ข้อสอบคอมพิวเตอร์ป.6

5 | Total Attempts: 5824

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ป.6

จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  มาตรฐานขนาดตัวอักษรในการทำเอกสาร  มีขนาดเท่าไร
  • A. 

   12

  • B. 

   14

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 2. 
  ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
  • A. 

   เครื่องคำนวณอัตโนมัติ

  • B. 

   เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่

  • C. 

   อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

  • D. 

   เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

 • 3. 
  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
  • A. 

   การถอนเงินจากเครื่อง atm

  • B. 

   การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต

  • C. 

   การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  • A. 

   ความคิด

  • B. 

   ความจำ

  • C. 

   การควบคุมตนเอง

  • D. 

   การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

 • 5. 
  ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
  • A. 

   มีความเร็วสูง

  • B. 

   มีความเชื่อถือได้

  • C. 

   มีความถูกต้องแม่นยำ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top