Shkendija... Kush Do Te Behet Gjeograf Ne Shkollen Shkendija...

11 Pyetjet | Total Attempts: 177

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Shkendija... Kush Do Te Behet Gjeograf Ne Shkollen Shkendija...


Questions and Answers
 • 1. 
  1.Cila klimë dominon në Rumani?
  • A. 

   Mesdhetare

  • B. 

   Oqeanike

  • C. 

   Kontinentale

  • D. 

   Malore

  • E. 

   Polare

 • 2. 
  2.Në cilën pjes të Rumanis gjendet krahina e Moldavisë?
  • A. 

   Ne jug

  • B. 

   Ne lindje

  • C. 

   Ne perendim

  • D. 

   Ne veri

  • E. 

   Ne juglindje

 • 3. 
  3.Rumania është shtet i Evropës :
  • A. 

   Jugore

  • B. 

   Veriore

  • C. 

   Jugperendimore

  • D. 

   Lindore

  • E. 

   Juglindore

 • 4. 
  4.Kryeqyteti i Kroacisë është :
  • A. 

   Zagrebi

  • B. 

   Podgorica

  • C. 

   Sofja

  • D. 

   Athina

  • E. 

   Bukureshti

 • 5. 
  5.Evropa është vetëm më e madhe se :
  • A. 

   Azia

  • B. 

   Amerika

  • C. 

   Afrika

  • D. 

   Australia

  • E. 

   Antarktiku

 • 6. 
  6.Popujt e evropianë kryesisht i takojn races së:
  • A. 

   . verdhë

  • B. 

   Bardhë

  • C. 

   Zez

  • D. 

   Bardhe dhe te zez

  • E. 

   Verdh dhe te bardhe

 • 7. 
  7.Cilet lumenj i takojn Rumanisë?
  • A. 

   Timoku,ibri,tisa,kollubara

  • B. 

   Danubi,zhiu,pruti,sireti

  • C. 

   Sava,drava,una,kupa

  • D. 

   Limi,tara,piva,zeta.

  • E. 

   Buna,drini,mati,erzeni

 • 8. 
  8.Cila klim dominon ne Greqi?
  • A. 

   Kontinentale

  • B. 

   Oqeanike

  • C. 

   Mesdhetare

  • D. 

   Subpolare

  • E. 

   Malore

 • 9. 
  9.Bota bimore varet nga:
  • A. 

   Hidrografia

  • B. 

   Relievi

  • C. 

   Anticiklonet dhe ciklonet

  • D. 

   Klima

  • E. 

   Toka

 • 10. 
  10.N cilin vit shtetet e Evropës kanë synuar të organizohen ne nje bashkësi,ne mënyrë që të përmirsohen rrethanat ekonomike,sociale,kulturore dhe politike.
  • A. 

   1939

  • B. 

   1944

  • C. 

   1948

  • D. 

   1949

  • E. 

   1947

 • 11. 
  11.Relievi i Evropës jugore kryesishtë është
  • A. 

   Fushor

  • B. 

   Malor

  • C. 

   Rrafshnalt

  • D. 

   Ultesirave

  • E. 

   Lartesi mesatare

Back to Top Back to top