Sining Ng Pakikipagtalastasan

1 Question
Sining Ng Pakikipagtalastasan

Sining Ng Pakikipagtalastasan

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Panuto: Basahin ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng  angkop na sagot.1. Ano ang tawag sa makahulugang tunog?    a. Ponema    b. Morpema    k. Morpolohiya    d. Ponolohiya2. Ano ang tawag sa pag-aaral ng yunit ng mga salita?   a. Ponolohiya   b. Morpolohiya   k .Sintaksis   d. Diskurso3. Ano ang makabuluhang palitan ng ideya?  a. Pangungusap  b. Komuninkasyon  k. Diskurso  d. Argumento4. Ano ang impit na tunog sa punto ng artikulasyon?  a.glottal  b.velar  k.nasal d.bilabial5. Ano ang pumapalag na bagay sa aparato ng pagsasalita?  a. vocal chords  b babagtingang-tinig  k.glottis  d.resonador  
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   K

  • D. 

   A

  • E. 

   D