Sis Prvi Kolokvijum Part 1

65 Pitanja

Settings
Please wait...
Sis Prvi Kolokvijum Part 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Korisnik zeli da sakrije poruku u 24-bitnu sliku I pri tome sme da upise informacije u cetiri najmanje znacajna bita R, G i B kanala svakog piksela. Koliko treba da bude slika nosilac da bi se u nju upisalo 10 MB podataka ?
  • A. 

   20 MB

  • B. 

   40 MB

  • C. 

   60 MB

  • D. 

   80 MB

 • 2. 
  Sifrovanjem teksta MARKO Vigenerovom sifrom sa kljucem PERA u engleskom alfabetu gde je A=0 dobija se sledeci sifrat :
  • A. 

   BEIK

  • B. 

   BEIKO

  • C. 

   Ne moze da se odredi jer nedostaju informacije

  • D. 

   BEIKD

 • 3. 
  Trostruki DES:
  • A. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa sifruje sa drugim, pa desifruje sa trecim

  • B. 

   Prvo desifruje sa prvim kljucem, pa sifruje sa drugim, pa desifruje sa trecim

  • C. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa desifruje sa drugim, pa sifruje sa trecim

  • D. 

   Prvo sifruje sa prvim kljucem, pa desifruje sa drugim, pa sifruje sa prvim

 • 4. 
  Kljuce je duzine 128 bita. Koliki je prostor kljuceva ?
  • A. 

   2 na 128

  • B. 

   2 na 256

  • C. 

   2 na 64

  • D. 

   2 na 128-2

 • 5. 
  Dat je prost broj p=11 i generator g=7. Koristeci Diffie-Hellmanov  protokol odredite tajni kljuc ako su zamisljene vrednosti a=2 i b=7 :
  • A. 

   K=6

  • B. 

   K=4

  • C. 

   K=9

  • D. 

   K=3

 • 6. 
  Koristeci RSA kriptosistem sa javnim kljucem (n,e)=(55,27) dobijena je sifrovana poruka s(m)=49. Originalna poruka je:
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 7. 
  Za ECB i CBC rezime rada vazi:
  • A. 

   U CBC rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u ECB to ne mora da bude slucaj

  • B. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat

  • C. 

   U ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u CBC to ne mora da bude slucaj

  • D. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje razliciti sifrat

 • 8. 
  Sifarski sistem sa simetricnim kljucem :
  • A. 

   Zahteva primenu javnog i tajnog kljuca

  • B. 

   Koristi algoritme sifrovanja koji su iskljucivo blokovski

  • C. 

   Koristi isti kljuc za sifrovanje i desifrovanje

  • D. 

   Ne zahteva distribuciju kljuca

 • 9. 
  Simetricni algoritmi:
  • A. 

   Imaju problem razmene kljuca

  • B. 

   Sporiji su od asimetricnih

  • C. 

   Koriste duzi kljuc od asimetricnih algoritama

  • D. 

   Koriste se iskljucivo za digitalno potpisivanje

 • 10. 
  Playfair-ova sifra je:
  • A. 

   Polialfabetska/ monogramska

  • B. 

   Polialfabetska/ poligramska

  • C. 

   Monoalfabetska/ monogramska

  • D. 

   Monoalfabetska/ poligramska

 • 11. 
  Koliko u proseku treba pokusaja grubom silom da bi se razbila sifra pomeraja u azbuci od 30 slova:
  • A. 

   2 na 15

  • B. 

   2 na 14

  • C. 

   15

  • D. 

   2 na 30

 • 12. 
  Provera validnosti sertifikata postize se:
  • A. 

   Koriscenjem javnog kljuca izdavaca sertifikata

  • B. 

   Izdavac sam proverava svojim privatnim kljucem

  • C. 

   Uz pomoc treceg lica

  • D. 

   Proverom razmenjenog kljuca sa izdavacem

 • 13. 
  Vrhovni CA je potpisan od strane:
  • A. 

   Drzave

  • B. 

   Samog sebe

  • C. 

   Njemu ravnopravnog CA

  • D. 

   Niceg od navedenog

 • 14. 
  Alisa zeli da posalje Bobu poruku m sifrovanu RSA algoritmom. Alisa sifruje poruku:
  • A. 

   Bobovim javnim kljucem

  • B. 

   Bobovim privatnim kljucem

  • C. 

   Svojim javnim kljucem

  • D. 

   Svojim privatnim kljucem

 • 15. 
  Alisa zeli da proveri potpis poruke koju je Bob poslao. Alisa potpis proverava:
  • A. 

   Bobovim javnim kljucem

  • B. 

   Bobovim privatnim kljucem

  • C. 

   Svojim privatnim kljucem

  • D. 

   Svojim javnim kljucem

 • 16. 
  Koji od sledecih algoritama moze da se koristi za digitalno potpisivanje:
  • A. 

   RSA

  • B. 

   AES

  • C. 

   Diffie-Hellman

  • D. 

   DES

 • 17. 
  Izbaciti uljeza:
  • A. 

   RSA

  • B. 

   MD5

  • C. 

   SHA-1

  • D. 

   SHA-0

 • 18. 
  Ako posiljalac kroz nesiguran kanal salje par (poruka, hes), kako napadac koji ne moze da stvori koliziju a moze da presretne komunikaciju, moze da prevari primaoca:
  • A. 

   Promenice samo hes

  • B. 

   Promenice i poruku i hes

  • C. 

   Promenice samo poruku

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 19. 
  Sta se smesta na disk prilikom kreiranja korisnickih naloga:
  • A. 

   Par hes korisnickog imena - hes lozinke

  • B. 

   Par korisniko ime - hes lozinke

  • C. 

   Par korisniko ime - sifrat lozinke

  • D. 

   Par korisniko ime - lozinka

 • 20. 
  Koji pojam nije vezan za hes algoritme:
  • A. 

   Kolizija

  • B. 

   Razmena kljuceva

  • C. 

   Jednosmernost

  • D. 

   Efekat lavine

 • 21. 
  Ako posiljalac kroz nesiguran kanal salje par (poruka, hes), kako napadac koji moze da stvori koliziju i moze da presretne komunikaciju, moze da prevari primaoca:
  • A. 

   Promenice i poruku i hes

  • B. 

   Promenice samo poruku

  • C. 

   Promenice samo hes

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 22. 
  Autentifikacija:
  • A. 

   Je moguca samo na mrezi

  • B. 

   Se zasniva iskljucivo na proveri CRC-a lozinke

  • C. 

   Odredjuje sta autorizovan korisnik moze da uradi

  • D. 

   Odredjuje kome je pristup dozvoljen

 • 23. 
  Izbaciti uljeza:
  • A. 

   Afina sifra

  • B. 

   Cezarova sifra

  • C. 

   Vigenerova sifra

  • D. 

   Sifra zamene

 • 24. 
  Raspolozivost je:
  • A. 

   Mera koja treba da obezbedi da je informacija uvek dostupna

  • B. 

   Mera koja treba da obezbedi taknost informacije

  • C. 

   Mera koja treba da obezbedi verifikaciju posiljaoca

  • D. 

   Mera koja treba da obezbedi da je podatak nepromenjen

 • 25. 
  Kontrola pristupa obuhvata:
  • A. 

   Autentifikaciju i autorizaciju

  • B. 

   Autorizaciju

  • C. 

   Proveru integriteta

  • D. 

   Autentifikaciju

 • 26. 
  Kriptografija pod pojmom integriteta podrazumeva:
  • A. 

   Mera koja treba da obezbedi tajnost informacije

  • B. 

   Mera koja treba da obezbedi da je podatak nepromenjen

  • C. 

   Mera koja treba da obezbedi verifikaciju posiljaoca

  • D. 

   Mera koja treba da obezbedi verifikaciju posiljaoca i tajnost informacije

 • 27. 
  Pasivan napad koji se realizuje kao prisluskivanje saobracaja, nadziranje, njegovog inteziteta i uvid u osetljive informacije  je napad na:
  • A. 

   Integritet

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Autenticnost

  • D. 

   Raspolozivost

 • 28. 
  Frekvencijska analiza nema efekta na :
  • A. 

   Vigenerovu sifru

  • B. 

   Hilovu sifru

  • C. 

   OTP

  • D. 

   Playfair-ovu sifru

 • 29. 
  Ako je hes duzine 256 bitova koliko je potrebno napraviti poruka da bismo sigurno dosli do kolizije:
  • A. 

   2 na 256-1

  • B. 

   2 na 128

  • C. 

   2 na 256+1

  • D. 

   2 na 256

 • 30. 
  Tehnikom image downgradinga jedna BMP slika je stenografski ugradjena u drugu. Uporedite velicine slika (tj. kolicina memorije potrebne za skladistenje slika na disku ) pre ugradjivanja poruke u nosioca i nakon ekstrakcije slike zi nosioca. Nakon ekstrakcije dobija se:
  • A. 

   Poruka iste velicine i nosilac duplo manje velicine

  • B. 

   Poruka duplo manje velicine i nosilac duplo manje velicine

  • C. 

   Poruka duplo manje velicine i nosilac iste velicine

  • D. 

   Poruka iste velicine i nosilac iste velicine

 • 31. 
  Korisnik zeli da sakrije poruku u 24-bitnu sliku I pri tome sme da upise informacije u dva najmanje znacajna bita R kanala i jedan najmanje znacajan bit G i B kanala svakog piksela. Koliko se MB informacija moze upisati u sliku velicine 15 MB :
  • A. 

   6 MB

  • B. 

   7.5 MB

  • C. 

   5 MB

  • D. 

   2.5 MB

 • 32. 
  Sta je rezultat operacije ((a XOR b) XOR b ) XOR ( a XOR b ) XOR 0 ?
  • A. 

   1

  • B. 

   B

  • C. 

   0

  • D. 

   A

 • 33. 
  Za DES i AES algoritme vazi :
  • A. 

   Ni DES ni AES nisu Feistel-ove mreze

  • B. 

   DES jeste Feistel-ova mreza a AES nije

  • C. 

   DES nije Feistel-ova mreza a AES jeste

  • D. 

   I DES i AES su Feistel-ove mreze

 • 34. 
  Ukoliko se koristi engleski alfabet za kljuc duzine 4, koliki je prostor kljuceva ?
  • A. 

   26 na 4

  • B. 

   26 x 4

  • C. 

   26 x 25 x 24 x 23

  • D. 

   4 na 46

 • 35. 
  U Diffe-Helmanovom protokolu sa parametrima (g,p)=(2,5) Alisa je zamislila broj 2,Bob je zamislio broj 7 a Sredoje broj 11. Zajednicka tajna je ?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   1

 • 36. 
  Steganografskim ugradjivanjem informacija o autorskim pravima u sliku ili zvuk medijumu se dodaje:
  • A. 

   Vodeni zig

  • B. 

   Kriptografska zastita

  • C. 

   DRM

  • D. 

   Hes

 • 37. 
  Diffe-Helmanovom protokol se koristi za:
  • A. 

   Razmenu kljuceva

  • B. 

   Digitalno potpisivanje

  • C. 

   Sifrovanje poruka

  • D. 

   Generisanje kljuceva

 • 38. 
  Koji od sledecih algoritama je sekvencijalni:
  • A. 

   Blowfish

  • B. 

   Twofish

  • C. 

   RC4

  • D. 

   RC6

 • 39. 
  Koji od sledecih sifarskih algoritama nije monogramski:
  • A. 

   Vigenerova sifra

  • B. 

   Cezarova sifra

  • C. 

   Afina

  • D. 

   Playfairova sifra

 • 40. 
  Alisa zeli da posalje Bobu poruku M digitalno potpisanu RSA algoritmom. Alisa potpisuje MD5 sazetak poruke:
  • A. 

   Svojim privatnim kljucem

  • B. 

   Svojim javnim kljucem

  • C. 

   Bobovim javnim kljucem

  • D. 

   Bobovim privatnim kljucem

 • 41. 
  Ako posiljalac sifruje poruku sa javnim kljucem primaoca i takav sifrat posalje primaocu, sta je nedostatak takve komunikacije:
  • A. 

   Poverljivost

  • B. 

   Integritet poruke

  • C. 

   Autorizacija

  • D. 

   Autentifikacija

 • 42. 
  MAC sluzi za:
  • A. 

   Proveru integriteta poruke

  • B. 

   Razmena kljuca

  • C. 

   Asimetricno sifrovanje poruke

  • D. 

   Simetricno sifrovanje poruke

 • 43. 
  Pronadjite uljeza:
  • A. 

   SHA-1

  • B. 

   MD5

  • C. 

   GEORGE-256

  • D. 

   RIPEMD-160

 • 44. 
  Napad na poverljivost u kriptografiji podrazumeva:
  • A. 

   Laziranje posiljaoca

  • B. 

   Razotkrivanje informacije

  • C. 

   Sprecavanje dostupnosti informacije

  • D. 

   Izmenu podataka

 • 45. 
  Aktivan napad koji se realizuje tako sto se generisu lazni podaci, lazni saobracaj, vrsi se lazno predstavljanje ili se izdaje neovlascena komanda je napad na:
  • A. 

   Integritet

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Autenticnost

  • D. 

   Raspolozivost

 • 46. 
  U RSA algoritmu sa parametrima (n,e)=(187,23) digitalni potpis poruke m=2 iznosi:
  • A. 

   130

  • B. 

   97

  • C. 

   115

  • D. 

   128

 • 47. 
  Dat je prost broj p=11 i g=6. Koristeci Diffie-Hellmanov protokol odredite tajni kljuc ako su zamisljene vrednosti a=3 i b=6:
  • A. 

   K=9

  • B. 

   K=4

  • C. 

   K=6

  • D. 

   K=3

 • 48. 
  Operacije MixColumn i ShiftRow su deo:
  • A. 

   AES algoritma

  • B. 

   Blowfish algoritma

  • C. 

   IDEA algoritma

  • D. 

   DES algoritma

 • 49. 
  Korisnik zeli da sakrije poruku u 24-bitnu sliku I pri tome sme da upise informacije u dva najmanje znacajna bita R,G i B kanala svakog piksela. Koliko megabajta informacija se moze upisati u sliku velicine 18 MB ? Zanemaruju se meta podaci koji poticu iz formata slike: 
  • A. 

   4.5 MB

  • B. 

   4 MB

  • C. 

   5.5 MB

  • D. 

   5 MB

 • 50. 
  Odredite red velicine broja operacija sifrovanja i desifrovanja za napad na trostruki DES metodom susreta u sredini:
  • A. 

   2 na 112

  • B. 

   2 na 64

  • C. 

   2 na 168

  • D. 

   2 na 56

 • 51. 
  Sertifikat sluzi za:
  • A. 

   Za autentifikaciju

  • B. 

   Za autorizaciju

  • C. 

   Za potvrdu vlasnistva nad privatnim kljucem

  • D. 

   Za potvrdu vlasnistva nad javnim kljucem

 • 52. 
  Tehnikom image downgrading-a:
  • A. 

   Moguce je JPEG sakriti u JPEG

  • B. 

   Moguce je JPEG sakriti u BMP

  • C. 

   Moguce je BMP sakriti u BMP

  • D. 

   Moguce je BMP sakriti u JPEG

 • 53. 
  Efektivna duzina kod DES algoritma je:
  • A. 

   112 bitova

  • B. 

   56 bitova

  • C. 

   64 bitova

  • D. 

   57 bitova

 • 54. 
  DES algoritam ima:
  • A. 

   8 rundi

  • B. 

   16 rundi

  • C. 

   12 rundi

  • D. 

   4 rundi

 • 55. 
  Blokovi otvorenog teksta nad kojima DES obavlja operacije kljucevi(bez bitova parnosti) i podkljucevi DES algoritma su sledece duzine, respektivno:
  • A. 

   64, 56 i 48

  • B. 

   56, 56 i 48

  • C. 

   64,128 i 64

  • D. 

   64, 64 i 56

 • 56. 
  Da bi se smanjila duzina digitalnog potpisa poruke, racuna se:
  • A. 

   Hes poruke koji se digitalno potpisuje

  • B. 

   Digitalni potpis, a zatim njegov hes

  • C. 

   Ni jedno od navedenih

  • D. 

   Hes sifrata koji se zatim digitalno potpisuje

 • 57. 
  Ako je koriscenjem sifre pomeraja od poruke HAL dobijen sifrat IBM, tada kljuc iznosi: 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 58. 
  PGP koristi:
  • A. 

   Asimetricne algoritme

  • B. 

   Simetricne algoritme

  • C. 

   I simetricne i asimetricne algoritme

  • D. 

   Simetricne algoritme, asimetricne algoritme i kompresiju

 • 59. 
  Sta smete da uradite sa 24-bitnom BMP slikom ukoliko zelite da sacuvate poruku koja je stenografski utisnuta u nju?
  • A. 

   Nista od navedenog

  • B. 

   Da je pretvorite u 8-bitnu BMP sliku

  • C. 

   Da je pretvorite u JPEG

  • D. 

   Da je retusirate

 • 60. 
  Jednosmerna hes funkcija generise otisak duzine 160 bitova. Koliko mogucih ulaznih poruka generise hes vrednost 0000....0001 i da li su moguce kolizije?
  • A. 

   Beskonacno mnogo poruka, a kolizije su nemoguce

  • B. 

   Beskonacno mnogo poruka, a kolizije su moguce

  • C. 

   2 na 160, a kolizije su moguce

  • D. 

   2 na 160, a kolizije su nemoguce

 • 61. 
  Koja dva algoritma su po nacinu funkcionisanja slicna:
  • A. 

   Alfina sifra i Vigenereo-ova sifra

  • B. 

   Jednostavni XOR i One Time Pad

  • C. 

   One Time Pad i Cezarova sifra

  • D. 

   Alfina sifra i jednostavni XOR

 • 62. 
  Vodeni zig je:
  • A. 

   Steganografsko skrivanje tajne informacije u sliku ili zvuk

  • B. 

   Kriptografska zastita

  • C. 

   Steganografsko ugradjivanje informacije o autorskim pravima u sliku ili zvuk

  • D. 

   Steganografsko otkirvanje tajne informacije skrivene u slici ili zvuku

 • 63. 
  Algoritam SHA256:
  • A. 

   Ima 256 rundi

  • B. 

   Pravi hes duzinu 256 bita

  • C. 

   Deli poruke na blokove 256 bita

  • D. 

   Radi samo sa porukama koje su duze od 256 bita

 • 64. 
  .Javni kljuc u RSA algoritmu je (n,e)=(403,103) Privatni kljuc je:
  • A. 

   D=3

  • B. 

   D=13

  • C. 

   D=7

  • D. 

   D=17

 • 65. 
  Jednosmerna hes funkcija generise otisak duzine 160 bitova. Koliko mogucih ulaznih poruka generise hes vrednost 1?
  • A. 

   2 na 160

  • B. 

   Samo jedan

  • C. 

   Beskonacno mnogo poruka

  • D. 

   2 na 160 + 1