spavanje

  • C. 

   Može da upisuje ako je datoteka puna

  • D. 

   Ne znam

 • 14. 
  Sistemski poziv pipe ima sintaksu pipe (fdptr). Nakon ovog poziva kreira se datoteka, koja je odlična
  • A. 

   Za performanse upisa

  • B. 

   Za sinhronizaciju procesa

  • C. 

   Za performanse čitanja

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Imenovana pipe datoteka nastaje preko sistemskog poziva:
  • A. 

   Pipe

  • B. 

   Open

  • C. 

   Mknod

  • D. 

   Stat

 • 16. 
  Za imenovanu pipe datoteku važe pravila:
  • A. 

   Nema ime, nema inode strukturu

  • B. 

   Nema ime, ima inode strukturu

  • C. 

   Ima ime, nema inode strukturu

  • D. 

   Ima ime, ima inode strukturu

 • 17. 
  Za imenovanu pipe datoteku, važi pravilo da može da je koristi:
  • A. 

   Svaki proces koji ima r,w pravo na tu datoteku

  • B. 

   Samo proces koji je pokrenuo sistemski poziv pipe

  • C. 

   Samo proces koji je pokrenuo sistemski poziv pipe i njegova deca

  • D. 

   Samo proces čiji je vlasnik root

 • 18. 
  Za imenovanu pipe datoteku, za čitanje i upis važe pravilo
  • A. 

   čitanje strogo FIFO kontrolisano, upis je slobodan

  • B. 

   čitanje strogo FIFO kontrolisano, upis je strogo FIFO kontrolisan

  • C. 

   čitanje je slobodno, upis je strogo FIFO kontrolisan

  • D. 

   čitanje slobodno, upis je slobodan

 • 19. 
  Za imenovanu pipe datoteku, ako proces čitaoc pokušava čitanje iz prazne pipe datoteke
  • A. 

   Može da čita ako je datoteka prazna

  • B. 

   Ne može da čita ako je datoteka prazna, ali ne ide na spavanje

  • C. 

   Ne može da čita ako je datoteka prazna, ide na spavanje

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  Za imenovanu pipe datoteku, proces pisac ako pokuša da obavi upis u punu pipe datoteku
  • A. 

   Ne može da upisuje ako je datoteka puna, ali ne ide na spavanje

  • B. 

   Može da upisuje ako je datoteka puna

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ne može da upisuje ako je datoteka puna, ide na spavanje

 • 21. 
  Imenovana pipe datoteku je odlična
  • A. 

   Za sinhronizaciju procesa

  • B. 

   Za performanse upisa

  • C. 

   Za performanse čitanja

  • D. 

   Ne znam

 • 22. 
  Sistemski poziv dup ima sintaksu newfd = dup(fd) pri čemu je parametar newfd:
  • A. 

   Novi deskriptor datoteke koji je duplikat od starog

  • B. 

   Novi deskriptor datoteke koji je nezavistan od starog

  • C. 

   Stari deskriptor datoteke

  • D. 

   Ne znam

 • 23. 
  Imate datoteku /tmp/a.a koju niko nije otvarao. Proces obavi sledeću sekvencu sistemskih poziva i = open("/tmp/a.a", O_RDONLY) j = dup (i); Broj novih ulaza u UFDT tabeli za ovaj proces:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   0

  • D. 

   3

  • E. 

   4

 • 24. 
  Imate datoteku /tmp/a.a koju niko nije otvarao. Proces obavi sledeću sekvencu sistemskih poziva i = open("/tmp/a.a", O_RDONLY) j = dup (i); Broj novih ulaza u FT tabeli za ovaj proces:
  • A. 

   0

  • B. 

   4

  • C. 

   1

  • D. 

   3

  • E. 

   2

 • 25. 
  Imate datoteku /tmp/a.a koju niko nije otvarao. Proces obavi sledeću sekvencu sistemskih poziva i = open("/tmp/a.a", O_RDONLY) j = dup (i); Koliki je broj referenci ulaza za datoteku /tmp/a.a, u FT tabeli za ovaj proces:
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   0

  • E. 

   4

Back to Top Back to top