Sintetizovani Govor Test 2

70 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sintetizovani Govor Test 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Poslušajte naredni tekst. Nakon slušanja molimo Vas da odgovorite na pitanja vezana za sadržaj teksta. Molimo vas, poslušajte svaki tekst SAMO JEDNOM! U suprotnom dobijamo nevalidne rezultate istraživanja. 
 • 2. 
  I Nedeljive čestice su:
  • A. 

   A) neutroni i protoni

  • B. 

   B) elektroni i neutroni

  • C. 

   C) kvarkovi i protoni

  • D. 

   D) elektroni i kvarkovi

 • 3. 
  Kvarkova ima
  • A. 

   A) tri

  • B. 

   B) pet

  • C. 

   C) šest

  • D. 

   D) dvanaest

 • 4. 
  III Nabrojte imena kvarkova kojih se sećate:
 • 5. 
  IV Proton je sačinjen od:
  • A. 

   A) 2 kvarka dole i 2 kvarka gore

  • B. 

   B) 2 kvarka gore i 1 kvarka dole

  • C. 

   C) 2 kvarka dno i 1 kvarka gore

  • D. 

   D) 2 kvarka vrh i 1kvarka dno

 • 6. 
  Poslušajte sledeći tekst. Nakon slušanja, molimo Vas da odgovorite na pitanja vezana za sadržaj teksta. Molimo vas, poslušajte tekst SAMO JEDNOM! 
 • 7. 
  I Prema tekstu, šta od navedenog simbolizuje hrast: 
  • A. 

   A) istinu, snagu i toplinu

  • B. 

   B) ljudsko telo, zaštitu i pobedu

  • C. 

   C) zaštitu, istinu i otpornost

  • D. 

   D) čoveka, čvrstinu i vedrinuI

 • 8. 
  II Navedite koje se tradicije pominju u tekstu:
 • 9. 
  III Prema kojoj tradiciji hrast označava ženski princip?
  • A. 

   A) kineskoj

  • B. 

   B) druidskoj

  • C. 

   C) hrišćanskoj

  • D. 

   D) nijednoj navedenoj

 • 10. 
  IV Prema kineskoj tradiciji, hrast simbolizuje:
  • A. 

   A) plodnost i snagu

  • B. 

   B) ženski princip i prilagodljivost

  • C. 

   C) snagu i smirenost

  • D. 

   D) muževnost i neprilagodljivost

 • 11. 
  Poslušajte sledeći tekst. Nakon slušanja, molimo Vas da odgovorite na pitanja vezana za sadržaj teksta. Molimo vas, poslušajte tekst SAMO JEDNOM! 
 • 12. 
  I Telo kljunara izgleda kao kombinacija sledećih životinja:
 • 13. 
  II Kljunar je prvi put otkriven u Australiji
  • A. 

   A) krajem 18. veka

  • B. 

   B) početkom 19. veka

  • C. 

   C) početkom 17. veka

  • D. 

   D) polovinom 19. veka

 • 14. 
  III Prema tekstu, evropski biolozi najverovatnije prvi put su videli kljunara kada je donet u:
  • A. 

   A) Italiju

  • B. 

   B) Holandiju

  • C. 

   C) Englesku

  • D. 

   D) Vels

 • 15. 
  IV Prema tekstu,
  • A. 

   A) kljunar nije sisar

  • B. 

   B) kljunar je vrsta dabra

  • C. 

   C) ne navodi se da li kljunar jeste ili nije sisar

  • D. 

   D) nije poznato da li je kljunar gmizavac, ptica ili sisar

 • 16. 
  Poslušajte sledeći tekst. Nakon slušanja, molimo Vas da odgovorite na pitanja vezana za sadržaj teksta. Molimo vas, poslušajte tekst SAMO JEDNOM!
 • 17. 
  I Vikinzi su brodovima najčešće napadali
  • A. 

   A) ratne brodove

  • B. 

   B) putničke brodove

  • C. 

   C) druge vikinške brodove

  • D. 

   D) trgovačke brodove

 • 18. 
  II Vikinški brodovi bili su
  • A. 

   A) duži, širi i dublji od trgovačkih brodova

  • B. 

   B) kraći, plići i širi od trgovačkih brodova

  • C. 

   C) duži, uži i plići od trgovačkih brodova

  • D. 

   D) kraći, uži i plići od trgovačkih brodova

 • 19. 
  IV Brzina i manevarske sposobnosti vikinških brodova zavisile su od:
  • A. 

   A) snage vetra

  • B. 

   B) pravca vetra

  • C. 

   C) veličine jedara

  • D. 

   D) broja veslača

 • 20. 
  III Vikinški brodovi nazivaju se
 • 21. 
  Poslušajte sledeći tekst. Nakon slušanja, molimo Vas da odgovorite na pitanja vezana za sadržaj teksta. Molimo vas, poslušajte tekst SAMO JEDNOM!
 • 22. 
  I Prvi video snimak džinovske lignje načinjen je blizu obala
  • A. 

   A) Francuske

  • B. 

   B) Amerike

  • C. 

   C) Japana

  • D. 

   D) Islanda

 • 23. 
  II Džinovske lignje imaju
  • A. 

   A) 6 pipaka

  • B. 

   B) 8 pipaka

  • C. 

   C) 10 pipaka

  • D. 

   D) 15 pipaka

 • 24. 
  III Džinovska lignja bila je akter u pričama  _____________________________________________ i u romanima _______________________________.
 • 25. 
  IV Džinovske lignje se hrane
  • A. 

   A) isključivo ribama

  • B. 

   B) različitim morskim bićima

  • C. 

   C) planktonima

  • D. 

   D) kitovima

Back to Top Back to top