ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ Tracking Sustem

10 | Total Attempts: 1424

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ Tracking Sustem

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพฐ.ใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงของใครมากที่สุด
  • A. 

   เดมมิ่ง

  • B. 

   ลูเธอร์ กูลิค

  • C. 

   ไมเคิล ฟูแลน

  • D. 

   เฮนรี่ แอนด์ ฟาโย

 • 2. 
  การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิลฟูแลนมีกี่โมดูล
  • A. 

   4 โมดูล

  • B. 

   5 โมดูล

  • C. 

   6 โมดูล

  • D. 

   7 โมดูล

 • 3. 
  ปัจจัยใดสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม

  • B. 

   การสร้างศักยภาพ

  • C. 

   ความเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   เสริมสร้างการพัฒนา Tri-Level

 • 4. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก ตามแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม

  • B. 

   การสร้างศักยภาพ

  • C. 

   ความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้

 • 5. 
  ลำดับความเป็นผู้นำของ collines มีกี่ขั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 6. 
  ลำดับชั้นความเป็นผู้นำตามแนวคิดของ collines กรณี ผอ.โรงเรียนสามารถดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดจัดอยู่ในชั้นใด
  • A. 

   ชั้นที่ 1

  • B. 

   ชั้นที่ 2

  • C. 

   ชั้นที่ 3

  • D. 

   ชั้นที่ 4

 • 7. 
  Tracking System มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 8. 
  ผอ.โรงเรียนบรรจุใหม่ ไฟแรง มีการทำ SWOT Analysis ก่อนดำเนินงานบริหารจัดได้ว่าอยู่ในระดับใดของ Tracking System
  • A. 

   A1

  • B. 

   A2

  • C. 

   A3

  • D. 

   A4

 • 9. 
  ผอ.ท่านใดมีการบริหารงานอยู่ในระดับ A3
  • A. 

   ผอ.ติวสอบ ทำ SWOT ก่อนวางแผนงาน

  • B. 

   ผอ.ดำ ปรับปรุงงาน โดยใช้ KM และ PDCA

  • C. 

   ผอ.ขาว บริหารงานเกิดนวัตกรรมแบบใหม่ได้ Best Practice

  • D. 

   ผอ.แดง บริหารงานโรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ.ทั้งรอบแรกและรอบสอง

 • 10. 
  Tracking System ระดับ A4 สัมพันธ์กับโมดูลใดของ ไมเคิล ฟูแลน
  • A. 

   โมดูลที่ 4

  • B. 

   โมดูลที่ 5

  • C. 

   โมดูลที่ 6

  • D. 

   โมดูลที่ 7

Back to Top Back to top