SI !!

23 Pyta | Total Attempts: 3107

SettingsSettingsSettings
Please wait...
SI !!

TRZEBA ZALICZYC!


Questions and Answers
 • 1. 
  Co to jest wgląd matematyczny?
  • A. 

   Przykład zasady refleksji

  • B. 

   Rozszerzenie systemu formalnego o nowe aksjomaty według pewnego algorytmu

  • C. 

   Indukcja matematyczna

 • 2. 
  Czy problem Hilberta to:
  • A. 

   Wymiar przestrzeni Hilberta

  • B. 

   Problem rozstrzygalności formuł systemu

  • C. 

   Istnienie procedury rozstrzygającej wszystkie problemy matematyczne w sposób mechaniczny

 • 3. 
  Czym jest Maszyna Turinga?
  • A. 

   Programem sterującym z nieskończoną taśmą z 1-(...) klatkami

  • B. 

   Konstrukcją teoretyczną do rozwiązania problemu Hilberta

  • C. 

   Narzędziem do oceny systemów elektronicznych

 • 4. 
  Czy funkcja przystosowania to:
  • A. 

   Miara przystosowania osobnika do populacji

  • B. 

   Funkcja dopasowania

  • C. 

   Zależność między chromosomami

 • 5. 
  Co to jest system niesprzeczny?
  • A. 

   System niezupełny

  • B. 

   Brak dowodu A i ¬A jednocześnie

  • C. 

   Wszystkie formuły mają dowody

 • 6. 
  System formalny wymaga zdefiniowania:
  • A. 

   Alfabetu

  • B. 

   Zbioru aksjomatów

  • C. 

   Zbioru reguł

 • 7. 
  Interpretacja zbioru formuł systemu formalnego polega na:
  • A. 

   Nadaniu formułom zbioru wartości logicznej

  • B. 

   Nadaniu formule dowolnej wartości arytmetycznej ze zbioru liczb rzeczywistych

  • C. 

   Odwzorowaniu zbioru zdań atomowych w zbiór {T, F}, T – prawda, F – fałsz

 • 8. 
  Czy system formalny jest nasycony, gdy:
  • A. 

   Jest kategoryczny

  • B. 

   Dla każdej dodanej formuły do zbioru aksjomatów system staje się niespójny

  • C. 

   Jest zwarty

 • 9. 
  Co to znaczy, że wszystkie formuły są rozstrzygalne w systemie?
  • A. 

   Istnieje dowód takich formuł i ich zaprzeczeń jednocześnie

  • B. 

   System jest zupełny

  • C. 

   Dla każdej formuły A istnieje dowód A lub ¬A

 • 10. 
  Zbiory nieskończone są ekwipotencjalne, gdy:
  • A. 

   Mają różną liczność

  • B. 

   Są tak samo ponumerowane

  • C. 

   Istnieje odwzorowanie bijekcyjne między nimi

 • 11. 
  • A. 

   Numerowalny

  • B. 

   Rekurencyjny

  • C. 

   Rekurencyjnie numerowany

 • 12. 
  • A. 

   Programów z 2 wejściami jednym wyjściem

  • B. 

   Programów z 2 parametrami i jednym wynikiem

  • C. 

   Programów z 2 wyjściami i jednym wejściem

 • 13. 
  Zbiory skończone cechują się:
  • A. 

   Niepoliczalnością

  • B. 

   Naturalną liczbą kardynalną zbioru

  • C. 

   Odwzorowaniem bijekcyjnym ze zbiorem {1, 2, ..., n} (n – liczba naturalna)

 • 14. 
  Zbiory policzalne są:
  • A. 

   Zawsze skończone

  • B. 

   Bywają skończone i nieskończone

  • C. 

   Zawsze nieskończone

 • 15. 
  Na czym polega dowód formuły A?
  • A. 

   Na ustaleniu prawdziwości A

  • B. 

   Ustalenie ciągu formuł, w którym ostatnia jest formuła A

  • C. 

   Na stwierdzeniu niesprzeczności A

 • 16. 
  • A. 

   TAK

  • B. 

   NIE

 • 17. 
  Predykat jest rozstrzygalny, gdy:
  • A. 

   Zbiór n zmiennych z prawdziwym predykatem jest rekurencyjny

  • B. 

   Istnieje program, który po skończonym czasie drukuje jedną z dwóch odpowiedzi – YES, gdy predykat prawdziwy lub NO, gdy predykat fałszywy

  • C. 

   Jest semi-rozstrzygalny

 • 18. 
  • A. 

   W aspekcie semantycznym rachunku zdań

  • B. 

   Rachunku predykatów

  • C. 

   W aspekcie syntaktycznym rachunku zdań

 • 19. 
  • A. 

   W aspekcie semantycznym rachunku zdań

  • B. 

   Rachunku predykatów

  • C. 

   W aspekcie syntaktycznym rachunku zdań

 • 20. 
  Krzyżowanie chromosomów polega na:
  • A. 

   Wyborze pary rodzicielskiej i odpowiednim przekształceniu chromosomów

  • B. 

   Mutacji chromosomów

  • C. 

   Generowaniu 2 potomków chromosomów na zasadzie przeniesienia części genów obojga rodziców

 • 21. 
  Czy mutacja musi odbywać się na:
  • A. 

   Co najmniej 2 chromosomach jednocześnie

  • B. 

   Jednym chromosomie

  • C. 

   Co najmniej trzech

 • 22. 
  Kryterium selekcji (...) chromosomów opiera się na:
  • A. 

   Liczebności genomu w chromosomie

  • B. 

   Prawdopodobieństwie krzyżowania chromosomów

  • C. 

   Wartości funkcji przystosowania chromosomu

 • 23. 
  Czy warunek zatrzymania algorytmu genetycznego określany jest przez:
  • A. 

   Liczbę generacji

  • B. 

   Maksymalną wartość funkcji przystosowania

  • C. 

   Prawdopodobieństwo reakcji chromosomu