ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10
11
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10
-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548