Sis Prvi Kolokvijum Part 1

65 Pitanja | Total Attempts: 624

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sis Prvi Kolokvijum Part 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Korisnik zeli da sakrije poruku u 24-bitnu sliku I pri tome sme da upise informacije u cetiri najmanje znacajna bita R, G i B kanala svakog piksela. Koliko treba da bude slika nosilac da bi se u nju upisalo 10 MB podataka ?
  • A. 

   20 MB

  • B. 

   40 MB

  • C. 

   60 MB

  • D. 

   80 MB

 • 2. 
  Sifrovanjem teksta MARKO Vigenerovom sifrom sa kljucem PERA u engleskom alfabetu gde je A=0 dobija se sledeci sifrat :
  • A. 

   BEIK

  • B. 

   BEIKO

  • C. 

   Ne moze da se odredi jer nedostaju informacije

  • D. 

   BEIKD

 • 3. 
  Trostruki DES:
  • A. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa sifruje sa drugim, pa desifruje sa trecim

  • B. 

   Prvo desifruje sa prvim kljucem, pa sifruje sa drugim, pa desifruje sa trecim

  • C. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa desifruje sa drugim, pa sifruje sa trecim

  • D. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa desifruje sa drugim, pa sifruje sa prvim

 • 4. 
  Kljuce je duzine 128 bita. Koliki je prostor kljuceva ?
  • A. 

   2 na 128

  • B. 

   2 na 256

  • C. 

   2 na 64

  • D. 

   2 na 128-2

 • 5. 
  Dat je prost broj p=11 i generator g=7. Koristeci Diffie-Hellmanov  protokol odredite tajni kljuc ako su zamisljene vrednosti a=2 i b=7 :
  • A. 

   K=6

  • B. 

   K=4

  • C. 

   K=9

  • D. 

   K=3

 • 6. 
  Koristeci RSA kriptosistem sa javnim kljucem (n,e)=(55,27) dobijena je sifrovana poruka s(m)=49. Originalna poruka je:
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 7. 
  Za ECB i CBC rezime rada vazi:
  • A. 

   U CBC rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u ECB to ne mora da bude slucaj

  • B. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat

  • C. 

   U ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u CBC to ne mora da bude slucaj

  • D. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje razliciti sifrat

 • 8. 
  Sifarski sistem sa simetricnim kljucem :
  • A. 

   Zahteva primenu javnog i tajnog kljuca

  • B. 

   Koristi algoritme sifrovanja koji su iskljucivo blokovski

  • C. 

   Koristi isti kljuc za sifrovanje i desifrovanje

  • D. 

   Ne zahteva distribuciju kljuca

 • 9. 
  Simetricni algoritmi:
  • A. 

   Imaju problem razmene kljuca

  • B. 

   Sporiji su od asimetricnih

  • C. 

   Koriste duzi kljuc od asimetricnih algoritama

  • D. 

   Koriste se iskljucivo za digitalno potpisivanje

 • 10. 
  Playfair-ova sifra je:
  • A. 

   Polialfabetska/ monogramska

  • B. 

   Polialfabetska/ poligramska

  • C. 

   Monoalfabetska/ monogramska

  • D. 

   Monoalfabetska/ poligramska

 • 11. 
  Koliko u proseku treba pokusaja grubom silom da bi se razbila sifra pomeraja u azbuci od 30 slova:
  • A. 

   2 na 15

  • B. 

   2 na 14

  • C. 

   15

  • D. 

   2 na 30

 • 12. 
  Provera validnosti sertifikata postize se:
  • A. 

   Koriscenjem javnog kljuca izdavaca sertifikata

  • B. 

   Izdavac sam proverava svojim privatnim kljucem

  • C. 

   Uz pomoc treceg lica

  • D. 

   Proverom razmenjenog kljuca sa izdavacem

 • 13. 
  Vrhovni CA je potpisan od strane:
  • A. 

   Drzave

  • B. 

   Samog sebe

  • C. 

   Njemu ravnopravnog CA

  • D. 

   Niceg od navedenog

 • 14. 
  Alisa zeli da posalje Bobu poruku m sifrovanu RSA algoritmom. Alisa sifruje poruku:
  • A. 

   Bobovim javnim kljucem

  • B. 

   Bobovim privatnim kljucem

  • C. 

   Svojim javnim kljucem

  • D. 

   Svojim privatnim kljucem

 • 15. 
  Alisa zeli da proveri potpis poruke koju je Bob poslao. Alisa potpis proverava:
  • A. 

   Bobovim javnim kljucem

  • B. 

   Bobovim privatnim kljucem

  • C. 

   Svojim privatnim kljucem

  • D. 

   Svojim javnim kljucem

 • 16. 
  Koji od sledecih algoritama moze da se koristi za digitalno potpisivanje:
  • A. 

   RSA

  • B. 

   AES

  • C. 

   Diffie-Hellman

  • D. 

   DES

 • 17. 
  Izbaciti uljeza:
  • A. 

   RSA

  • B. 

   MD5

  • C. 

   SHA-1

  • D. 

   SHA-0

 • 18. 
  Ako posiljalac kroz nesiguran kanal salje par (poruka, hes), kako napadac koji ne moze da stvori koliziju a moze da presretne komunikaciju, moze da prevari primaoca:
  • A. 

   Promenice samo hes

  • B. 

   Promenice i poruku i hes

  • C. 

   Promenice samo poruku

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 19. 
  Sta se smesta na disk prilikom kreiranja korisnickih naloga:
  • A. 

   Par hes korisnickog imena - hes lozinke

  • B. 

   Par korisniko ime - hes lozinke

  • C. 

   Par korisniko ime - sifrat lozinke

  • D. 

   Par korisniko ime - lozinka

 • 20. 
  Koji pojam nije vezan za hes algoritme:
  • A. 

   Kolizija

  • B. 

   Razmena kljuceva

  • C. 

   Jednosmernost

  • D. 

   Efekat lavine

 • 21. 
  Ako posiljalac kroz nesiguran kanal salje par (poruka, hes), kako napadac koji moze da stvori koliziju i moze da presretne komunikaciju, moze da prevari primaoca:
  • A. 

   Promenice i poruku i hes

  • B. 

   Promenice samo poruku

  • C. 

   Promenice samo hes

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 22. 
  Autentifikacija:
  • A. 

   Je moguca samo na mrezi

  • B. 

   Se zasniva iskljucivo na proveri CRC-a lozinke

  • C. 

   Odredjuje sta autorizovan korisnik moze da uradi

  • D. 

   Odredjuje kome je pristup dozvoljen

 • 23. 
  Izbaciti uljeza:
  • A. 

   Afina sifra

  • B. 

   Cezarova sifra

  • C. 

   Vigenerova sifra

  • D. 

   Sifra zamene

 • 24. 
  Raspolozivost je:
  • A. 

   Mera koja treba da obezbedi da je informacija uvek dostupna

  • B. 

   Mera koja treba da obezbedi taknost informacije

  • C. 

   Mera koja treba da obezbedi verifikaciju posiljaoca

  • D. 

   Mera koja treba da obezbedi da je podatak nepromenjen

 • 25. 
  Kontrola pristupa obuhvata:
  • A. 

   Autentifikaciju i autorizaciju

  • B. 

   Autorizaciju

  • C. 

   Proveru integriteta

  • D. 

   Autentifikaciju

Back to Top Back to top