Sistema Ng Pamumuhay Ng Sinaunang Pilipino

10 | Total Attempts: 320

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sistema Ng Pamumuhay Ng Sinaunang Pilipino

FOR 1ST YEAR STUDENTS


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Alin sa mga sumusunod ang HINDI itinuturo sa mga kababaihan noong sinaunang panahon?
  • A. 

   Paghahabi

  • B. 

   Pagluluto

  • C. 

   Pansariling kalinisan

  • D. 

   Paglalayag

 • 2. 
  2. Ano ang tawag sa matatanda sa tribo na maaaring magturo sa mga bata noon?
  • A. 

   Agurang

  • B. 

   Bothoan

  • C. 

   Abba

 • 3. 
  3. Di-pormal ang edukasyon kapag ang mga magulang lamang ang nagtuturo sa mga bata. Tama o Mali?
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 4. 
  4. Alin sa mga sumusunod ang HINDI pinaniniwalaan ng ating mga ninuno?
  • A. 

   Naniniwala sila sa kataas-taasang nilikha

  • B. 

   Naniniwala sila na ang espiritu ng mga namatay na kamag-anak ay kasama pa rin nila sa araw-araw

  • C. 

   Naniniwala ang ating ninuno sa kabilang buhay

  • D. 

   Naniniwala sila na kapag gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ikaw ay patuloy na bibiyayaan

 • 5. 
  5. Naniniwala ang ating mga ninuno sa mga ibang nilalang na nakatira sa ating kapaligiran. Ano ang tawag sa nilalang na nakatira sa malalaking puno tulad ng balete o banyan?
  • A. 

   Engkanto

  • B. 

   Kapre

  • C. 

   Manananggal

  • D. 

   Nuno

 • 6. 
  6. Ang ating mga ninuno ay hindi mahilig magsuot ng mga palamuting yari sa ginto. Tama o Mali
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 7. 
  7. Ang ________ ang tawag sa paring babae na nagbibigay ng iba't ibang seremonya sa pag-aalay.
 • 8. 
  8. Alin sa mga sumusunod na panahanan ang HINDI kabilang sa tinitirahan ng mga sinaunang Pilipino?
  • A. 

   Bahay sa itaas ng mga punongkahoy

  • B. 

   Walang permanenteng tirahan

  • C. 

   Bahay sa baybay-dagat na nakaangat sa tubig

  • D. 

   Parisukat na bahay-kubo

  • E. 

   Bangkang tahanan

 • 9. 
  9. Alin sa mga sumusunod ang HINDI ginagamit sa pag-aaral noong sinaunang pamumuhay?
  • A. 

   Matulis na Bakal

  • B. 

   Alibata

  • C. 

   Sipol

  • D. 

   Dagta ng Halaman

 • 10. 
  10. Isang maganda halimbawa ng pagpapakita ng pananampalataya ng ating mga ninuno ay ang tapayang panlibingan (burial jar). Tama o Mali?
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

Back to Top Back to top