Sining Pakikipagtalastasan

75

Settings
Please wait...
Sining Pakikipagtalastasan

Reviewer for Sining Pakikipagtalastasan


Questions and Answers
 • 1. 
  Aktor tagaganap ng pangungusap
 • 2. 
  Tuwirang layon o tagatanggap ng kilos
 • 3. 
  Nagsasaad ng ang pokus ay sa ganapan
 • 4. 
  Instrumentong ginagamit sa pagganap ng isinasaad na kilos
 • 5. 
  Mga aspekto ng Pandiwa
 • 6. 
  Salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan at panghalip
 • 7. 
  Walang Paghahanbing
 • 8. 
  Dalawang bagay na may kauri ang paghahambing
 • 9. 
  Higit sa dalawa ang magkauri bagay na paghahambing
 • 10. 
  Salitang nagbibigay turing sa panguri pandiwa at kapwa pang abay
 • 11. 
  Sumasagot sa tanong na "Paano"
 • 12. 
  Sumasagot sa tanong na "Kailan"
 • 13. 
  Nagsasaad ng pasang-ayon
 • 14. 
  Sumasagot sa tanong na "saan"
 • 15. 
  Nagsasaad ng pagtanggi
 • 16. 
  Nagsasaad ng pag-aalinlangan
 • 17. 
  Mga uri ng Pang ugnay
 • 18. 
  Subalit, Sapagkat
 • 19. 
  Na ng
 • 20. 
  Para kay, tungkol, sa, ka, ni, na
 • 21. 
  Mga uri ng pangungusap
 • 22. 
  Salamat po!
 • 23. 
  Hoy!
 • 24. 
  Bumabagyo
 • 25. 
  Madali! Takbo !
 • 26. 
  Pasko na!
 • 27. 
  Sus! Aray! Ay!
 • 28. 
  OO Hindi
 • 29. 
  Magandang Umaga
 • 30. 
  Babay ! Paalam
 • 31. 
  Ano? Ha?
 • 32. 
  Sa Cabanatuan, Sa Cavite
 • 33. 
  May Paraalan Don
 • 34. 
  Kay Buti mo
 • 35. 
  Pakiabot nga nyan
 • 36. 
  Layunin nito na ipamalas sa mga mambabasa ang kaanyaan ng isang bagay, tao o pook
 • 37. 
  Ang pandiwa ay banghay sa um,mag,mang,maki,maka, magpaka at iba pa
 • 38. 
  Banghay sa in at ang tuwirang layon o tagatanggap ng kilos
 • 39. 
  Pokus ay pinaglalaanan ng kilos at banghay sa i ang pandiwa
 • 40. 
  Banghay sa an at ang pokus naman ang siyang ginaganapan ng kilos
 • 41. 
  Pokus ay ang kasangkapan sa pagkilos. ang pandiwa nama'y banghay sa ipang-
 • 42. 
  Nagiging kadahilanan naman ng pagkilos ang pokus dito at ang pandiwa'y banghay sa ika
 • 43. 
  Tagaganap at tagatanggap ng kilos ang papel dito ng pokus samantalang ang mga pandiwa'y na babanghay naman sa mag at mag-ari
 • 44. 
  Ang ibabang labi ay dumidiit sa labing itaas (p,b,m)
 • 45. 
  Ang dulong dila ay dumidiit sa loob ng mga ngiping itaas (t,d,n)
 • 46. 
  Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid (s,r,l)
 • 47. 
  Ang ibabaw ng punong dila ay dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangalan(y)
 • 48. 
  Ang ibabaw ng punong dila ay dumidiit sa Velum o malambot na bahagi ng ngalangala (k,g,ng,w)
 • 49. 
  Ang mga babatingang pantinig ay naglalapit o nandidiit at hinaharang ang presyon ng papalabas na hininga at pagkatapos ay pakakawalan upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunong (h)
 • 50. 
  Ang daraanan ng hangin ay harang (p,t,k,b,d,g)
 • 51. 
  Ang hangin na mahaharang dahil sa pagbaon ng Velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas (m,n,ng)
 • 52. 
  Ang hanging lumalabas sa gilid ng dila, sapagkat ang dulong dila ay nadidikit sa punong gilagid (s,h)
 • 53. 
  Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila, sapagkat ang dulong dila ay nadidikit sa punong gilagid
 • 54. 
  Tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, pook, bagay, lunan
 • 55. 
  Tumutukoy sa mga tanging ngalan ng tao, pook, bagay, lunan o pangyayari
 • 56. 
  Tumutukoy sa mga pangngalan katutubong pilipino
 • 57. 
  Pangngalan likha ng mga pantas
 • 58. 
  Hango sa salita ng mga dayuhan
 • 59. 
  Pangangalang nadarama subalit hindi makikita o nahihipo
 • 60. 
  Nadarama nakikita at nahihipo
 • 61. 
  May natatagong Kahulugan
 • 62. 
  Pangngalan mula o hango sa mga wikang dayuhan
 • 63. 
  Ang mga pangungusap upang maging maganda at mabis ay maaring pahabain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kataga, panuring, komplemento, at ng pagtatambal o pagpapaloob
 • 64. 
  Ang mga katagang maaring makapagpahaba sa pangungusap ay pa, ba, man, naman, nga, pala at iba pa
 • 65. 
  Ang mga panuring na na, ng, at g ay nakakatulong sa pagpapahaba ng pangungusap
 • 66. 
  Ang tinatawag na mga komplemento'y ang mga tagaganap, tagatanggap, ganapan, kalaanan, kadahilanan at pangganap
 • 67. 
  Pinangungunahan ito ng panandang ng at mga panghalili nito.
 • 68. 
  Ang panandang ng pa rin at ang mga panghalili nito ang nangunguna at ang mga panghalili nito
 • 69. 
  Ang panandang sa at ang mga panghalili nito ang nangunguna sa komplementong ito
 • 70. 
  Pinangungunahan namin ito ng para sa at ng mga panghalili nito
 • 71. 
  Ang nangunguna rito ay ang dahil sa at ang mga panghalili nito
 • 72. 
  Pinangungunahan naman ito ng sa pamamagitan ng at ng mga paghalili niro
 • 73. 
  Maaring mapagtambal ang dalawang batayan o payak na pangungusap sa pamamagitan ng mga pangatnig na at ngunit, sapagkat, datapwat, subalit, saka at iba pa. sa tradisyunal na katawagan, ito ang tambalang uri ng pangungusap
 • 74. 
  Ito naman ang tinatawag na hugnayang pangungusap. binubuo ito ng dalawang batayang pangungusap o sugnay, isang makapagiisa at isang di-makapag-iisa. maaaari rin samahan ito ng kung, kapag, sakaling at ng iba pang parirala
 • 75. 
  Ang tanging layunin ng pagpapahayag na ito ay mangatwiran, ang magpatotoo sa isang proposisyon. isinasaalang-alang dito ang mga pangyayari o bagay na alam na alam na o kilala na. buhat sa mga iyan ay humahango ng isang konklusyon