ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ Tracking Sustem

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ Tracking Sustem

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพฐ.ใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงของใครมากที่สุด
  • A. 

   เดมมิ่ง

  • B. 

   ลูเธอร์ กูลิค

  • C. 

   ไมเคิล ฟูแลน

  • D. 

   เฮนรี่ แอนด์ ฟาโย

 • 2. 
  การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิลฟูแลนมีกี่โมดูล
  • A. 

   4 โมดูล

  • B. 

   5 โมดูล

  • C. 

   6 โมดูล

  • D. 

   7 โมดูล

 • 3. 
  ปัจจัยใดสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม

  • B. 

   การสร้างศักยภาพ

  • C. 

   ความเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   เสริมสร้างการพัฒนา Tri-Level

 • 4. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก ตามแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม

  • B. 

   การสร้างศักยภาพ

  • C. 

   ความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้

 • 5. 
  ลำดับความเป็นผู้นำของ collines มีกี่ขั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 6. 
  ลำดับชั้นความเป็นผู้นำตามแนวคิดของ collines กรณี ผอ.โรงเรียนสามารถดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดจัดอยู่ในชั้นใด
  • A. 

   ชั้นที่ 1

  • B. 

   ชั้นที่ 2

  • C. 

   ชั้นที่ 3

  • D. 

   ชั้นที่ 4

 • 7. 
  Tracking System มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 8. 
  ผอ.โรงเรียนบรรจุใหม่ ไฟแรง มีการทำ SWOT Analysis ก่อนดำเนินงานบริหารจัดได้ว่าอยู่ในระดับใดของ Tracking System
  • A. 

   A1

  • B. 

   A2

  • C. 

   A3

  • D. 

   A4

 • 9. 
  ผอ.ท่านใดมีการบริหารงานอยู่ในระดับ A3
  • A. 

   ผอ.ติวสอบ ทำ SWOT ก่อนวางแผนงาน

  • B. 

   ผอ.ดำ ปรับปรุงงาน โดยใช้ KM และ PDCA

  • C. 

   ผอ.ขาว บริหารงานเกิดนวัตกรรมแบบใหม่ได้ Best Practice

  • D. 

   ผอ.แดง บริหารงานโรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ.ทั้งรอบแรกและรอบสอง

 • 10. 
  Tracking System ระดับ A4 สัมพันธ์กับโมดูลใดของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   โมดูลที่ 4

  • B. 

   โมดูลที่ 5

  • C. 

   โมดูลที่ 6

  • D. 

   โมดูลที่ 7