Severná Afrika

10 Otzky | Total Attempts: 2248

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Severn Afrika

Krátky kvíz na preopakovanie učiva zo Severnej Afriky.


Questions and Answers
 • 1. 
  Na základe, ktorého z uvedených fyzickogeografických kritérií zaraďujeme štáty Afriky do severnej Afriky?
  • A. 

   Ich pobrežie obmýva Stredozemné more

  • B. 

   štáty cez, ktoré prechádza obratník Raka

  • C. 

   štáty do ktorých zasahuje púšť Sahara

  • D. 

   štáty, ktorých obyvateľstvo je tvorené prevažne Arabmi

 • 2. 
  Ako nazývame oblasť Afriky vyobrazenú na mape zelenou farbou?
  • A. 

   Maghreb

  • B. 

   Subsaharská Afrika

  • C. 

   Rovníková Afrika

  • D. 

   Arabská Afrika

 • 3. 
  V ktorých zo štátov severnej Afriky prevažuje obyvateľstvo ekvatoriálnej rasy?
  • A. 

   Mali, Niger, Čad

  • B. 

   Maroko, Čad, Egypt

  • C. 

   Tunisko, Líbya, Mauretánia

  • D. 

   Mali, Alžírsko, Egypt

 • 4. 
  Aké poľnohospodárske plodiny sú typické pre pobrežie Stredozemného mora v severnej Afrike?
  • A. 

   Zemiaky, vinič, ovocie

  • B. 

   Kakao, káva, čaj

  • C. 

   Bavlna, tabak, batáty

  • D. 

   Olivy, citrusy, figy, mandle

 • 5. 
  Rozlohou najväčším štátom severnej Afriky je Egypt.
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Lož

 • 6. 
  Ako sa nazývajú občasné vodné toky v suchých púštnych oblastiach severnej Afriky?
  • A. 

   Vádí

  • B. 

   Creeks

  • C. 

   Sahel

  • D. 

   Varanasi

 • 7. 
  Hospodárstvo ktorých severoafrických štátov je silne závislé na ťažbe a exporte ropy?
  • A. 

   Egypt, Maroko

  • B. 

   Tunisko, Mali

  • C. 

   Líbya, Alžírsko

  • D. 

   Mauretánia, Čad

 • 8. 
  Ako nazývame oblasť na južnej hranici Sahary, ktorá sa vplyvom globálneho otepľovania v poslednom období výrazne presušuje, čo spôsobuje pravidelné suchá a hladomory?
  • A. 

   Somálsky pás

  • B. 

   Maghreb

  • C. 

   Subsaharská Afrika

  • D. 

   Sahel

 • 9. 
  Ako sa volá národ s viac ako miliónom príslušníkov, ktorý obýva prevažne púštne oblasti severnej Afriky vyznačené na mapke nižšie? V minulosti sa preslávil vďaka transsaharskému obchodu a vedeniu karaván. Zvykne sa označovať, aj ako národ púštnych bojovníkov.
  • A. 

   Berberi

  • B. 

   Tuarégovia

  • C. 

   Arabi

  • D. 

   Sahelčania

Back to Top Back to top