Severná Afrika

10 Otzky
Severn Afrika

Krátky kvíz na preopakovanie učiva zo Severnej Afriky.

Sample Question

Na základe, ktorého z uvedených fyzickogeografických kritérií zaraďujeme štáty Afriky do severnej Afriky?

Ich pobrežie obmýva Stredozemné more

štáty cez, ktoré prechádza obratník Raka

štáty do ktorých zasahuje púšť Sahara

štáty, ktorých obyvateľstvo je tvorené prevažne Arabmi

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Na základe, ktorého z uvedených fyzickogeografických kritérií zaraďujeme štáty Afriky do severnej Afriky?
  • A. 

   Ich pobrežie obmýva Stredozemné more

  • B. 

   štáty cez, ktoré prechádza obratník Raka

  • C. 

   štáty do ktorých zasahuje púšť Sahara

  • D. 

   štáty, ktorých obyvateľstvo je tvorené prevažne Arabmi

 • 2. 
  Ako nazývame oblasť Afriky vyobrazenú na mape zelenou farbou?
  • A. 

   Maghreb

  • B. 

   Subsaharská Afrika

  • C. 

   Rovníková Afrika

  • D. 

   Arabská Afrika

 • 3. 
  V ktorých zo štátov severnej Afriky prevažuje obyvateľstvo ekvatoriálnej rasy?
  • A. 

   Mali, Niger, Čad

  • B. 

   Maroko, Čad, Egypt

  • C. 

   Tunisko, Líbya, Mauretánia

  • D. 

   Mali, Alžírsko, Egypt

 • 4. 
  Aké poľnohospodárske plodiny sú typické pre pobrežie Stredozemného mora v severnej Afrike?
  • A. 

   Zemiaky, vinič, ovocie

  • B. 

   Kakao, káva, čaj

  • C. 

   Bavlna, tabak, batáty

  • D. 

   Olivy, citrusy, figy, mandle

 • 5. 
  Rozlohou najväčším štátom severnej Afriky je Egypt.
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Lož

 • 6. 
  Ako sa nazývajú občasné vodné toky v suchých púštnych oblastiach severnej Afriky?
  • A. 

   Vádí

  • B. 

   Creeks

  • C. 

   Sahel

  • D. 

   Varanasi

 • 7. 
  Z uvedených možností vytvor správne dvojice štát - mesto.
  • A. Egypt
  • A.
  • B. Maroko
  • B.
  • C. Alžírsko
  • C.
  • D. Tunisko
  • D.
  • E. Sudán
  • E.
  • F. Líbya
  • F.
 • 8. 
  Hospodárstvo ktorých severoafrických štátov je silne závislé na ťažbe a exporte ropy?
  • A. 

   Egypt, Maroko

  • B. 

   Tunisko, Mali

  • C. 

   Líbya, Alžírsko

  • D. 

   Mauretánia, Čad

 • 9. 
  Ako nazývame oblasť na južnej hranici Sahary, ktorá sa vplyvom globálneho otepľovania v poslednom období výrazne presušuje, čo spôsobuje pravidelné suchá a hladomory?
  • A. 

   Somálsky pás

  • B. 

   Maghreb

  • C. 

   Subsaharská Afrika

  • D. 

   Sahel

 • 10. 
  Ako sa volá národ s viac ako miliónom príslušníkov, ktorý obýva prevažne púštne oblasti severnej Afriky vyznačené na mapke nižšie? V minulosti sa preslávil vďaka transsaharskému obchodu a vedeniu karaván. Zvykne sa označovať, aj ako národ púštnych bojovníkov.
  • A. 

   Berberi

  • B. 

   Tuarégovia

  • C. 

   Arabi

  • D. 

   Sahelčania