ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 51 อภิสิทธิ์ 4 , ข้าวพันธุ์ใหม่ , กองทุนหมู่บ้าน, นานาน่าออก

15 | Total Attempts: 423

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 51 อภิสิทธิ์ 4 , ข้าวพันธุ์ใหม่ , กองทุนหมู่บ้าน, นานาน่าออก

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 51 อภิสิทธิ์ 4 , ข้าวพันธุ์ใหม่ , กองทุนหมู่บ้าน, นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะ มีการปรับ ครม. หรือ มาร์ค 4 กี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2 ตำแหน่ง

  • B. 

   3 ตำแหน่ง

  • C. 

   4 ตำแหน่ง

  • D. 

   5 ตำแหน่ง

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องในการปรับตำแหน่ง ครม. มาร์ค 4
  • A. 

   ปชป. 2 ตำแหน่ง

  • B. 

   ภท. 3 ตำแหน่ง

  • C. 

   ปชป.3 ตำแหน่ง

  • D. 

   ชทพ.2 ตำแหน่ง

 • 3. 
  มาร์ค 4 ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งในวันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2553

  • B. 

   14 มกราคม 2553

  • C. 

   15 มกราคม 2553

  • D. 

   16 มกราคม 2553

 • 4. 
  รมต. มาร์ค 4 ที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นจะเข้าถวายสัตปฏิญาณ ในวันใด
  • A. 

   15 มกราคม 2553

  • B. 

   16 มกราคม 2553

  • C. 

   17 มกราคม 2553

  • D. 

   18 มกราคม 2553

 • 5. 
  ข้าวสายพันธุ์ใหม่ของอินเดียที่นายหลวงทรงสนพระทัยในคุณสมบัติที่แช่น้ำเพียง 45 นาทีสามารถทานได้ชื่อว่าอะไร
  • A. 

   อะโกรนี

  • B. 

   อะโกรนีโบย่า

  • C. 

   อะโกรนีร่า

  • D. 

   อะโกรนีโบร่า

 • 6. 
  การปรับ ครม.มาร์ค 4 เป็นไปตามมาตราใดของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • A. 

   มาตรา 170

  • B. 

   มาตรา 171

  • C. 

   มาตรา 183

  • D. 

   ข้อ A ถูก ข้อ B C ผิด

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ B และ C

 • 7. 
  ในปี 2553 มีการเพิ่มเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อผู้กู้รายใหม่เป็นจำนวนเงินเท่าใด
  • A. 

   1.0 ล้านบาท

  • B. 

   1.1 ล้านบาท

  • C. 

   1.2 ล้านบาท

  • D. 

   1.3 ล้านบาท

 • 8. 
  ครม.มาร์ค 4 ใครดำรงตำแหน่ง รมต.ช่วยสาธารณสุข
  • A. 

   นายชินวรณ์ บุญเกียรติ

  • B. 

   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

  • C. 

   นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร

  • D. 

   นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

 • 9. 
  ครม.มาร์ค 4 ใครดำรงตำแหน่ง รมต.สธ.
  • A. 

   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

  • B. 

   นายชินวรณ์ บุญเกียรติ

  • C. 

   นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • D. 

   นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร

 • 10. 
  ครม.มาร์ค 4 ใครดำรงตำแหน่ง รมต.ศธ.
  • A. 

   นายชินวรณ์ บุญเกียรติ

  • B. 

   นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • C. 

   นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

  • D. 

   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

 • 11. 
  สุริยุปราคาวงแหวงที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2553 มีแนวคราสยาวกี่กิโลเมตร
  • A. 

   100 กม.

  • B. 

   200 กม.

  • C. 

   300 กม.

  • D. 

   400 กม.

 • 12. 
  ประธานาธิบดีของเฮติชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   เรอเน พรีวาล

  • B. 

   พรีวาล เรอเน

  • C. 

   เรอเนล่าร์ พรีวาล

  • D. 

   พรีวาล เรอเนล่าร์

 • 13. 
  ใครคือเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน (ปี 2553)
  • A. 

   องค์กร อมรศิรินันท์

  • B. 

   ดิเรก พรสีมา

  • C. 

   เฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • D. 

   ชินวรณ์ บุญเกียรติ

 • 14. 
  รวงข้าวคาดเงินบาทเคลื่อนไหว32.70-33บาท/ดอลลาร์ "รวงข้าว" หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ธนาคารกรุงไทย

  • B. 

   ธนาคารกสิกรไทย

  • C. 

   ธกส.

  • D. 

   ธนาคารนครหลวงไทย

 • 15. 
  แชมป์แชมป์แรลลี ดาการ์ ปี 2010 คือใคร
  • A. 

   คาร์ลอส แซงซ์

  • B. 

   นัสเซอร์ อัล-อัตติยาห์

  • C. 

   มาร์ค มิลเลอร์

  • D. 

   ซีริล เดสเปรส