ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

4
ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.      1,500,280,621  อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   หนึ่งพันห้าร้อยสองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ด

  • B. 

   หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ด

  • C. 

   หนึ่งพันห้าร้อยล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ด

  • D. 

   หนึ่งพันห้าร้อยล้านสองแสนแปดหมื่นศูนย์พันหกร้อยยี่สิบเอ็ด

 • 2. 
  2.      150  ล้าน  8  แสน  4  พัน  9  สิบ  2  หน่วย เขียนได้ตามข้อใด
  • A. 

   150,804,092

  • B. 

   150,084,092

  • C. 

   150,804,920

  • D. 

   150,080,492

 • 3. 
  3.      702,587,916  เลข  5  อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใด
  • A. 

   หลักร้อย มีค่า 500

  • B. 

   หลักหมื่น มีค่า 50,000

  • C. 

   หลักแสน มีค่า 500,000

  • D. 

   หลักล้าน มีค่า 5,000,000

 • 4. 
  4.      เลข  9 ในจำนวนใดมีค่าเป็น 9,000,000
  • A. 

   1,903,468

  • B. 

   3,862,940

  • C. 

   7,509,142

  • D. 

   9,301,768